Novinky

04.10.2011 17:31

Tramvajová zastávka Průběžná je zase čistá

V sobotu 24. září 2011 se sešel asi tucet členů a sympatizantů o.s. Útulné Strašnice, aby společně vyčistili a natřeli přístřešek na tramvajové zastávce Průběžná. Akce probíhala v rámci šestého ročníku festivalu Zažít město jinak, za podpory MČ Praha 10 (projekt Společně měníme Prahu 10) a jako nultý počin projektu DIY Strašnice podpořeného grantem Nadace VIA.

 

 

V přístřešku zastávky jsme kompletně odstranili nelegální výlep (opět s převahou vedla Nová Akropolis), natřeli vnitřek zastávky dvěma vrstvami fasádní barvy, vydrhli a spláchli pomočenou podlahu přístřešku, z celého nástupního ostrůvku seškrábali plevel a pak ho zametli. Na infostánku byly k dispozici letáky ke spřízněným akcím a institucím.

 

Zajímavé byly reakce kolemjdoucích. Některé byly upřímně nadšené, jiné zdrženlivě nechápavé, ostýchavě stydlivé nebo přímočaře negativistické - prý zastávka bude už za týden vypadat stejně, jako vypadala předtím. Strašnická realita škarohlídům za pravdu nedala, jakkoli je zřejmé, že bez koncepčního řešení ze strany DPP (pravidelný úklid zastávky) a ÚMČ Prahy (osazení lavičkami a koši na odpadky). 

Něco kolem pěti hodin práce, a jaký to rozdíl! Místo, kterým denně procházejí nebo projíždějí stovky lidí, zase začíná být hodné civilizovaného velkoměsta, jakým by Praha mohla být. To je hlavní zadostiučinění pro všechny zúčastněné, kteří neváhali věnovat více než čtvrtinu slunného víkendu tomu, aby udělali něco pro svoji čtvrť. DÍKY VŠEM, KTEŘÍ PŘIŠLI!

 

L.A.E., K.S., K. G.-H.

—————

21.09.2011 09:03

Rekultivace tram. zastávky Průběžná

V sobotu 24. září od 10 hodin dopoledne budeme společnými silami měnit Prahu 10 - tedy ne celou, jenom zaplivanou a otrhanou tramvajovou zastávku Průběžná (tram. 7 a 22) v srdci Strašnic. 

Vyčistíme a zameteme zaplevelený perón a natřeme přístřešek zastávky (ten bude už předchozí den, v pátek 23. září, očištěn tlakovou vodou).

Uvítáme Vaši pomoc a účast - ozvěte se na mail utulnestrasnice@seznam.cz a nebo rovnou přijďte na zastávku v sobotu kolem desáté hodiny v pracovním oblečení. Ochranné pomůcky, nářadí a barvy jsou zajištěny a budou k dispozici na místě. Nebo nám můžete alespoň zamávat z tramvaje...

Akce probíhá v rámci festivalu "Zažít město jinak", jako pilotní projekt druhé fáze projektu "Společně měníme Prahu 10" a jako nultý počin projektu "DIY Strašnice", který bude spuštěn v říjnu t.r.

(L.A.E.)

—————

09.08.2011 22:57

Rekonstrukce pasáže Strašnická se blíží do finále

 Dnes 9. srpna 2011 ráno se zástupci o.s. Útulné Strašnice sešli se zástupci TSK, Všeobecné stavební společnosti a ÚMČ Praha 10, aby zhodnotili výsledky rekonstrukce pasáže u metra Strašnická. Došlo k výraznému zlepšení jejího stavu: pasáž byla především umyta, původní povrch rampy byl nahrazen novým, byla vyměněna svítidla, došlo k sanaci opadávajícího zdiva, mechanickému a chemickému čištění svislých obkladů, opravě a doplnění vnějšího obkladu podchodu a rozbitých schodnic, nátěru madel u schodiště a sloupu pod schodištěm. Byly také vyměněny kryty odtokového kanálu po celé délce pasáže.

