"Za poctivou práci spravedlivou mzdu"

03.07.2011 16:29

Po několika dnech otálení mi přišla odpověď na můj dotaz, kolik berou volení zástupci na radnici. Takhle to vypadá na Praze 10:

starosta - Ing. Milan Richter 65.750,- Kč

zástupci starosty - Mgr. Vladislav Lipovský, Ing. Vladimír Novák, Bohumil Zoufalík, JUDr. Radmila Kleslová 58.080,- Kč

uvolnění předsedové výborů – Ing. Jana Čunátová (Kontrolní výbor ZMČ 10), Ing. Miroslav Svoboda (Finanční výbor ZMČ 10), Ing. Martin Hejl (Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 10), Mgr. Petr Vozobule (Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch ZMČ Praha 10) 49.960,- Kč

pravidelná měsíční odměna neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 1 691,- Kč

pravidelná měsíční odměna neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 4 969,- Kč

pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 3 734,-Kč

pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 3 449,-Kč

Upřímně řečeno je mi líto těch peněz, které (byť vposledku jen z dosti malé části) měsíčně z mých daní putují na konta většiny z těchhle lidí. Arogance moci na Praze 10 volá do nebes... kdysi se z desátků platila šlechta a církev, dnes se z daní platí tahle mafie, která se k běžným občanům i nadále chová jako k nevolníkům (jenom už nemá modrou krev a stěží by odříkala otčenáš... i když je dost dobře možné, že určití radní modrou krev mají, jiní zase oranžovou).

A co bude po roce 2014, až vysají dosucha co jenom půjde, je nezajímá ani v nejmenším. (L.A.E.)
 

—————

Zpět