Vstup na vlastní nebezpečí: Rekonstrukce pasáže u metra Strašnická

17.07.2011 07:31

Ani po opakovaných žádostech není Všeobecná stavební společnost schopna zajistit na místě stavby bezpečnost kolemjdoucích. V pondělí 11. července ráno měli zástupci o.s. US schůzku s vedením firmy VSSZ, která t.č. provádí rekonstrukci pasáže, a upozornili je na očividná porušení zásad bezpečnosti práce (např. osekávaná omítka létá na metry daleko – i na kolemjdoucí nebo oblaka prachu ze zpracovávaného cementu i z bouraného betonu). Místa, kde stavební práce probíhaly, nebyla nijak ohrazena.


V úterý 12. července na místě stály zábrany a místo, kde kolemjdoucím hrozí zranění nebo znečištění, bylo označeno červenobílými páskami.


Hned ve středu 13. července 2011 ráno však jeden z dělníků úhlovou bruskou řezal kovový kryt odtokového kanálu – bez ochranných brýlí, bez štítu, ale hlavně bez toho, aby byli před gejzírem žhavých jisker chráněni kolemjdoucí.


Okamžitě jsme uvědomili vedení VSSZ. Jde už o minimálně čtvrté porušení bezpečnosti práce za relativně krátkou dobu. Pro vedení VSSZ je podle jejich tvrzení obtížné zajistit dodržování bezpečnostních opatření při práci. Pokud při tom přijde o zrak jejich zaměstnanec, je to teoreticky pouze a jenom jejich věc: ale co my kolemjdoucí? O celé záležitosti je průběžně informován OŽP na Praze 10. Zatím dělá mrtvého brouka.


Koncem týdne nám pan Sádek z VSSZ odpověděl následující: „práci našeho zaměstnance, který prováděl broušení svárů na krytech kanálků, zajišťoval jeho kolega. Ten mu při přiblížení procházejících osob okamžitě dal pokyn k přerušení práce,takže k ohrožení veřejnosti nedocházelo. Všichni naši zaměstnanci jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Vámi uváděný pracovník přiznal, že z důvodu zamlžení ochranných brýlí tyto na chvíli odložil, což mu bylo samozřejmě vytknuto a sjednána náprava.” Tak trochu zklamání je, že pan Sádek lže, jako když Rudé právo tiskne - za brusičem nikdo nestál.


Takže místo toho, aby se za brusiče dala zábrana, jako to třeba dělají u Dopravních podniků při opravě kolejí, postaví za něj firma VSSZ kolegu, který mu dělá kukačku a hlásí mu kolemjdoucí.

Je tohle rok 2011? Jsme ve střední Evropě..? kde se stala chyba?!

(L.A.E., K.S.)
 

—————

Zpět