Témata

Naším hlavním tématem je stav a rozvoj parku u metra Strašnická. Rozhodně si nepřejeme, aby se z volně přístupného zeleného parku, který by mohl při lepší péči a osazení patřičným mobiliářem být opravdovou zelenou oázou Prahy 10, staly další tenisové a jiné kurty, stála zde další restaurace a aby byl oplocen. 

Přejeme si, aby Praha (a s ní i Praha 10 a zejména pak Strašnice, které jsou nám nejblíž) mohla naplnit potenciál, který má a stala se živým, čistým, udržovaným a otevřeným místem, na které jsou jeho obyvatelé právem hrdí a kam se návštěvníci rádi vracejí. Místem, které inspiruje a povznáší, namísto aby odpuzovalo a deprimovalo. Místem, kde se dobře žije, ne jenom přespává, místem setkání a uvolnění.

 

Jsme přesvědčeni, že veřejný prostor leccos vypovídá o lidech, kteří ho používají a ještě více o těch, kteří ho utvářejí. Snažíme se o to, aby tento gehlovský "prostor mezi budovami" měl lidské měřítko a jistou úroveň - odmítáme se smířit s jeho svévolným znečišťováním, devastací a ignorancí úřadů.