Obklady pasáže i po čištění bohužel stále nesou stopy po grafitti a tags. Řešení je tedy polovičaté a nesystémové, jelikož tyto povrchy je nezbytné průběžně opatřovat antigrafitti nátěrem a hlavně samy o sobě nejsou a už nikdy nebudou moci být čisté. Povrchy rolet obchodů v pasáži budou údajně do konce srpna očištěny a natřeny, načež budou nájemcům obchodů rozdány plechovky s barvou a doporučením případné grafitti na roletách vlastními silami přetírat. Je nejisté, zda se toto opatření ujme.

Některé věci se však nezměnily a nejspíše nezmění. Zaměstnanci ÚMČ Praha 10 nemonitorovali průběh rekonstrukčních prací, natož aby se našemu o.s. namáhali sdělit, že se původně dojednaná a odsouhlasená varianta projektu (s omyvatelnými podsvícenými svislými plochami tubusu pasáže) provádět nebude. Rekonstrukce pasáže není koncepční – např. sloup, na kterém vždy byly nalepené plakáty, nebyl opatřen povrchovou úpravou, která by výlep znesnadňovala (k tomu jsme zástupce VSS vyzvali).

Původně plánovaný přechod pro pěší přes ulici V Olšinách podle zástupců TSK není doporučen k výstavbě, jenže tou je podmíněno osazení mříží do pasáže. O kamerovém systému, který měl pasáž monitorovat a který byl součástí obou projektů, nepadlo ani slovo. Nikdo pasáž nebude hlídat ani monitorovat. Pochozí plochy pasáže se prý budou pravidelně umývat.

Úrovni dodržování bezpečnosti práce při rekonstrukci pasáže jsme se již věnovali. Na místě jsme požádali zástupce ÚMČ Praha 10 p. Pecánka o to, aby nám předložil rozpis nákladů na rekonstrukci (MČ Praha 10 na ni přispěla 2 miliony korun z našich i vašich daní). Upozornili jsme na absenci koncepčního přístupu k úpravám veřejných prostranství kolem zrekonstruované pasáže - tam se neděje nic, nikdo neřeší nelegální výlep, zanedbanou zeleň, návěje štěrku (v srpnu!) ani absenci košů na odpadky, které by se dostatečně často vyvážely. Další Pyrrhovo vítězství pro veřejný prostor Prahy 10.

(L.A.E., K.S., K. G.-H.)

—————

02.08.2011 06:37

O nás zase bez nás

 Podle slibů současného starosty Prahy 10 Richtera se měla od začátku jeho funkčního období, t.j. od podzimu 2010, zásadně změnit komunikace radnice Prahy 10 k občanům. Pokud to shrneme, nezměnila. Web Prahy 10 i radniční noviny se i nadále používají k populistickým a líbivým zprávám „pro lid“, zásadní věci si páni radní nechávají pro sebe a veřejnosti o nich neřeknou.
Zadáte-li na obou webech heslo „změna územního plánu“, dozvíte se toto nebo tohle.

Je vytvoření nového centra Strašnic tématem, o kterém by měli obyvatelé Prahy 10 vědět, nebo je to podstatně méně důležité než zprávy o vršovické LDN, kontejnerech na komunální odpad či o tom, jaký bavič bude vystupovat v rámci radničních promoakcí na Gutovce? Občánku, na Magistrát ve středu stejně nepůjdeš, tak se nestarej, vzkazuje nám tak radnice Prahy 10 – lze s úspěchem pochybovat, že starosta ani nikdo z radních neví, co se bude 3. srpna od 9. hodiny ranní na Mafiánském náměstí řešit. Jde o změnu územního plánu – ať k lepšímu či horšímu, ať jde o změnu promyšlenou nebo další hurá-akci, to je nyní těžko předjímat. Jisté je pouze to, že se znovu opakuje naprostá přehlíživost radnice Prahy 10 k zapojení jejích obyvatel do zásadních změn jejich městské části.

