Referendum o parku?

25.10.2010 13:57

Výsledek komunálních a senátních voleb, myslím, můžeme považovat za malé místní referendum o současném dění ve strašnickém parku a o jeho budoucnosti. Strana nejpočetněji zastoupená v dosluhující městské radě a zastupitelstvu ve volebních okrsích, sousedících s parkem, na celé čáře prohrála. Pravicoví voliči si našli alternativu. Stejně tak pochybuji, že ti, co dali svůj hlas ČSSD, tím dali najevo svoji podporu stávajícím poměrům na radnici a pokračování velké koalice sociálních demokratů s ODS. Věřím, že individuální ambice politiků půjdou stranou a zvítězí veřejný zájem.

Karty jsou rozdány a život běží dál. Politické názory a sympatie jsou snad už zase jen soukromá věc každého z nás. Sdružení Útulné Strašnice a jeho sympatizanti jsou otevřeni k dialogu a spolupráci se všemi, kteří starost o potřeby místních obyvatel myslí vážně.

Myslím, že je vhodná příležitost k tomu zopakovat si, o co nám jde. Našim cílem je přivést radnici Praha 10 k racionální diskuzi o budoucí podobě strašnického parku. Podmínkou k tomu je okamžité zastavení a přehodnocení současného projektu výstavby komerčních sportovišť. Podporujeme udržitelný rozvoj parku s ohledem na jeho estetické hodnoty, praktické, sociální a ekologické funkce, které musí být zachovány.  Jako veřejný prostor musí park sloužit široké veřejnosti bez omezení a bezplatně. Bojujeme proti netransparetnosti řízení a rozhodování úřadu městské části Praha 10, která vytváří podmínky pro:
- korupční jednání
- obcházení zákonných a podzákonných norem
- zneužívání veřejných prostředků ve prospěch uzkých zájmových a ekonomických skupin.

Naše klíněnkové brigády nás stále více přesvědčují o tom, že o pořádek a zeleň v parku není náležitě postaráno. Pokusíme se zjistit, jestli současný neutěšený stav je ekonomická nutnost nebo výsledek liknavosti na jedné straně a šlendriánu na straně druhé.

Kdyby byl současný model financování provozu AVČ Gutovka v pořádku, neprovázelo by ho ze strany radnice tolik nestandardních kroků a opakovaných pokusů o silové řešení. Model financování musí být vyargumentovaný, pro obec a její obyvatele výhodný. Pohádky o provozních nákladech musí nahradit fakta. Závazky nájemce musí být jednoznačné, jejich plnění kontrolovatelné a vymahatelné. Kontrolovatelný musí být i jeho zisk. Správce má zlepšovat využití areálu a současně hledat úspory. V Gutovce se po stránce investiční i provozní spíše bezúčelně plýtvá. Lukrativní akce, které správce umí zorganizovat, se dějí mimo ni. Placený červený okruh lanového parku jsou vyhozené peníze a vandalství. Zumba na ploše v létě osiřelého kluziště byl naopak dobrý nápad. Kolik peněz a kam jde z přejmenování kluziště na Óčko arénu? Přejmenování celého areálu za 200 miliónů korun na Hamr Gutovka vyneslo radnici celou jednu korunu! Óčko aréna bude jistě jiný případ.

(fk,im)

—————

Zpět