Prohlášení Ivany Mádrové k říjnovým komunálním volbám

04.10.2010 09:40

Pod vlivem událostí, které se odehrály za posledního půl roku na Praze 10 v souvislosti s plánovanou likvidací parku ve Strašnicích,jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva na radnici Prahy 10 v našem volebním obvodu a přijala jsem nabídku kandidovat jako nezávislá na volební listině TOP 09. K tomuto rozhodnutí mne vedlo kromě jiného arogantní jednání zastupitelů za ODS vůči obyvatelům Prahy 10 na zasedání zastupitelstva. Totální pohrdání voličem a arogance moci je naprosto neslučitelná s funkcí zastupitele. Proto pevně doufám, že na radnici desítky dojde k zásadní změně, že lidé konečně pochopí, že nám neprospívá jednobarevné vedení. Děkuji všem, kteří mne dosud povzbuzovali a pomáhali při práci v občanském sdružení Útulné Strašnice. Ať budu zvolena či nikoli, dál budu pokračovat ve snaze zabránit tomu, aby byl veřejný prostor parku zneužit ke komerčním účelům. Jako zastupitel chci naslouchat názorům občanů Prahy 10 a pracovat v jejich zájmu, nikoliv v zájmu soukromých developerů. Strašnice musí zůstat zeleným místem pro všechny obyvatele a jejich rozvoj pak musí být ku prospěchu těch, kteří zde bydlí.

Ivana Mádrová

—————

Zpět


Diskusní téma: Kandidatura Ivany Mádrové v říjnových volbách

Datum: 11.10.2010

Vložil: Ing. Pavel Medek

Titulek: Zásadní nesouhlas

Nikdy jsem nebyl voličem ani příznivcem ODS, jestli však této straně jsem ochoten něco připsat k dobru, pak je to způsob, jakým pečuje o zeleň i květinovou výzdobu ve Strašnicích. Okolí domů v naší Tehovské ulici i v celém širším okolí nebylo za žádného jiného předchozího zastupitelstva tak "opečovávané" jako nyní. Celý spor kolem Gutovky navíc považuji za vysoce diskutabilní a - jak se nyní ukazuje - pravděpodobně i účelově vedený. Odlišný názor a polemiku (navíc poměrně seriózně vedenou, alespoň podle toho, co bylo možno vyčíst z tisku) s nepočetným občanským sdružením, byť jakkoli přesvědčeným o vlastní pravdě, lze stěží nazvat pohrdáním voličem a arogancí moci. V těchto formulacích vidím jen předvolební rétoriku osoby, která chce v komunální politice najít způsob obživy poté, co ostatní možnosti zklamaly. Žasnu nad náhlou filantropií někoho, kdo byl ochoten léta žít na účet druhých a než aby dostál svým závazkům, rozejít se raději s těmi, které kdysi nazýval svými přáteli a kteří mu v dobré víře chtěli pomoct. Dlužnou částku jsme už dávno odepsali, cítím se však povinen toto napsat jako varování všem voličům - pozor, komu dáváte svůj hlas.

—————