Výsledky členské schůze

25.04.2010 19:05

Program členské schůze

 1. Zahájení členské schůze, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, zpráva o účasti.
 2. Přijetí nových členů.
 3. Volba členů výboru sdružení.
 4. Diskuse o současné situaci a další program sdružení.
 5. Závěr.

Přijetí nových členů

Přípravný výbor schválil přijetí všech členů, kteří projevili zájem o členství a podali přihlášku obsahující stanovené informace. Občanské sdružení nyní má 50 členů.

Volba členů výboru sdružení

Na schůzi byli zvoleni noví členové výboru sdružení na jednoleté funkční období ve složení:

 • Předsedkyně: Mádrová Ivana
 • Místopředseda: Libor A. Engelthaler
 • Člen výboru: Michal Kec

Diskuse

 1. Komunikace uvnitř a vně sdružení
 2. Jednání s úřady
 3. Oslovení médií
 4. Spolupráce s dalšími sdruženími v oblasti
 5. Schůzka se starostou

Plné znění zápisu z členské schůze si můžete stáhnout ve formátu PDF.

—————

Zpět