Rekonstrukce pasáže Strašnická se blíží do finále

09.08.2011 22:57

 Dnes 9. srpna 2011 ráno se zástupci o.s. Útulné Strašnice sešli se zástupci TSK, Všeobecné stavební společnosti a ÚMČ Praha 10, aby zhodnotili výsledky rekonstrukce pasáže u metra Strašnická. Došlo k výraznému zlepšení jejího stavu: pasáž byla především umyta, původní povrch rampy byl nahrazen novým, byla vyměněna svítidla, došlo k sanaci opadávajícího zdiva, mechanickému a chemickému čištění svislých obkladů, opravě a doplnění vnějšího obkladu podchodu a rozbitých schodnic, nátěru madel u schodiště a sloupu pod schodištěm. Byly také vyměněny kryty odtokového kanálu po celé délce pasáže.

Obklady pasáže i po čištění bohužel stále nesou stopy po grafitti a tags. Řešení je tedy polovičaté a nesystémové, jelikož tyto povrchy je nezbytné průběžně opatřovat antigrafitti nátěrem a hlavně samy o sobě nejsou a už nikdy nebudou moci být čisté. Povrchy rolet obchodů v pasáži budou údajně do konce srpna očištěny a natřeny, načež budou nájemcům obchodů rozdány plechovky s barvou a doporučením případné grafitti na roletách vlastními silami přetírat. Je nejisté, zda se toto opatření ujme.

Některé věci se však nezměnily a nejspíše nezmění. Zaměstnanci ÚMČ Praha 10 nemonitorovali průběh rekonstrukčních prací, natož aby se našemu o.s. namáhali sdělit, že se původně dojednaná a odsouhlasená varianta projektu (s omyvatelnými podsvícenými svislými plochami tubusu pasáže) provádět nebude. Rekonstrukce pasáže není koncepční – např. sloup, na kterém vždy byly nalepené plakáty, nebyl opatřen povrchovou úpravou, která by výlep znesnadňovala (k tomu jsme zástupce VSS vyzvali).

Původně plánovaný přechod pro pěší přes ulici V Olšinách podle zástupců TSK není doporučen k výstavbě, jenže tou je podmíněno osazení mříží do pasáže. O kamerovém systému, který měl pasáž monitorovat a který byl součástí obou projektů, nepadlo ani slovo. Nikdo pasáž nebude hlídat ani monitorovat. Pochozí plochy pasáže se prý budou pravidelně umývat.

Úrovni dodržování bezpečnosti práce při rekonstrukci pasáže jsme se již věnovali. Na místě jsme požádali zástupce ÚMČ Praha 10 p. Pecánka o to, aby nám předložil rozpis nákladů na rekonstrukci (MČ Praha 10 na ni přispěla 2 miliony korun z našich i vašich daní). Upozornili jsme na absenci koncepčního přístupu k úpravám veřejných prostranství kolem zrekonstruované pasáže - tam se neděje nic, nikdo neřeší nelegální výlep, zanedbanou zeleň, návěje štěrku (v srpnu!) ani absenci košů na odpadky, které by se dostatečně často vyvážely. Další Pyrrhovo vítězství pro veřejný prostor Prahy 10.

(L.A.E., K.S., K. G.-H.)

—————

Zpět