A propos radniční web – když jsme na něm hledali zprávy o změně územního plánu, narazili jsme na horké novinky o parku Gutova a jeho rozšířeníuž skoro rok žhavé! Poslední aktualizace: pátek, 13.8.2010.

 

(L.A.E., K.S.)

 

—————

18.07.2011 05:05

Komunikace s radnicí v Praze - několik postřehů z praxe, pro větší přehlednost seřazených abecedně

Následující článek je rozšířená verze textu původně napsaného pro server PragueWatch.


Jednání zastupitelstva – aneb veselé výjevy z komunální politiky. Koná se pravidelně. Účast veřejnosti na něm se dá blokovat tak, že se pozvou zástupci institucí, kteří nakonec stejně nepřijdou (ale místa se jim musí držet volná, co kdyby nakonec přeci jen dorazili), kapacita zasedacího sálu se prohlásí za omezenou z hlediska požární bezpečnosti, atd. Pokud se občanští aktivisté nechají stát přede zavřenými dveřmi sálu a pokorně čekají na přidělení kartičky, která je oprávní ke vstupu, alespoň si lépe uvědomí své místo.

Kdo je kdo – občan nesmí dostat dojem, že by měl úřad fungovat pro něj. Občan je zde zejména proto, aby vycházel úředníkům ve všem vstříc, řádně a hůlkovým písmem vyplňoval kolonky, respektoval otevírací hodiny i náladu zaměstnanců podatelny a vůbec se choval tak, jak mu přísluší ve státě, kde na lejstru a razítku záleží už několik set let.

Konkrétní odpovědi – něco, co od úředníků městských částí dostanete zřídkakdy. Namísto adresného řešení se vám dostane citací zákona, vyhlášek nebo statistik. Oblíbené a účinné je odpálkovat dotaz někam jinam (jiný odbor, ještě lépe jiný úřad) v naději, že to tazatele časem utahá a dá pokoj, případně že se spokojí s imitací odpovědi. Funguje také beze zbytku využít lhůty, kterou úředník na vyřízení žádosti či dotazu má – tím se dá korespondence natahovat do bezmála středověkých rozměrů, jako by neexistovaly e-maily, ale pouze poslové na nejistých cestách. Některé radnice jdou dokonce až tak daleko, že e-mailové adresy svých zaměstnanců vůbec na webových stránkách nezveřejňují: buď adresu znáte, nebo si napište dopis. Alternativou je zjistit si mailovou adresu telefonicky, což doporučujeme pouze nebojácným.

Menší ze dvou zel - rafinovaná taktika ostřílených radničních matadorů, kterou si nejsnáze ukážeme na praktickém příkladu. Řekněme, že po odboru životního prostředí chcete, aby nechal upravit přerostlé keře u vašeho domu, které jsou na pozemku v majetku městské části. Úředník vám odpoví, že to nejde a nabídne vám, že by okrasné keře, podle jeho soudu zasazené příliš blízko u chodníku, mohl nechat leda tak kompletně vyřezat. To zase nechcete vy, protože kdo by chtěl vedle domu planinu – takže se zděšeni pouhým pomyšlením na zkázu keřů smíříte s tím, že jsou přerostlé a velkorysou nabídku úředníka odmítnete. V ideálním případě si keře upravíte sami a jste rádi, že jste rádi. Zvolili jste menší ze dvou zel, sami jste „úpravu“ keřů ze strany městské části odmítli a nemůžete se tedy vůbec divit, že vám příště, až zase budete s něčím otravovat, budou namítat, že jste jim minule dali košem.

Obyvatelé městské části – jinak také obecenstvo, daňoví poplatníci, nájemníci, uživatelé parkovacích zón a další. Dokud se obyvatelé městské části chovají jako poddaní, na nic se neptají, nic nepožadují, platí daně a poplatky a do ničeho nešťourají, je radnice spokojená.

