Park u metra Strašnická

Občanské sdružení Útulné Strašnice jsme založili v dubnu 2010. Byla to spontánní reakce pěti desítek lidí z Prahy 10 na dění ve strašnickém parku. V polovině března 2010 z ničeho nic nastoupili do parku dělníci s pilami a křovinořezy a během pár hodin proměnili rozsáhlé plochy ozdobných keřů v holou planinu.

Poté přišli další dělníci a dvě třetiny dosud veřejného parku se náhle ocitly za dvoumetrovým plotem.

Obrátili jsme se v dobré víře na radnici Prahy 10 a žádali od ní vysvětlení. Chtěli jsme zjistit její záměry a společně s ní najít nějaké kompromisní řešení, které by chránilo i naše životní podmínky a potřeby úzce svázané s parkem.


Cílem sdružení bylo vstoupit do jednání o budoucnosti parku jako partner radnice a dodat jí k rozhodování detailní znalost místa, jeho hodnot a funkcí. Dozvěděli jsme se, že vedení městské části hodlá do podzimu 2010 většinu parku zabrat a zastavět komerčními sportovišti. Tenisové a nohejbalové kurty s tribunou, dvě minigolfová hřiště, další restaurace a lanový park nám byly představeny jako podmínka dalšího bezplatného fungování areálu volného času Gutovka. Měly stát 60 miliónů korun. Rada městské části současně dala najevo, že projekt, který nezařadila do programu Společně měníme Prahu 10 a neprojednala ho ani se zastupiteli, považuje za hotový. Starosta Vladislav Lipovský prohlásil, že prostor k připomínkám je minimální. Tím, jak plánované rušení důležitých komunikací a kácení vzrostlých stromů ovlivní kvalitu života místních, se nikdo z reprezentantů radnice nechtěl zabývat. A tuto přezíravou pozici vedení radnice neopustilo dodnes. Nevzdali jsme se.

Podle nás mají zastupitelé Prahy 10 brát ochranu flóry a fauny a životních podmínek místních obyvatel minimálně stejně vážně, jako se starají o ekonomický prospěch komerčního provozovatele Gutovky.

Projednáním Petice za zachování nezastavěné zelené plochy parku Strašnice Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 2. září 2010 naše mise bohužel neskončila. Cíle petice dosud nebyly splněny. Budeme je dál prosazovat. Více než 2600 podpisů pod peticí chápeme jako silný mandát pro naše jednání s radnicí. Na tři tisíce sympatizantů našeho facebookového profilu pro nás představují morální posilu v nerovném boji. (L.A.E.)