Reportéři ČT o našem boji za park a rychlé shrnutí současné situace

07.09.2010 09:30

Česká televize v pondělí 6. Září 2010 odvysílala v pořadu Reportéři ČT reportáž o našem boji za park ve Strašnicích. Je to vhodná příležitost pro malé shrnutí současné situace.

Průběh posledního Zastupitelstva městské části ve čtvrtek 2. Září ukázal, že vládnoucí ODS dialog nikdy nepřipustí. Radní a zastupitelé této strany využili dokonale „domácího prostředí“. Představili nám a ostatním zastupitelům zavádějící prezentaci o parku Gutovka. Obsadili všechny mikrofony a hlásali jimi do světa jednu polopravdu a nepravdu za druhou.

Zredukování projektu výstavby nových sportovišť na dvě třetiny je pro místní obyvatele příznivější. Nicméně není výsledkem jednání vedení radnice s občanským sdružením Útulné Strašnice. K otevřenému jednání se radní nerozhoupali ani po čtyřech měsících našich urgencí. Byli jsme znovu postaveni před hotový upravený projekt. Dílčí změny vymyslela radnice sama. Snaží se je nyní prezentovat jako výsledek jednání a diskuze, aby mohla před volbami tvrdit, že ve Strašnicích zavládl smír. Ale není to tak. Radnice dodnes nezohlednila zásadní připomínky našeho sdružení k projektu.

Hlavní z našich připomínek je zachování klíčového úseku parkových cest, který je nezbytný pro  prostupnost parku bez bariér a jeho celoroční užívání. Náklady na záchranu cesty jsou přitom minimální - přemístění dvou minigolfových drah.

Jednání radnice je netransparentní. Odráží se v něm nestandardní vztahy s novým nájemcem Gutovky společností Hamr Sport a generálním dodavatelem všech dílčích staveb v parku firmou INGBAU CZ.

Projekt je předražený. Samotné minigolfové dráhy stojí zhruba 2 milióny korun. Zemní práce, které spočívají v bezúčelném přemístění desítek kubických metrů zeminy, rozpočet projektu katapultují na desetinásobek. Oficiální číslo za minigolf je 20 miliónů.

Množství informací, které radnice o svých záměrech poskytuje, úměrně klesá s tím, jak je daný projekt mediálně sledovaný. Na místě stavby minigolfu umístila zákresy a na webové stránky dokonce i 3D prezentaci projektu. K lanovému parku vydala na jaře pouze zastaralý nákres, který současnému dění na stavbě neodpovídá. Získat od radnice aktuální projekt je nemožné. Proč? Čí zájmy by byly ohroženy?

Stavba červeného okruhu lanového parku, jak nám roste před očima, nevratně poškodí skupinu vzrostlých stromů. Jedny z nejhodnotnějších dřevin ve strašnickém parku. Pětimetrové sloupy budoucí lanové dráhy jsou umístěny do prostoru korun krásných stromů. Plánované ořezání těchto korun tak, aby uvolnily místo pro lanovou cestu, není nic jiného než barbarství.

 


Radnice stále prosazuje změnu územního plánu. Část parku - pozemek, sousedící s areálem Gutovka na východě (parcela č. 25/3), chce převést z parkové zeleně - ZP na VV - veřejnou vybavenost. Tato změna jí umožní do současného parku umístit třeba již vyprojektované aquacentrum, které má stát odhadem  250 miliónů korun.

Projekt tenisových a nohejbalových kurtů s tribunami pro diváky a se zahradní restaurací i projekt aqucentra radnice pouze pozastavila. ODS ve volební kampani otevřeně přiznává, že když získá v komunálních volbách dostatek hlasů, obě stavby ve Strašnicích dokončí! Zavázala se k tomu v nájemní smlouvě s Hamrem!

 

—————

Zpět