Programové prohlášení rady - poměrně levný a oblíbený způsob radničního marketingu pro nic netušící veřejnost. Obvykle se vypouští do oběhu na volební období a stanovují se v něm cíle, které s realitou souvisejí pouze velmi volně. Je-li někdo z radnice dotázán po naplňování cílů, záhy se ukazuje, že programové prohlášení není pro radu ani zastupitelstvo závazné a že není nikoho, kdo by za něj zodpovídal. Většina radnic s úspěchem vychází ze skutečnosti, že běžným občanům, otupělým už tak bezobsažnou komunikací, stačí hezké proklamace na papíře a že nikoho nenapadne po měsících nebo dokonce letech požadovat, co bylo slíbeno. I kdyby, vymahatelné to není, tak co...

Ptejte se na co chcete, my na co chceme odpovíme - máte právo úřadu položit jakoukoli otázku, ovšem ne už právo na odpověď na to, nač jste se ptali. Zeptejte se na nepořádek na ulicích – dostanete půlstránkovou statistickou svodku na téma „kolik peněz vynakládá naše městská část na sběr psích exkrementů“. Zeptejte se, kdo ručí za nějaký projekt – odpověď nepřijde žádná.

Radniční noviny – ideální promo. Stojí málo, zpoloviny je tvoří reklamy. Skvělé místo, kde vedení radnice nemusí šetřit sebechválou a může vcelku bez rozpaků zostouzet politické oponenty z řad zastupitelů i odjinud věda, že papír snese všechno. Každá městská část má noviny jiné, některé lepší, jiné dobré tak leda na vycpání promočených bot. Radniční noviny mohou sloužit k informování občanů o důležitých věcech (jako jsou velké investiční akce, zasedání zastupitelstva, zásahy do veřejných prostranství atd.), zpravidla se využívají k infotainmentu (černá kronika, zprávy ze zápasů házenkářek, fotoreporty z výletů pro seniory apod.).

Stonewalling – anglický termín pro verbální projev, při němž není záměrem cokoli sdělit, pouze mluvit. Radnice nezřídka praktikují pokročilou verzi a hovoří k občanům, aniž by cokoli řekly nebo se k čemukoli zavázaly. Jako příklad si uvedeme „Strategii pro veřejná prostranství Prahy 10“, v níž se radnice zavazuje:

- veřejně něco deklarovat – ale ne dělat
- vyjádřit připravenost k něčemu – ale ne být připraven
- stanovit celkovou vizi čehosi – ale ne konkrétní
- navrhnout způsob naplnění – ale ne naplňovat
- vytvořit podmínky pro komunikaci – ale ne komunikovat

Úředník – zaměstnanec úřadu, v našem ohledu zaměstnanec úřadu dané městské části. Úředník musí zejména úřadovat a i ti soudnější přiznávají, že penzum ohlášení, povolení, schvalování, rozpočtových propočtů a plánování realizace trvá velmi dlouho a ze všeho nejvíc připomíná pohádku o slepičce a kohoutkovi. Úředníci se prakticky nikdy nedají přemluvit k tomu, aby občana průběžně informovali o průběhu řešení jeho záležitosti a zejména ti starší mezi nimi mají vůči elektronické poště silnou averzi. Skoro žádný úředník se také neobtěžuje dát obyčejnému občanovi, který za ním s něčím přijde, svoji navštívenku – ještě by mohl něco chtít právě po něm, že.

Wei Wu Wei – prastarý taoistický princip konání v nekonání. Má několik praktických českých variant, známých jako kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, případně spis či žádost, která se do několika dnů nevyřídí sama, nestojí za to, abychom se s ní zabývali. Pražští úřední taoisté patří k těm nejpokročilejším v jeho praktikování.

(L.A.E.)

 

—————

03.07.2011 16:56

Vrchnost a poddaní

 

Ve středu 29. června 2011 se od jedné hodiny odpolední konalo zasedání zastupitelstva Prahy 10. Jak se záhy ukázalo, z „hygienických důvodů“ nebylo pro veřejnost možné se ho zúčastnit přímo v zasedacím sále, protože z řad poddaných bylo vpuštěno pouze 30 hlav. Zbytek, včetně starých dam, musel ve stoje a pod dohledem policistů stát na chodbě rozpálené poledním sluncem a sledovat dění v sále na monitoru.

