POZVÁNKA K VEŘEJNÉ DISKUSI O BUDOUCNOSTI PROSTORU KOLEM METRA STRAŠNICKÁ

05.03.2013 13:51

DŮVOD, FORMÁT A CÍLE SETKÁNÍ

Hlavním impulzem k setkání je úvaha vedení městské části o rekonstrukci současné budovy radnice ve Vršovické ul., nebo výstavbě nové budovy na Strašnické. Kdyby ke stavbě nové radnice na Strašnické došlo, bude to znamenat pro okolí metra Strašnická velkou změnu. Je proto připravována ideová architektonická soutěž, v rámci níž by mělo vzniknout více možných řešení jako podklad pro konečné rozhodnutí.

Ještě před započetím projekčních prací je třeba, aby architekti věděli, co si přejí obyvatelé daného území. Jen tak budou schopni vytvořit návrhy, které území nenaruší, ale naopak přinesou něco pozitivního. Proto je třeba předem, než soutěž začne, připravit podklady. Za tím účelem proběhne několik pracovních diskusí, ze kterých musí vyplynout co nejpodrobnější odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké jsou hodnoty území (co ze současného stavu co by se měli architekti pokusit v návrhu zachovat nebo rozvíjet).
  2. Jaké jsou problémy území (co by se měli architekti pokusit návrhem řešit nebo alespoň neprohlubovat).
  3. Jaké aktivity a služby by měly na Strašnické být – v domech i ve veřejném prostoru. Území patřící městu je větší, než je třeba na radnici a je proto důležité dát podněty, co by se mohlo na zbytku prostoru odehrávat.

Závěry diskuse budou podkladem pro práci architektů a jejich naplnění jedním z kritérií pro výběr oceněných variant v soutěži porotou.

1. PILOTNÍ SETKÁNÍ

Toto setkání proběhne 12. března 2013 je za účasti aktivních obyvatel. Cílem tohoto veřejného setkání je diskuse na toto téma, získání odpovědí od veřejnosti. Je určeno pro hlubší zájemce o danou problematiku a menší skupinu obyvatel, proto Vás prosíme, abyste akci předem potvrdili – kontaktní osoba Petr Klápště: tel. 775 614 342, e-mail: petr.klapste@naturesystems.cz.

KDY

ÚTERÝ 12. BŘEZNA 2013, 18-20 HOD

KDE

DIVADLO MIRIAM, KE STRAŠNICKÉ 10, PRAHA 10 - STRAŠNICE

POŘADATEL

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

SETKÁNÍ VEDE

PETR KLÁPŠTĚ (ATELIER NATURE SYSTEMS)

ÚČAST PŘISLÍBILI

IVANA CABRNOCHOVÁ – MÍSTOSTAROSTKA MČ PRAHA 10, PRACOVNÍCI ODBORU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, DOPRAVY A ROZVOJE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

2. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

Druhé setkání proběhne obdobně jako první, bude však otevřené široké veřejnosti. Termín bude upřesněn dle možností zajištění prostor, setkání se uskuteční v pondělí 18. března 2013 od 18 hodin na Základní škole Brigádníků, ulice Brigádníků 14, Strašnice.

—————

Zpět