Výběrové řízení - Gutovka

04.05.2011 11:45

Na posledním zasedání zastupitelstva jsem byla jako předsedkyně našeho OS navržena do komise pro přípravu výběrového řízení na pronájem Gutovky. Zajímavý fakt je, že ostatní členové byli jen v TOP09. Ač toto jmenování považuji za účelové, členství v komisi jsem přijala. Souvisí to s naším odporem proti stavbě a rozšiřování nových sportovišť a následnému pronajímání bez toho, aby byla zvážena ekonomika celého provozu. Nic proti Gutovce!!! Tento areál vznikal v dobré vůli postupně, ale chaoticky bez jakéhokoliv finančího plánu. To nakonec přiznali i zastupitelé MČ (místostarosta Zoufalík). Bývalý starosta jako zdůvodnění dalších staveb uvedl, že areál není ekonomicky soběstačný a je třeba přidat (za cenu cca 50 milionů), další aktivity, aby se zvýšil jeho obrat. Nikdo ale nespočítal, zda se zvýší dostatečně natolik, aby pokryl ztrátu z provozu, která dělá podle bývalých provozovatelů min. 2 mil. Kč ročně. Jeden z nich dokonce přiznal, že ani výstavba tenisu by ke zlepšení  nepřispěla. Stouply by tím samozřejmě i náklady a není vyloučeno, že ztráta by se ještě zvýšila.

Je proto nutné se ekonomikou tohoto areálu vážně zabývat, protože jakékoliv výběrové řízení, které se o to neopírá, je zbytečné a nekvalitní. Přes vekeré námitky této komise bylo přesto výběrové řízení vypsáno. Podle našeho názoru nutně musí stát proti tomuto řízení solidní a zodpovědný přístup radnice, který zohlední náklady na provoz a zváží možnosti budoucích provozovatelů. Takto se jen připravuje další situace, kdy se další nájemce v dobré víře dostane do stejné situace jako ti předchozí. Chceme po něm, aby provozoval celý areál s obrovskými náklady bez ztráty? Přitom ve výběrovém řízení mu nařizujeme maximální ceny?! Toto by si snad majitel areálu mohl dovolit, kdyby se podílel na některých nákladech nebo by se snažil nalézt cesty, jak tento provoz zefektivnit. Nechceme zavádět vstupné, chceme, aby areál dál fungoval. Ale zároveň chceme, aby se k této věci přistoupilo už jednou provždy zodpovědně tak, aby někoho opět nenapadlo postavit další kurty nebo něco podobného, aniž by si spočítal, jak areál vůbec funguje. Nechceme, aby se do roka opět řešilo další výběrové řízení, když další nájemce neuspěje.

Byli jsme tedy u výběrového řízení, o jehož kvalitě velmi pochybujeme. O tomto stanovisku jsem informovala minulý týden pana starostu.

Ivana Mádrová

—————

Zpět