Snažil jsem se nebrat si hygienické důvody osobně (s ohledem na to, že v sále bylo dost volných míst a fungovala tam klimatizace, zatímco na chodbě se nedalo dýchat) a čekal, až představení začne. Jako forbína proběhlo hlasování o návrzích na doplnění programu (zamítnuty návrhy na odvolání bývalé příslušnice StB radní Kleslové a radních Lipovského a Weinerta, jejichž podpisy stojí na smlouvě s firmou Key Investment, která Prahu 10 přišla na 200 milionů korun.

V prvním dějství frašky vystoupil dobře placený komik Zoufalík (nomen omen) a zády k publiku odprezentoval, proč je lepší prodat domy v majetku Prahy 10 developerům než jejím obyvatelům. Tleskal jsem proslovům lidí z hnutí Spravedlivé bydlení a bylo mi teskno při pomyšlení, kolik z nich přijde o byty, ke kterým mají hluboký vztah a o které stáli.

Vystoupil jsem k druhému bodu programu, kterým byla zhruba jedna věta o projektu Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 a stavbách do něj zahrnutých. Ukázal jsem přítomným připravené fotografie veřejných prostor Prahy 10, zanedbaných ulic a zákoutí a poukázal na nedostatečnou péči o veřejná prostranství. Na otázku po tom, proč není z rozpočtu na projekt Strategie vyčleněna ani koruna (a celý projekt „funguje“ jenom na papíře) ani proč se na Praze 10 musíme handrkovat s radničními úředníky, aby zajistili základní údržbu a úklid veřejných prostranství jsem odpověď nedostal. Od starosty Richtera, očividně popuzeného, jsem se dozvěděl, že naše o.s. blokuje dostavbu minigolfu a že můj projev je „rána do zad“, čili cosi jako onen pověstný Dolchstoss. Na svoje otázky, které řečnické nebyly, jsem odpovědi zase nedostal.

Vystoupil jsem také k bodu týkajícímu se uvolnění 2 milionů korun z obecního rozpočtu na rekonstrukci pasáže u metra Strašnická. Připomněl jsem starostovi, že jsme spolu 17. 12. 2010 byli na prohlídce pasáže a že při ní byl upozorněn na odpadávající zdivo ze stropu (to bylo poté promptně zajištěno svorníky). Jak se dočtete zde, odpadávalo zdivo v pasáži na jiném místě i po půl roce – na otázku, jak je možné, že nejsou žádné kontrolní mechanismy, které by umožnily stav objektů v havarijním stavu monitorovat a podobným nebezpečím předcházet, nebo je efektivně řešit, jsem odpověď nedostal. Ano, vím, pasáž je ve správě TSK. Pokud někomu spadne na hlavu kus omítky a vyrazí mu oko, nebude za to moci nikdo jiný než TSK. A panu starostovi, pánům radním i zastupitelům je víceméně jedno, že se tak stane zrovna na Praze 10. Oni jsou z obliga. Starosta Richter se hájil, že s TSK nezmůže nic a vyzval mě, abych ho na příští jednání s TSK doprovodil. Tuto výzvu jsem přede všemi přijal a svému slibu dostojím.

Na téma kontrolních mechanismů – odpoledne, možná že ještě před skončením zasedání zastupitelstva, mi přišel e-mail od paní Troníčkové, z něhož jsem se dozvěděl, že „všechny bytové domy v majetku m.č. Praha 10 byly vybaveny prosklenou nástěnkou, ve které jsou umístěny důležité informace pro nájemníky tzn. kontakt na správní firmu (adresa a telefony), kontaktní telefon pro hlášení havárií mimo pracovní dobu, termín úklidu domu apod. Současně mají všechny domy na fasádě umístěnu tabulku s označením vlastníka a zvenku na vchodových dveřích je umístěna samolepka správce.“ Přišel by stěží, kdybych toto téma nepropral na zastupitelstvu. Více k díře před domem v majetku Prahy 10 zde.

