Tisková zpráva občanských sdružení Útulné Strašnice a Zaostřeno na Desítku ze dne 18. 3. 2013

18.03.2013 12:49

Jak se staví v Čechách? Vzrostlá zdravá lípa dostala patrně od developera rozsudek smrti, občanské sdružení podalo trestní oznámení pro obecné ohrožení.

Dne 16.3.2013 v osm hodin večer přijelo do Mrštíkovy ulice na Praze 10 auto s mladíky vyzbrojenými motorovou pilou, kteří nařízli vzrostlou lípu, již tamní obyvatelé již přes rok brání, a to tak, že dle úsudku hasičů způsobili obecné ohrožení. Na dotazy obyvatel po povolení kácet odpověděli, že je poslal majitel. Vzrostlý strom měl již v minulosti ustoupit plánované stavbě, nebylo však dosud ukončeno řízení o povolení kácení. V případě nepovolení by plánovaná stavba musela být posunuta a došlo by ke zmenšení jejího objemu. Přitom byl tento strom navržen na Památný strom Prahy 10 - řízení právě probíhá. Staletá lípa byla 17.3.2013 v dopoledních hodinách skácena, aby neohrožovala své okolí.

Fotografii jednoho z pachatelů naleznete zde, fotografie z kácení lípy zde, trestní oznámení podané o.s. Útulné Strašnice naleznete v příloze 1.

CO SKÁCENÍ VZROSTLÉ LÍPY PŘEDCHÁZELO

Občanské sdružení Útulné Strašnice a obyvatelé Strašnic se přes rok snažili zabránit skácení lípy v Mrštíkově ulici.

  • Zveřejnění žádosti o zahájení územního řízení na Stavbu Mrštíkova (i zprávy v tisku) vyvolalo nesouhlas občanů Strašnic, ústící ve veřejnou připomínku datovanou 30. dubnem 2012 a podepsanou více než 150 občany. Nesouhlas se stavbou byl uplatněn při veřejném projednání na MČ konaném dne 4. května 2012 jako připomínka veřejnosti (příloha 2).
  • Součástí Stavby Mrštíkova byla i žádost o pokácení staré vzrostlé lípy, která v dobrém stavu přečkala i výstavbu stanice metra v těsné blízkosti. Ing. Z. Plzák se na svou žádost stal účastníkem tohoto řízení (příloha 3).
  • Z iniciativy občanů vznikla petice podepsaná 82 občany z okolí na záchranu lípy (fota viz příloha 4, text příloha 5) a návrh na její vyhlášení památným stromem, jejž podalo příslušným orgánům města sdružení Útulné Strašnice.
  • Ve věci územního řízení ani rozhodnutí o pokácení dané lípy nebyla MČ dosud schopna rozhodnout, navzdory přibližně ročnímu trvání kauzy.

PRÁVNÍ STAV K DNEŠNÍMU DNI (18.3.2013)

  • Povolení ke kácení nebylo dle našich informací vydáno, není však k dispozici ani zamítavé stanovisko úřadu (je však možné, že se právě připravovalo)
  • Probíhá řízení k vyhlášení památným stromem
  • Probíhá řízení ke stavebnímu povolení na parcele, kde lípa stojí

Ivana Mádrová z o.s. Útulné Strašnice shrnuje celou kauzu následovně

"Ke kácení nedostal investor budoucího obytného domu k dnešnímu dni povolení. Lípa stojí téměř u chodníku a slušný stavitel by se ji snažil ušetřit. Ale firma CC Development s.r.o. se nedá odradit takovou maličkostí. Staletá lípa, kterou jsme navrhli památným stromem v Praze 10, už se možného titulu nedočká. Po posouzení jejího poškození rozhodla policie a hasiči o tom, že bude zítra skácena. Co je pár tisíc korun za pokutu. Mladíci svůj bakšiš jistě dostanou a nějaké správní řízení jim neublíží. Neuvědomili si ale, že při takovém poškození jde o obecné ohrožení. Doufáme, že tentokrát policie i Inspekce životního prostředí odvedou svou práci a neskončí to nějakým symbolickým trestem. Takové investory na desítce opravdu nepotřebujeme. Sdružení Útulné Strašnice podá trestní oznámení i podnět České inspekci životního prostředí."

Pohled blízkého souseda, který se kauze "Bytový dům Mrštíkova" věnuje již rok

Obyvatel Strašnic a rozhořčený účastník řízení za prohlášení lípy památným stromem, ing. Z. Plzák, již dříve řekl, že ˆ"Akce „Bytový dům Mrštíkova“ je dalším dokladem zcela chybějící koncepce urbanistického rozvoje okolí stanice metra Strašnická." K sobotnímu činu konstatuje: "Pachatelům bylo sice zabráněno pokácení dokončit a byli nafotografováni, ale jelikož policie přijela po oznámení činu na 112 až za 15 minut, nepodařilo se je zadržet. Pachatelé poškodili strom motorovou pilou tak, že následující den ho museli hasiči ze statických důvodů zlikvidovat. Při kácení se ukázalo, že se jednalo o strom naprosto vitální."

Ke kauze se vyjadřuje i místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ). "Můžeme se jen ptát, proč úřad tak dlouho otálel s vydáním zamítavého stanoviska kácení, byť ve svém tiskovém prohlášení MČ (viz Příloha 6) potvrzuje vitalitu stromu," dodává Z. Plzák.

Květen 2012 - Novinky.cz

Březen 2013 - fotografie z kácení lípy

VÍCE INFORMACÍ

KE STAŽENÍ

—————

Zpět