Novinky

24.09.2010 20:01

Společně chráníme park v Praze 10

OS Útulné Strašnice a Strana Zelených v Praze 10 Vás zve na společnou akci, kterou chceme prokázat, že to s parkem ve Strašnicích myslíme vážně. Znepokojuje nás stav jírovců, které jsou napadeny klíněnkou. Proto jsme se rozhodli přiložit společně ruku k dílu a pomoct je zachránit. Shrabáním listí se odstraní i larvy klíněnky, které by jinak na jaře opět stromy napadly. Pokud se toto neprovádí, stromy dříve nebo později uschnou. Přijďte proto pomoci a dokázat, že si za svým parkem stojíme!

Kdo může, ať přinese nářadí a hlavně dobrou náladu!

Děkujeme!

Začátek akce je v neděli 26.9. 2010 ve 13 hodin - park Strašnice, jírovce u vjezdu na parkoviště u Billy.

https://www.facebook.com/event.php?eid=154615487901379

—————

07.09.2010 09:30

Reportéři ČT o našem boji za park a rychlé shrnutí současné situace

Česká televize v pondělí 6. Září 2010 odvysílala v pořadu Reportéři ČT reportáž o našem boji za park ve Strašnicích. Je to vhodná příležitost pro malé shrnutí současné situace.

Průběh posledního Zastupitelstva městské části ve čtvrtek 2. Září ukázal, že vládnoucí ODS dialog nikdy nepřipustí. Radní a zastupitelé této strany využili dokonale „domácího prostředí“. Představili nám a ostatním zastupitelům zavádějící prezentaci o parku Gutovka. Obsadili všechny mikrofony a hlásali jimi do světa jednu polopravdu a nepravdu za druhou.

Zredukování projektu výstavby nových sportovišť na dvě třetiny je pro místní obyvatele příznivější. Nicméně není výsledkem jednání vedení radnice s občanským sdružením Útulné Strašnice. K otevřenému jednání se radní nerozhoupali ani po čtyřech měsících našich urgencí. Byli jsme znovu postaveni před hotový upravený projekt. Dílčí změny vymyslela radnice sama. Snaží se je nyní prezentovat jako výsledek jednání a diskuze, aby mohla před volbami tvrdit, že ve Strašnicích zavládl smír. Ale není to tak. Radnice dodnes nezohlednila zásadní připomínky našeho sdružení k projektu.

Hlavní z našich připomínek je zachování klíčového úseku parkových cest, který je nezbytný pro  prostupnost parku bez bariér a jeho celoroční užívání. Náklady na záchranu cesty jsou přitom minimální - přemístění dvou minigolfových drah.

Jednání radnice je netransparentní. Odráží se v něm nestandardní vztahy s novým nájemcem Gutovky společností Hamr Sport a generálním dodavatelem všech dílčích staveb v parku firmou INGBAU CZ.

Projekt je předražený. Samotné minigolfové dráhy stojí zhruba 2 milióny korun. Zemní práce, které spočívají v bezúčelném přemístění desítek kubických metrů zeminy, rozpočet projektu katapultují na desetinásobek. Oficiální číslo za minigolf je 20 miliónů.

Množství informací, které radnice o svých záměrech poskytuje, úměrně klesá s tím, jak je daný projekt mediálně sledovaný. Na místě stavby minigolfu umístila zákresy a na webové stránky dokonce i 3D prezentaci projektu. K lanovému parku vydala na jaře pouze zastaralý nákres, který současnému dění na stavbě neodpovídá. Získat od radnice aktuální projekt je nemožné. Proč? Čí zájmy by byly ohroženy?

Stavba červeného okruhu lanového parku, jak nám roste před očima, nevratně poškodí skupinu vzrostlých stromů. Jedny z nejhodnotnějších dřevin ve strašnickém parku. Pětimetrové sloupy budoucí lanové dráhy jsou umístěny do prostoru korun krásných stromů. Plánované ořezání těchto korun tak, aby uvolnily místo pro lanovou cestu, není nic jiného než barbarství.

 


Radnice stále prosazuje změnu územního plánu. Část parku - pozemek, sousedící s areálem Gutovka na východě (parcela č. 25/3), chce převést z parkové zeleně - ZP na VV - veřejnou vybavenost. Tato změna jí umožní do současného parku umístit třeba již vyprojektované aquacentrum, které má stát odhadem  250 miliónů korun.

