Petici za zachování parku Strašnická projedná Zastupitelstvo hl. m. Prahy

16.06.2010 15:21

17.6.2010, Projednání petice za zachování nezastavené plochy Parku Strašnická na veřejném zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

 

Na rozdíl od zastupitelů MČ Praha 10, kteří obdobný návrh smetli ze stolu minulý týden, projedná MHMP, resp. Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání 17.června „Petici za zachování nezastavené plochy Parku Strašnická“. Zasedání začne v 9h00 a bude přenášeno v přímém přenosu na internetu.

 

Více viz např.

 

 

Background:

Zastupitelé MČ Prahy 10 v čele s Radou na svém veřejném zasedání 8.6.2010 zazdili pokus nastolit debatu o kontroverzní přeměně Parku Strašnická na sportoviště, když odmítli požadavek o.s. Útulné Strašnice zařadit bod „projednání petice pro zachování zelených ploch v Parku Strašnická“ na program jednání. Tento krok je v přímém rozporu hned se dvěma zákonnými normami.

 

Za prvé, se zákonem o právu petičním, který v paragrafu 5 stanoví, že „Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.“

 

Za druhé došlo k porušení Zákona o hl.městě Praze. Ten v části hlava II, paragraf 8, říká „Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou městské části nebo zastupitelstvem městské části; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů.“ To znamená, že tento bod je AUTOMATICKY zařazen do programu jednání Zastupitelstva a nehlasuje se o jeho zařazení.

 

O.s. Útulné Strašnice proto požádalo MHMP o projednání petice na nejbližším možném zasedání, tedy 17.6..

 

---

 

Kontakt: o..s. Útulné Strašnice; utulnestrasnice@seznam.cz

Ivana Mádrová, předsedkyně o.s. Útulné Strašnice; GSM +420 776 458 832


https://utulnestrasnice.webnode.cz

www.strasnice.eu

—————

Zpět