Začátek nového roku na Praze 10 z pohledu občanského sdružení: dobré i špatné zprávy

03.01.2011 17:17

Praha, 3. ledna 2011 – Začátek nového roku na Praze 10 přinesl z hlediska občanského sdružení Útulné Strašnice jak dobré, tak špatné zprávy. Řada kontroverzních otázek ohledně rozvoje zemí a ochrany zeleně na Praze 10 zůstává i nadále otevřena.

Dobrou zprávou je, že dle pravomocného vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP) mělo o.s. Útulné Strašnice pravdu, když v červnu 2010 napadlo rozhodnutí MČ Praha 10 o kácení šesti vzrostlých stromů na místě zamýšlených tenisových a dalších kurtů, které měly vyrůst z rozhodnutí MČ Praha 10 u metra Strašnická v rámci rozšiřování sportareálu Gutovka („Sportovní areál V Olšinách“). OOP MHMP přezkoumal rozhodnutí úředníků MČ Praha 10 a dospěl k závěru, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, a proto je třeba jej zrušit a věc vrátit správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání. Podle OOP MHMP nebyl správně vyhodnocen funkční a estetický význam dřevin navržených k pokácení, ani dostatečně posouzena závažnost důvodu ke kácení a veřejný zájem na zachování těchto dřevin.  Kompletní znění rozhodnutí OOP MHMP má o.s. k dispozici.

Špatnou zprávou pak je informace, dle které má zítra, tj. 4. Ledna 2011, Zastupitelstvo MČ Praha 10 v čele se staronovým starostou Milanem Richterem, v bodě dva navrhovaného programu přijmout takové změny Jednacího řádu, které z hlediska občanského sdružení Útulné Strašnice zhoršují podmínky účasti občanů na zasedání Zastupitelstva MČ P10. Jedná se zejména o navrhované omezení účasti veřejnosti na zasedání Zastupitelstva na max. 30 osob „z důvodů hygienických, požárních a bezpečnostních“, a to přesto, že zasedání Zastupitelstva jsou ze zákona veřejná. Rovněž návrh omezit pořizování audio a video záznamů veřejností pouze z prostor jí vyhrazených skrývá určité riziko faktického znemožnění takových nahrávek. Pořizování záznamů z veřejných zasedání je přitom garantováno Listinou základních práv a svobod. V obou výše uvedených případech se jedná o opatření, která jdou proti deklarované vstřícnosti staronové radnice vůči občanům. Dle názoru o.s. Útulné Strašnice je možné hledat i jiná, k občanům přátelštější řešení tak, aby nikdo nebyl vyloučen z jednání Zastupitelstva, pokud si přeje se ho účastnit. Nabízí se např. využití zasedací místnosti s větší kapacitou. Své stanovisko budou zástupci o.s. tlumočit svým zastupitelům na zítřejším zasedání. To se uskuteční od 13:00 v zasedací místnosti v 1. patře budovy „B“, Vršovická 68, Praha 10.

Nad osudem Strašnického parku, jehož zachování je jednou z hlavních snah o.s. Útulné Strašnice od jara 2010, zůstává viset mnoho otazníků. Část parku již byla vyhlazena za účelem vybudování minigolfu, osud zbývající části zůstává nejasný. Původní rozhodnutí radnice v roce 2010 počítala s přeměnou zmíněného území na sportoviště, přestože proti tomuto záměru protestovala řada místních obyvatel a vznikla petice za záchranu Strašnického parku, iniciovaná o.s. Útulné Strašnice.  Občanské sdružení v minulosti kritizovalo i záměr radnice vybudovat na úkor parku nákladný aquapark za více než čtvrt miliardy korun, jehož pořízení by si navíc vyžádalo pokácení osmi desítek stromů. I na toto téma očekává občanské sdružení debatu s novou radnicí v nejbližších týdnech. O.s. rovněž pečlivě sleduje případ výstavby bytového domu Sakura společnosti KRR Architektura, který má vyrůst v těsné blízkosti metra Strašnická na území zahrady bývalé Bečvářovy vily v těsném sousedství parku.

Kontakt: Michaela Mlíčková Jelínková, mluvčí  o.s. Útulné Strašnice, GSM: 00420 603 543 360
Email: utulnestrasnice@seznam.cz
https://www.strasnice.org
https://www.strasnice.eu

—————

Zpět