Projekt tenisových a nohejbalových kurtů s tribunami pro diváky a se zahradní restaurací i projekt aqucentra radnice pouze pozastavila. ODS ve volební kampani otevřeně přiznává, že když získá v komunálních volbách dostatek hlasů, obě stavby ve Strašnicích dokončí! Zavázala se k tomu v nájemní smlouvě s Hamrem!

 

—————

30.07.2010 13:40

Průlom v jednání o Strašnickém parku aneb BILLY bude!

Po měsících neúspěšných pokusů o navázání konstruktivního dialogu s radnicí Prahy 10 se podařilo uskutečnit schůzku k rekonstrukci Strašnického parku mezi sdružením Útulné Strašnice a zástupci Úřadu MČ Praha 10. Starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský a místostarosta Bohumil Zoufalík poprvé oficiálně představili zástupcům sdružení Útulné Strašnice přepracovaný projekt, který již nepočítá s nejkontroverznější částí původního záměru radnice, tj. se stavbou tenisových, volejbalových a nohejbalových kurtů s tribunami a restaurací se zázemím. Současná varianta zahrnuje pouze výstavbu jednoho minigolfového hřiště a „relaxační zóny“ s piknikovými stoly, lavičkami apod.. Nebude tak pokácen mj. stoletý topol BILLY, na jehož záchranu uspořádalo sdružení 5.května happening.

Občanské sdružení Útulné Strašnice návrh radnice oceňuje jako krok dobrým směrem, nicméně v návaznosti na dohodu z jednání dnes odeslalo starostovi Lipovskému pět věcných připomínek, kde mj. navrhuje:

   1. Minimalizovat oplocení veřejného prostoru, tzn. oplotit pouze minigolfové dráhy; prostory "relaxační zóny" ponechat volně přístupné
   2. Díky bodu 1/ zachovat stávající pěší cestu na metro a tedy i průchodnost parku 24h denně
   3. V relaxační zóně instalovat nikoli extrémně nákladný mobiliář ve značném množství, ale standardní parkový mobiliář v menším množství
   4. Z ušetřených prostředků zafinancovat systém zavlažování trávy, nezbytný v horkých měsících.
   5. Vysázet vzrostlé keře na hranici se sousedním pozemkem Nosická náhradou za keře, které byly odstraněny v souvislosti s přeložkou parkové cesty z důvodu vybudování minigolfu, v důsledku čehož značně narostla hluková zátěž domů v Nosické ulici, zejména z hřiště Gutovka.

Vzhledem k tomu, že revitalizace zbytku Strašnického parku zůstává otevřenou otázkou, plánuje sdružení Útulné Strašnice uspořádat před volbami ve spolupráci s koalicí o.s. Trojmezí veřejnou debatu se zástupci různých politických stran, kde by se jasně vyslovili mj. ohledně jejich koncepce dalšího rozvoje tohoto parku a dalších témat souvisejících s rozvojem území na Praze 10.

Celá tisková zpráva

—————

21.07.2010 23:59

Dnes ve strašnickém parku umírala ptáčata

Dnes ve strašnickém parku umírala ptáčata. Stavební společnost INGBAU CZ a její subdodavatelé mýtí na východní hranici parku keře, aby na jejich místě postavili překlad jedné z hlavních cest. Ta pro změnu musí ustoupit oplocenému areálu minigolfu. Radnice ho nechává budovat s astronomickými náklady za více než 20 miliónů Kč. Mýcení probíhá bez ohledu na to, že v keřích v tomto období hnízdí kosy a jiní pěvcí. Neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Místní obyvatelé našli v průseku, který za sebou nechali dělníci s křovinořezy, vysypané kosí hnízdo a tři holá a slepá ptáčata. Jedno z nich byl o již bohužel mrtvé. Svůj nález okamžitě oznámili Ivaně Mádrové, která zalarmovala Inspekci životního prostředí. Dvě žíjící holátka místní převezli do Záchranné stanice v pražských Jinonicích.

Kácení keřů ve Strašnicích probíhá v rozporu se stavebním zákonem, neboť Úřad MČ Praha 10 nezískal souhlas s budováním nové cesty od majitelů sousedních pozemků (bytové družstvo Nosická). Rovněž Magistrát hl. Města Prahy již na jaře doporučil neprovádět kácení v době hnízdění ptactva. Po opakovaném upozornění občanů na vzniklé škody, firma INGBAU CZ kácení dočasně pozastavila.

