Tisková zpráva o. s. Zaostřeno na Desítku a o. s. Útulné Strašnice ze dne 11. 12. 2012

11.12.2012 22:16

Praha 10 uvažuje o nové radnici za miliardu. Co bude s tou starou?

Zastupitelstvo Prahy 10 na svém jednání dne 10. 12. 2012 odsouhlasilo částku 5 milionů na odměnu za vypracování architektonické studie „Polyfunkčního centra v okolí metra Strašnická", kde mají architekti v rámci soutěže navrhnout i nové sídlo úřadu městské části Praha 10.

Barbora Špičáková bydlící v blízkosti uvažované stavby, se tématu začala věnovat, když zjistila, o jak obrovskou investici se jedná: „Zarazilo mne, že investice do nové radnice by přesahovala 1 miliardu korun 1 a velikost stavby by měla být 4x větší než současná radnice 2. A přitom jediná možnost, jak se o této obrovské investici mohli občané Prahy 10 dozvědět, je pouze web České komory architektů.“

Na dotazy občanů a zástupců občanských sdružení na jednání zastupitelstva odpovídal starosta Milan Richter (ODS) pouze na vybrané dotazy a leckteré byly interpretovány zkresleně a zodpovězeny velmi účelově. Např. že občané jsou o tomto záměru dostatečně informováni, ale ani úředníci vůbec o vyhlašované soutěži nevěděli. Na dotaz, co je míněno názvem polyfunkční, sdělil pouze, že jde o zakomponování zastávky tramvaje a metra Strašnická do tohoto objektu a že až ze soutěže vyplyne, jestli je vhodné realizovat i komerční prostory, které by mohly financovat stavbu či provoz radnice. Občanská sdružení Prahy 10 i opozice považují tento krok za neuvážený a nedostatečně zpracovaný. Postrádají variantu rekonstrukce stávající budovy úřadu a hlavně vyřešení budoucího využití tohoto objektu v případě výstavby nové radnice.

"Především však postrádáme zapojení veřejnosti a skutečnou diskuzi o tom, co by mělo obsahovat zadání pro vypracování studie na novou radnici. Bez precizního a kvalitního zadání, které bude vycházet ze skutečné potřeby obyvatel Prahy 10, nemůže žádná soutěž zajistit výběr nejlepšího architektonického řešení zamýšlené stavby," upozorňuje Ivana Mádrová z o. s. Útulné Strašnice.

Výdej 5 milionů Kč se v tuto chvíli zdá neuvážený a předčasný. "Trváme na skutečném veřejném projednání této problematiky s širokou veřejností, protože jde o zásadní zásah do veřejného prostoru i velmi významnou investici z rozpočtu naší městské části," zdůrazňuje I. Mádrová.

Jednou z podmínek České komory architektů je, že výše odměn musí odpovídat 0,5 %  celkových nákladů na stavbu.
 


2 Na žádost o informace podle zákona 106, získala B. Špičáková odpověď od MČ P10, že se uvažuje se zastavěnou plochou 20.000 m2. Současný objekt radnice Vršovická 68 přitom zabírá pouze ca 4500 m2."  

 

Kontakt: Ivana Mádrová, o. s. Útulné Strašnice, 776458832

Záznam z jednání zastupitelstva: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BObdfLcnnV8#t=209s
Názory občanek Prahy 10: B. Špičáková, R. Chmelová, I. Mádrová, O. Richterová - celkem 10 minut
www.zaostrenona10.cz , www.strasnice.org

—————

Zpět