Stavět či rekonstruovat? Udržovat nebo nechat chátrat?

11.04.2014 10:57

Na posledním jednání zastupitelstva Prahy 10 byla odhlasována varianta výstavby, resp. koupě nové budovy radnice na zatím neznámém místě. Všichni ale tuší, že jde o pozemek na Hagiboru, který je až na samém okraji Prahy 10 a pro většinu občanů spíš nedostupný. Znepokojivé je, že tady Praha 10 v loňském roce prodala rozsáhlý pozemek za pouhých 15 mil. Kč, (část ceny inkasoval magistrát, protože to byly jeho pozemky). Nyní se ukazuje, že jsou to pozemky strategické, protože by plnily funkci přístupového prostoru k budoucí budově radnice.

Dalším znepokojivým faktem je i cena, která byla zatím stanovena na 1 miliardu korun. Aby tato částka nebila do očí, manipuluje se tu s prodejem pozemků na Strašnické, které jsou ale z pohledu občanů strategické. Podle proběhnuvšího participačního řízení občané tento prostor vnímají jako veřejný, nepřejí si jeho zastavění. Naopak - přejí si jeho rekultivaci tak, aby mohl sloužit důstojně všem. Stejně tak si přejí znovu zprovoznit objekt staré školy, aby sloužil znovu veřejnosti, nejlépe školství ať již klasického či uměleckého zaměření. Pokud by měl prostor u Metra sloužit výstavbě komerčního objektu, ohrozil by všechny provozovatele prodejen na Strašnické. Z toho důvodu se jeví jako nevhodná i výstavba předimenzované radnice avizované jako multifunkční objekt, kde by rovněž vznikla řada prodejen.

Třetí a podle mne nejschůdnější variantou je rekonstrukce stávající budovy úřadu. Oproti studii na rekonstrukci, kterou si radnice nechala zpracovat, máme k dispozici studii „opoziční“. Oficiální studii zpracoval projektant, který dostává převážnou část projekčních zakázek od radnice. Za posledních pár let to bylo přes 30 mil. Kč. Lze tedy jen předpokládat, že zpracovatel vyhoví svému zákazníkovi a vyrobí studii „na míru“. To vyplývá i z faktu, že tuto studii radnice dva roky tajila a vědomě lhala všem, kteří se po ní dotazovali. Po dvou letech byla zveřejněna s tím, že proběhly její úpravy – neexistuje však na tuto „úpravu“ ani dodatek ke smlouvě, ani faktura za vícepráce, žádný doklad, který by tuto skutečnost doložil. Předpokládané náklady několikanásobně převyšují ty, které zvažuje studie, zpracovaná firmou KRR. I kdybychom připustili korekci těchto nákladů, ty by nemohly dosáhnout 100 % navýšení (oproti studii D-plus).

Důležitým faktorem je rovněž to, že se předpokládá prodej budov stávající radnice – uvažovaná cena 130 mil. ale dle odborníků není reálná. Radnice se navíc zbaví možnosti ovlivnit budoucnost tohoto prostoru. Budoucí majitel zde může vystavět cokoliv (je ale předem známo, že např. pro výstavbu bytů je tento pozemek nevhodný). Podle nám známých reakcí obyvatel přilehlého sídliště tito si přejí radnici na stávajícím místě ponechat, provést její rekonstrukci a při té příležitosti rovněž vyřešit další fungování objektu Kulturního domu Eden, který již několik let zeje prázdnotou.

Rekonstrukce jistě nebude zcela jednoduchá, ale díky tomu, že jde o tři budovy, lze ji provádět po etapách. Nebudu tu už rozpitvávat skutečnost, že domy úřadu jsou v dezolátním stavu díky naprosté absenci promyšlené údržby. Za celou dobu byly prováděny jen nezbytné kosmetické úpravy. Nikdo nezabránil protékání vody do objektu. Plán údržby ÚMČ nemá, studie na opravu teras a jejich opravy proti zatékání existuje již od roku 2007, bohužel jen na papíře. Otázkou je, proč se takové studie dávají zpracovat, když se pak nevyužívají?

Lze tu snést mnoho názorů, připomínek i důkazů. Docházím ale k jednomu závěru. Vedení radnice se již mnoho let nechová jako řádný hospodář. Svůj majetek nechává zcela záměrně devastovat. Od roku 2006, kdy se začalo o řešení radnice uvažovat se vyhodilo několik milionů za studie, které nic nepřinesly. Nyní se rozhodlo bez jakékoliv profesionální přípravy (jeden návrh od jedné firmy považuji za naprosto nedostatečný) a bez veřejného projednání, které si takto velká investice vyžaduje. Zatíží obec na několik let, ale to už bude starostí nového vedení. Koho to tedy dnes zajímá? Je nutné urychleně a nezodpovědně rozhodnout. Nabízí se otázka: proč asi???

Ivana Mádrová

—————

Zpět