„Je to nejvyšší stupeň barbarství a každý, kdo má srdce, nemůže při pohledu na umírající či opuštěná ptáčata zůstat lhostejný. Plná zodpovědnost za tento masakr jde za starostou Prahy 10 Vladislavem Lipovským, který stavbu tlačí stále dopředu, a za Odborem životního prostředí MČ Praha 10,“ uvedla předsedkyně sdružení Útulné Strašnice Ivana Mádrová. „Nejenže radnice Prahy 10 přes výhrady občanů uprostřed léta likviduje vzrostlou zeleň, přestože zákon doporučuje kácení v době vegetačního klidu. Spolu se zelení likviduje i živé hnízdící ptactvo včetně právě vylíhnutých mláďat. Ignoruje tak doporučení magistrátu. Podáme na jednání MČ Praha 10 stížnost a Česká inspekce životního prostředí z našeho popudu zahájí s firmou INGBAU CZ správní řízení,“ dodala Mádrová.

Starosta Vladislav Lipovský přislíbil sdružení Útulné Strašnice schůzku k projektu sportoviště a související dokumentaci již koncem června. Schůzka se ale dosud nekonala a občanské sdružení nemělo možnost do dokumentace nahlédnout. Mezitím naopak začaly práce na likvidaci zeleně v parku.

Tisková zpráva
Fotodokumentace

—————

23.06.2010 23:48

Vystavme společně vysvědčení pro radnici Prahy 10

 

Víte, že:

 • radnice MČ P10 pod taktovkou radních za ODS chce během léta 2010 na místě Strašnického parku vystavět další komerční sportovní areál, navíc z peněz pro základní školy?

 • areál má stát celkem více než 170 miliónů Kč – jinými slovy v době ekonomického útlumu radnice vyhazuje obecní peníze plnými hrstmi?

 • radnice neumí vysvětlit, proč projekt musí být hotov do komunálních voleb?

 • jsou uzavírány podivné smlouvy bez veřejných soutěží?

 • projekt má mít v pronájmu za 1 Kč soukromá firma?

 • dosud volně přístupný veřejný park bude celý oplocen?

 • nebudete mít kam jít se svým dítětem či psem?

 • mají padnout stovky zdravých stromů - jen kvůli stavbě aquaparku jich má padnout 81
  –přitom kácet se smí
  jen v době vegetačního klidu, tzn. po 1.říjnu?

 • již vůbec nebude možné ve Strašnicích zaparkovat?

 • sportoviště neúměrně zvýší prašnost a hlučnost v původně klidné rezidenční čtvrti?

 • projekt vůbec nepočítá se starší generací?

 • radnice soustavně ignoruje připomínky místních občanů?

 

Pokud nesouhlasíte s nesmyslným kácením stromů v Praze a myslíte si, že sportovišť je ve Strašnicích již dostatek, přijďte společně s námi vystavit symbolické

Vysvědčení pro radnici Prahy 10“

 

na protestním předprázdninovém happeningu proti likvidaci strašnického parku a dalšímu řádění radnice Prahy 10.

Radnice si může být jista, že vysvědčení od svých občanů si za rámeček nedá!

 

Kdy: úterý 29.června 2010, 17h -19h

 

Kde: Strašnický park u supermarketu BILLA

(ul. V Olšinách 108, P10 – Strašnice, 5 min. od metra Strašnická)

 

Akce bude vedena v poklidném duchu, ale dá radnici jasně najevo, že občané nesouhlasí s podivnými machinacemi radnice a mrháním veřejných peněz! Přijďte i Vy!

---

Akci organizuje o.s. Útulné Strašnice <www.strasnice.eu> s podporou občanských sdružení
Občané za svá práva <www.obcaneinfo.cz>
koalice Trojmezí <www.trojmezí.info>
příznivci fotbalu na Praze 10 <www.bohemians.cz>
o.s Vinohrady – Strašnice ad.

 

 

Chcete-li dát o akci vědět svým známým, pošlete jim odkaz na náš web, nebo jim vytiskněte tento leták.

—————

10.06.2010 17:02

Ignorace radnice pokračuje ...