Výsledný dojem – znechucení, zahořklost, zmar a až fyzický odpor k tomu radničnímu slizu. Ne však rezignace. .. Kdo mlčí, když se děje zlo, přitakává zlu (ať si pan prezident myslí co chce)!

(L.A.E.)
 

—————

03.07.2011 16:29

"Za poctivou práci spravedlivou mzdu"

Po několika dnech otálení mi přišla odpověď na můj dotaz, kolik berou volení zástupci na radnici. Takhle to vypadá na Praze 10:

starosta - Ing. Milan Richter 65.750,- Kč

zástupci starosty - Mgr. Vladislav Lipovský, Ing. Vladimír Novák, Bohumil Zoufalík, JUDr. Radmila Kleslová 58.080,- Kč

uvolnění předsedové výborů – Ing. Jana Čunátová (Kontrolní výbor ZMČ 10), Ing. Miroslav Svoboda (Finanční výbor ZMČ 10), Ing. Martin Hejl (Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 10), Mgr. Petr Vozobule (Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch ZMČ Praha 10) 49.960,- Kč

pravidelná měsíční odměna neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 1 691,- Kč

pravidelná měsíční odměna neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 4 969,- Kč

pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 3 734,-Kč

pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 3 449,-Kč

Upřímně řečeno je mi líto těch peněz, které (byť vposledku jen z dosti malé části) měsíčně z mých daní putují na konta většiny z těchhle lidí. Arogance moci na Praze 10 volá do nebes... kdysi se z desátků platila šlechta a církev, dnes se z daní platí tahle mafie, která se k běžným občanům i nadále chová jako k nevolníkům (jenom už nemá modrou krev a stěží by odříkala otčenáš... i když je dost dobře možné, že určití radní modrou krev mají, jiní zase oranžovou).

A co bude po roce 2014, až vysají dosucha co jenom půjde, je nezajímá ani v nejmenším. (L.A.E.)
 

—————

28.06.2011 22:26

Obrázky ze "staveniště"

 Měsíční krajina, která už od loňska hyzdí park u metra Strašnická. 

 

Plán versus realita. 

Celé album zde.

 

 

 

—————

27.06.2011 07:04

Oprava pasáže u metra Strašnická v IDNES

Po více než třech letech urgencí u MČ Praha 10, TSK, Ombudsmana pro čistotu a dalších institucí se konečně něco stane s ostudně zanedbanou pasáží u metra Strašnická. Píše se o tom tady.

Je jenom zarážející, proč je v tomto (promo)článku použita ilustrační fotografie metra - ne že by na peróně nebylo co zlepšovat (třeba ulepené lavičky), ale obrázky z pasáže tak, jak vypadá teď nebo jak vypadala donedávna, jsou i na redaktory IDNES nejspíš příliš silná káva. (L.A.E.)

—————

20.06.2011 18:07

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Občanské sdružení Útulné Strašnice Vás zve na výroční členskou schůzi.

Kdy

27. 6. 2011 v 18:30 hod

Kde

v restauraci u Tonyho  -  roh Gutova a Voděradská.

Program

  • Zhodnocení činnosti za období 2010 - 2011
  • Organizační záležitosti
  • Zpráva o hospodaření
  • Diskuse

Prosím všechny členy, aby se dostavili v co největším počtu, abychom byli usnášení se schopní.

Pokud se nemůžete dostavit, dejte někomu plnou moc k zastupovánílze ji stáhnout ZDE.

Ivana Mádrová
předsedkyně OS
tel. 776 458 832

—————


Anketa

Na Praze 10 žijete, nebo jenom bydlíte?

Na Praze 10 žiju, je to můj domov.
(60)
75%

Na Praze 10 bydlím, můj domov je jinde.
(20)
25%

Celkový počet hlasů: 80