Pomozte zachránit Trojmezí a přírodní park Hostivař Záběhlice!

21.10.2010 10:07

Do 2.listopadu 2010 je možné podat námitky ke konceptu změny územního plánu v Trojmezí (tzv. celoměstky významná změna současného územního plánu),  kde je plánována obytná zástavba v přírodním parku Hostivař - Záběhlice. Před volbami nám zástupci všech politických stran slíbili, že tato změna bude zastavena a vyřazena. Věříme slibům politiků, ale než se sejdou první zastupitelstva, kde budeme prosazovat zrušení této změny územního plánu,  je zároveň potřeba podat námitky k tomuto zveřejněnému konceptu. Pokládáme za velice nutné, aby se široká veřejnost vyjádřila k této změně a tak připomenula politikům jejich slib.

Celou navrhovanou změnu můžete nastudovat zde pod číslem Z 1175/00:

Jak se můžete zapojit do podávání námitek?


1.) Pomozte nám prosím sbírat podpisy pro zástupce veřejnosti, který pak za všechny podepsané podá námitku. Stačí si námitku vytisknout společně s podpisovým archem a sbírat podpisy. Podepsat se může každý občan, který má trvalé bydliště v Praze. Arch nemusí být celý podepsán, i jeden podpis je důležitý! Podepsané archy nám pak doručit nejpozději 1.listopadu 2010.

Text námitky a podpisový arch naleznete zde.

2.) Jsem vlastník nemovitosti, bytové jednotky, pozemku v okolí Trojmezí a pak za sebe podám námitku jako vlastník dotčené nemovitosti. Námitku je vhodné doložit i výpisem z katastru nemovitosti, stačí výtisk z internetu. Vzor námitky ke stažení naleznete zde. Můžete si jej samozřejmě jakkoliv upravit či doplnit.
Prosíme všechny, kdo budou námitku posílat, aby nám poslali informaci na info@trojmezi.info, měli bychom rádi přehled o tom, kolik námitek se podalo. Děkujeme!

KAM A DO KDY ODEVZDAT PODEPSANÝ ARCH PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI?


Do pondělí 1.listopadu 2010 do 20,00 hod.

1.) Poštou na adresu zástupce veřejnosti: Renata Chmelová, U Záběhlického zámku 1a/3253, Praha 10, 106 00

2.) Sběrná místa pro podepsané archy

PRAHA 10:  U Záběhlického zámku 1a/3253, Renata Chmelová, poštovní schránka přístupná z ulice
PRAHA 15:  U Břehu 43/580, Zdeněk Edlman,  poštovní schránka přístupná z ulice
                  Toulcův dvůr, Kubatova ulice, poštovní schránka na hlavním vchodu

Rádi přijmeme nabídku na další sběrná místa podepsaných archů nebo veřejně otevřených prostor pro možnosti podpisů.

3.) Podepsané archy i osobně vyzvedneme, napište nám na info@trojmezi.info

Děkujeme všem!

Koalice občanských sdružení Trojmezí

(převzato z www.trojmezi.info)

 

—————

Zpět