Praha, 9. června 2010 – Zastupitelé MČ Prahy 10 v čele s Radou na svém včerejším veřejném zasedání hned nadvakrát zazdili pokusy nastolit debatu o kontroverzní přeměně Parku Strašnická na sportoviště, když jednak odmítli požadavek o.s. Útulné Strašnice zařadit bod „projednání petice pro zachování zelených ploch v Parku Strašnická“ na program jednání, a jednak nepodpořili usnesení navržené zastupitelem Romanem Rognerem (SZ).

 

Více se dozvíte v této tiskové zprávě.

—————

07.06.2010 09:22

Prezentace dopadů plánované výstavby nových komerčních sportovišť v parku Strašnická

—————

06.06.2010 15:54

Záchrana strašnického parku: boj pokračuje

Přiznám se bez mučení: spolčování v organizacích se mi vždy příčilo, takže funkce předsedkyně třídy na základní škole a nyní společenství vlastníků bytových jednotek představovaly maximum, kterého byla má individualistická povaha schopna. Proto mě mé současné rozpoložení vlastně překvapuje. Za tři týdny svatba, a mně se hlavou honí pouze myšlenky na výrobu transparentu, postupy při změně územního plánu, kdo je nepřítel a kdo naopak potenciální spojenec a vůbec samé neromantické úvahy. Radní z Prahy 10 mi prostě dočasně přehodili priority. Ještěže je můj budoucí muž tak tolerantní. 

 

Více se dočte te ZDE.

—————

05.06.2010 09:16

Podaří se zachránit strašnického Billyho?

Praha, 5. června 2010 – Padesát čtyři nespokojených občanů se dnes společně vyfotografovalo pod strašnickým topolem „BILLY“ , aby tak vyjádřili svůj nesouhlas s projektem radnice Prahy 10 na výstavbu sportoviště na místě strašnického parku. Fotografie z dnešní akce věnují občané starostovi Prahy 10 Vladimírovi Lipovskému (ODS). Protestu se zúčastnil i senátor Jaromír Štětina (TOP 09) a zastupitel MČ Praha 10 Roman Rogner (SZ). Ten na protest proti způsobu, jakým byl projekt sportiště schvalován, v dubnu rezignoval na svou funkci radního. Akci organizovalo o.s. Útulné Strašnice.

 

Více v tiskové zprávě.

 

—————

04.06.2010 16:14

DEMONSTRACE PROTI ZVŮLI ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Podpořte nás!!!

 

Zveme Vás na DEMONSTRACI PROTI ZVŮLI ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10


Občané nesouhlasí s tím, aby se snimi zacházelo jako s poddanými a žádají, aby Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém řádném zasedání dne 8. června 2010 vyhovělo jejich oprávněným požadavkům:

1. V souladu správem petičním, které v českých zemích platí již od roku 1781, zařadilo jako první bod jednání „Petici za zachování nezastavěné zelené plochy Parku Strašnice“, okamžitě pozastavilo projekt likvidace parku a zahájilo dialog sobčany

2. Zrušilo diskriminaci občanů, které se snaží vystěhovat zdomů se šesti a méně byty

3. Vyhovělo Petici „Za zelené Trojmezí“, kterou podpořilo (!) 16.000 občanů a nepomáhalo likvidovat přírodní park Hostivař – Záběhlice.

4. Znovu nastolilo diskusi o výstavbě Traumacentra FNKV a pravoslavného kostela na úkor parku mezi ulicemi Ruská, Nad Primaskou a Pod Rapidem

5. Zrušilo dar 300 milionů Kč neznámému vlastníkovi Slavie. Je třeba transparentně podporovat sportovní aktivity a zachovat stadion Bohemians.

Demonstrace se koná spodporou občanských sdružení:
- ÚTULNÉ STRAŠNICE - www.strasnice.eu
- SPRAVEDLIVÉ BYDLENÍ V PRAZE 10 - www.spravedlivebydleni.webnode.cz
- KOALICE OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ TROJMEZÍ - www.trojmezi.info
- STRAŠNICE - VINOHRADY
- sportovců a příznivců fotbalu na Praze 10 - www.bohemians.cz

KDE:
Před úřadem Městské části Praha 10, Vršovická 68

KDY:
Úterý 8. června 2010 od 12 do 13 hodin.
Od 13 hodin podpora oprávněných požadavků občanů osobní účastí na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 10.

—————


Anketa

Na Praze 10 žijete, nebo jenom bydlíte?

Na Praze 10 žiju, je to můj domov.
(73)
69%

Na Praze 10 bydlím, můj domov je jinde.
(33)
31%

Celkový počet hlasů: 106