Potřebujeme polyfunkční centrum za miliardu korun?

11.12.2012 15:35

UMČ Prahy 10 připravuje architektonickou soutěž na stavbu Polyfunkčního centra Strašnic s úřadem MČ Praha 10. Aneb jak v tichosti postavit radnici za miliardu korun.

Pořádat architektonické soutěže na veřejné stavby bývá v řadě evropských zemí samozřejmým jevem, u nás je tento počin považován za velmi nadstandartní a takřka osvícený. Osvícený se proto jevil i krok radnice, když zahájila vyjednávání s Českou komorou architektů o vyhlášení veřejné soutěže na stavbu Polyfunkčního centra Strašnic s úřadem MČ Praha 10.

Bohužel k osvícenému počinu má tato akce zoufale daleko.

To, že UMČ P10 chystá veřejnou architektonickou soutěž na stavbu Polyfunkčního centra Strašnic s úřadem MČ Praha 10, se může občan Prahy 10 dozvědět pouze z webu České komory architektů. Radnice se nikde veřejně k této aktivitě nehlásí, ba naopak, mlčí a jako bod jednání na posledním zastupitelstvu (10. 12. 2012) nazvala tuto akci záměrně zakamuflovaně a nesrozumitelně.[1]

Stejné nejasnosti a podezřelé mlčení provází totiž celý záměr radnice a to je řešení neutěšeného stavu budov ÚMČ Prahy 10 ve Vršovické buď formou rekonstrukce stávajících objektů (Vršovická 68), či rovnou novostavbou na rozlehlých pozemcích kolem metra Strašnická.[2] Radnice si před rokem a půl zadala zpracovat studie a analýzy na rekonstrukci stávajících budov ve Vršovické, na základě jejich výsledků by se měla rozhodnout zda rekonstrukce ano či ne. Dodnes ale tyto podklady nejsou zpracovány ani vyhodnoceny, snad se tak stane k 31. 3. 2013.

A teď blíže k chystané architektonické soutěži.

Veřejná architektonická soutěž obecně má zajistit výběr nejlepšího architektonického řešení zamýšlené stavby, rekonstrukce, dostavby atp. Podmínkou toho všeho je precizní a kvalitní zadání, pokud možno co nejvíce konkrétní. Zadavatel musí určit například jaké konkrétní funkce bude stavba obsahovat (kanceláře?reprezentativní sál?konferenční místnosti?kinosál?tělocvičnu?mateřskou školu?lidovou školu umění?knihovnu?služební byty?komerční plochy?), pro kolik osob je zamýšlena, kolik metrů čtverečních je požadováno, jaký je finanční strop atd.

Praha 10 chystá architektonickou soutěž na Polyfunkční centrum s úřadem MČ, podle názvu tedy nejde pouze o stavbu radnice, ale o zcela nejasný slepenec neznámých funkcí zabírající území pět krát tak větší než stávající budovy radnice. Na dotazy, proč by měla být radnice součástí jakéhosi polyfunkčního centra a jaké konkrétní funkce by mělo centrum s radnicí obsahovat, odmítl starosta Milan Richter odpovědět. Na dotaz, jak byla veřejnost do plánované výstavby zapojena, následně sdělil, že naprosto dostatečně, na jednáních zastupitelstva a v radničních novinách.

Na posledním jednání zastupitelstva 10. 12. 2012 byla odsouhlasena částka 5.000.000 korun na odměny pro architektonickou soutěž. Jedna z logických podmínek České komory architektů je, že výše odměn musí odpovídat 0,5 %  celkovým nákladům na stavbu. Jednoduchým výpočtem se tedy dostáváme k nečekanému výsledku: nová radnice by měla Prahu 10 stát jednu miliardu korun. Také vám přijde, že o tak velkém investičním záměru jste nebyli vůbec informováni? Dotazujte se přímo na radnici, třeba se ještě podaří zapojit občany do příprav zadání soutěže!

Bára Špičáková

 


 [1]  Bod č. 11 v programu 14. jednání zastupitelstva dne 10. 12. 2012: Informace o zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu MČ Praha 10.

[2] Pro zamýšlenou stavbu Polyfunkčního centra s úřadem MČ Prahy 10 je vybráno rozlehlé území o rozloze 21 000m2  v okolí metra Strašnická. Konkrétně jde o park mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách, o tramvajové zastávky Strašnická, o prostranství kolem metra Strašnická, včetně budovy metra, o starou strašnickou školu včetně zeleně, o pozemky bývalé tržnice mezi ul. V Olšinách, Bečvářova, Mrštíkova a Saratovská, a o Kulturní dům Barikádníků.

 

—————

Zpět