Petice za záchranu obecního majetku

23.09.2013 21:35

Znění petice

Touto peticí vyjadřujeme své hluboké znepokojení nad tím, jak je nakládáno s majetkem hl. m. Prahy ve správě městské části Praha 10 i s majetkem obce. Strašnická škola i kulturní dům Eden chátrají a není s nimi nakládáno s péčí řádného hospodáře. Vyzýváme tímto Úřad MČ Prahy 10 k okamžité nápravě. Zastavte devastaci těchto objektů, zajistěte nezbytné opravy a vraťte je k užívání obyvatelům Prahy 10!

Stažení petičního archu

https://goo.gl/4eBQZv

Doručovací adresa

Ivana Mádrová

Nosická 12

100 00 Praha 10

 

Online petice

https://www.petice24.com/petice_za_zachranu_obecniho_majetku

—————

Zpět