Zástupci o.s. Útulné Strašnice u starosty M. Richtera: čtyři konkrétní výstupy pro Prahu 10

31.01.2011 19:08

Praha, 31. ledna 2011 – Zástupci občanského sdružení Útulné Strašnice dnes zasedli ke společnému jednání se starostou Prahy 10 Milanem Richterem, aby prodiskutovali konkrétní budoucí kroky radnice ve vztahu k rozvoji území Prahy 10 a konkrétně Strašnického parku, jehož osud byl v loňském roce předmětem ostrých sporů mezi radnicí a občany Prahy 10.  

Starosta Richter dnes přislíbil, že Strašnický park zůstane pro občany průchozí, tzn. že hlavní pěší cesta od metra Strašnická ve směru ke gymnáziu Voděradská za tzv. zámečkem, kde sídlí dopravní policie, zůstane zachována, a nebude tedy muset ustoupit minigolfu, jak radnice původně navrhovala. Jeden z hlavních požadavků prosazovaný sdružením od loňského léta se tak podařilo prosadit.

Starosta Richter rovněž potvrdil, že se osobně bude zasazovat za to, aby se sportoviště Gutovka ve Strašnicích nerozrostlo o obří aquapark, což byl další z návrhů radnice, který sdružení vloni ostře kritizovalo zejména z důvodu nákladů ve výši téměř čtvrt miliardy korun a nutnosti pokácet více než 80 stromů. Zástupci o.s. a starosta se shodli, že mnohem vhodnější i ekonomicky racionální je omezená investice do znovu zprovoznění stávajícího bazénu při ZŠ Gutova, který již několik let chátrá.

M. Richter i jeho spolupracovníci se dnes zaručili, že radnice Prahy 10 nepřistoupí k žádné změně Strašnického parku bez předchozí konzultace s občany. Občanské sdružení Útulné Strašnice proto v následujících týdnech uspořádá anketu konkrétně k dalšímu osudu prostoru bývalého dopravního hřiště, jakožto části parku, která nejvíce volá po kultivaci. O.s. vyjádřilo názor, že by měl být zachován zelený charakter této plochy tím spíše, že firma Morian  plánuje v těsném sousedství vybudovat bytový komplex, který celou oblast potenciálně silně zatíží. Dalším důvodem pro zachování zeleně a klidové zóny je výhledové zvýšení dopravní zatíženosti ulice V Olšinách při hranici s parkem, která se má v budoucnu stát hlavním přivaděčem na Štěrboholskou radiálu. Své náměty na osud této části Strašnického parku mohou občané formulovat na facebookových stránkách sdružení www.strasnice.eu nebo www.strasnice.org či zasílat na emailovou adresu sdružení utulnestrasnice@seznam.cz do konce měsíce února. Návrhy řešení na kultivaci tohoto silně zanedbaného veřejného prostoru pak sdružení předloží starostovi na dalším společném setkání, které je plánováno na počátek března.

V neposlední řadě starosta Richter dnes potvrdil, že během měsíce května uspořádá radnice velkou debatu s občany a občanskými sdruženími z Prahy 10. Toto setkání naváže na veřejné debaty konané v minulosti v rámci projektu radnice „Společně měníme Prahu 10“. Zástupci sdružení nicméně zdůraznili, že je třeba, aby výsledky veřejné debaty nezapadly, jak se tomu zpravidla stávalo v minulosti, ale aby byly přetaveny v konkrétní projekty.

Kontakt: Michaela Mlíčková Jelínková, mluvčí  o.s. Útulné Strašnice
GSM: +420 603 543 360, mail: utulnestrasnice@seznam.cz
www.strasnice.eu, www.strasnice.org

—————

Zpět