Průlom v jednání o Strašnickém parku aneb BILLY bude!

30.07.2010 13:40

Po měsících neúspěšných pokusů o navázání konstruktivního dialogu s radnicí Prahy 10 se podařilo uskutečnit schůzku k rekonstrukci Strašnického parku mezi sdružením Útulné Strašnice a zástupci Úřadu MČ Praha 10. Starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský a místostarosta Bohumil Zoufalík poprvé oficiálně představili zástupcům sdružení Útulné Strašnice přepracovaný projekt, který již nepočítá s nejkontroverznější částí původního záměru radnice, tj. se stavbou tenisových, volejbalových a nohejbalových kurtů s tribunami a restaurací se zázemím. Současná varianta zahrnuje pouze výstavbu jednoho minigolfového hřiště a „relaxační zóny“ s piknikovými stoly, lavičkami apod.. Nebude tak pokácen mj. stoletý topol BILLY, na jehož záchranu uspořádalo sdružení 5.května happening.

Občanské sdružení Útulné Strašnice návrh radnice oceňuje jako krok dobrým směrem, nicméně v návaznosti na dohodu z jednání dnes odeslalo starostovi Lipovskému pět věcných připomínek, kde mj. navrhuje:

   1. Minimalizovat oplocení veřejného prostoru, tzn. oplotit pouze minigolfové dráhy; prostory "relaxační zóny" ponechat volně přístupné
   2. Díky bodu 1/ zachovat stávající pěší cestu na metro a tedy i průchodnost parku 24h denně
   3. V relaxační zóně instalovat nikoli extrémně nákladný mobiliář ve značném množství, ale standardní parkový mobiliář v menším množství
   4. Z ušetřených prostředků zafinancovat systém zavlažování trávy, nezbytný v horkých měsících.
   5. Vysázet vzrostlé keře na hranici se sousedním pozemkem Nosická náhradou za keře, které byly odstraněny v souvislosti s přeložkou parkové cesty z důvodu vybudování minigolfu, v důsledku čehož značně narostla hluková zátěž domů v Nosické ulici, zejména z hřiště Gutovka.

Vzhledem k tomu, že revitalizace zbytku Strašnického parku zůstává otevřenou otázkou, plánuje sdružení Útulné Strašnice uspořádat před volbami ve spolupráci s koalicí o.s. Trojmezí veřejnou debatu se zástupci různých politických stran, kde by se jasně vyslovili mj. ohledně jejich koncepce dalšího rozvoje tohoto parku a dalších témat souvisejících s rozvojem území na Praze 10.

Celá tisková zpráva

—————

Zpět