Salámový plot v Gutovce

10.05.2010 22:48

V těchto dnech se na webu radnice MČ Praha 10 objevil pokyn k uzavření smlouvy o dílo na oplocení areálu Gutovka - lanový park o nákladu ve výši 955.424,- Kč bez DPH se společností INGBAU CZ. Co je na takovém pokynu zajímavé?

  • Cena díla je necelý jeden milion korun, a tak se na smlouvu nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.
  • Smlouvu získala bez výběrového řízení stejná firma, která získává zakázky v areálu Gutovka takřka pravidelně.
  • Cena 955.424,- Kč bez DPH je dost podobná ceně 999.172, za kterou tatáž firma vybudovala oplocení plánovaného minigolfového hřiště i tenisových kurtů. Oproti němu však nové oplocení lanového parku bude mít jen nepatrnou délku.

Jak je tedy patrné, tak jedna firma, v rámci jednoho projektu, téměř v jednom termínu provádí oplocení jednoho (zamýšleného) areálu podle zadání jednoho orgánu městské samosprávy. Na venek se to tváří jako dvě nezávislé zakázky, ve skutečnosti je to jedna velká naporcovaná zakázka. Jinými slovy se tu staví plot tzv. salámovou metodou, která je přímo typická pro prosazení nepopulárních zájmů úřadů.

To vše pod taktovkou starosty Lipovského zařizuje p. Bohuslav Zoufalík, který zodpovědně a neochvějně brání zájmy radnice na mnoha frontách jako statutární orgán či člen dozorčí rady několika městem vlastněných akciových společností.

 

Princip salámové metody na obrázku. :-)

—————

Zpět