Antimonopolní úřad zahájil správní řízení s radnicí Prahy 10

30.04.2012 14:13

Praha, 29. dubna 2012 – Na základě podnětu občanského sdružení Útulné Strašnice zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení s radnicí MČ Praha 10, a to z důvodu možného spáchání deliktu podle § 120 odst.1 písm. a) porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Konkrétně se jedná o smlouvy s architektonickým ateliérem LILA na projekt rozšíření sport areálu Gutovka na Praze 10 o minigolf a kurty s nafukovací halou včetně oplocení. Občanské sdružení se navíc v nejbližších dnech chystá původní podnět doplnit, neboť ÚOHS potvrdil, že dosud neobdržel od radnice smlouvu s firmou INGBAU CZ, jež se týká faktické výstavby minigolfového hřiště v hodnotě bezmála 17 mil. Kč. Jedná o největší smlouvu z hlediska finančního plnění v souvislosti s rozšiřováním sport areálu Gutovka.

Záměr radnice od počátku provází řada kontroverzí. Česká inspekce životního prostředí nyní navíc potvrdila, že za zničení keřů a ptačích hnízd při přípravě terénu na stavbu minigolfu dostala firma REVA, pověřená pracemi, pokutu v celkové výši 32 tisíc Kč. Inspekce se případem zabývala rovněž na základě podnětu sdružení Útulné Strašnice.

Smlouvu týkající se rozšíření areálu sportoviště o minigolf uzavřela MČ Praha 10 v listopadu 2010 s firmou INGBAU CZ s.r.o.. Stavební práce již probíhají (informace o uzavření smlouvy jsou veřejně přístupné v online věstníku veřejných zakázek pod názvem „Rekreační park Strašnice). Sdružení se domnívá, že radnice měla tuto smlouvu postoupit ÚOHS k prošetření stejně jako ostatní smlouvy vztahující se zastavování parku sportovištěm, avšak neučinila tak. Původní podnět proto sdružení v nejbližších dnech doplní. 

V době, kdy občané České republiky hromadně ztrácejí naději, že je v jejich zemi možno posouvat věci k lepšímu, je úspěšné vyústění obou aktivit občanského sdružení důkazem, že snaha věci měnit není ani zdaleka tak marná, jak si mnoho lidí myslí.

O.s. Útulné Strašnice vzniklo na jaře 2010 s cílem zachovat zeleň v pražské čtvrti Strašnice. Mimo jiné iniciovalo petici proti projektu rozšíření sport areálu Gutovka na úkor parku v lukrativní lokalitě u metra Strašnická. Sdružení již v minulosti uspělo se stížností na Magistrátu hl.m. Prahy, který zakázal kácení stromů na místě plánovaných tenisových kurtů. V současné době však zmíněné území leží ladem a MČ Praha 10 ani přes opakované výzvy prostor nekultivuje. Občanské sdružení Útulné Strašnice proto chystá alternativní iniciativy na zvelebení tohoto prostoru, stejně jako i dalších veřejných prostranství ve Strašnicích. O případu Strašnického parku informovala mj. Česká televize v pořadu Reportéři ČT.


Kontakt: Michaela Mlíčková Jelínková, mluvčí o.s. Útulné Strašnice 
michajelin@gmail.com, GSM +420 603 543 360  
www.strasnice.org , www.strasnice.eu

—————

Zpět