Petice s 1000 podpisy předána radnici P10, kácení pokračuje

30.04.2010 17:00

Praha, 30. dubna 2010 – Zástupci občanského sdružení Útulné Strašnice dnes předali starostovi MČ Praha 10 Vladimíru Lipovskému kopie petičních archů s podpisy více než 1000 obyvatel, kteří nesouhlasí se záměrem a postupem radnice při přeměně stávajícího Parku Strašnice na víceúčelové sportoviště. Dalších více než 2200 lidí již vyjádřilo svůj nesouhlas na Facebooku (www.strasnice.eu). Během jednání se zástupci o.s. ohradili proti politizaci debaty, zdůraznili požadavek být informováni o dalších krocích souvisejících s úpravami parku a jednat o nich se zástupci MČ Praha 10. Zástupci o.s. požadují i nadále zachování současné struktury parku během budoucí revitalizace. Místopředseda o.s. Libor Engelthaler argumentoval výstupy z názorového šetření v rámci projektu radnice Společně měníme Prahu 10, kdy si nezanedbatelná část veřejnosti přeje zatravněné plochy a zeleň, a zdůraznil mizivou společenskou poptávku po sportovištích v dané lokalitě.

„Není přípustné, aby dvacet let po pádu komunismu úřady rozhodovaly ve stylu „o nás bez nás“. Občané jsou si velmi dobře vědomi svých práv a od svých volených zastupitelů pochopitelně očekávají debatu o tak zásadních projektech, jakým je plánované budování sportovišť na místě Parku Strašnice,“ uvedla po jednání Ivana Mádrová, předsedkyně o.s. Útulné Strašnice. „Současný projekt vykazuje celou řadu nesrovnalostí a absurdit. Například plánované umístění nového dětského dopravního hřiště na svažitý terén odporuje zdravému rozumu. Současné umístění hřiště na rovinu je mnohem logičtější, podle záměru radnice by ale mělo ustoupit tenisovým a nohejbalovým kurtům. Riskovat zdraví malých cyklistů pro vyžití tenistů považujeme za doslova nebezpečné,“ dodala I. Mádrová.

Starosta Prahy 10 V.Lipovský během jednání potvrdil záměr radnice sportoviště postavit. Vyjádřil sice ochotu jednat o dalších podrobnostech projektu, zároveň ale odmítl přizvat zástupce o.s. k jednání o úpravách s architektem. Přestože starosta přiznal zásadní nedostatky v komunikaci s občany, nepřipustil pochybení v záměru areál postavit, a zohlednit tak přání obyvatel Strašnic. Kriticky komentoval účast o.s. Útulné Strašnice, senátora Jaromíra Štětiny a dalších zástupců Strany zelených na oslavách Dne země 28. dubna 2010 v Parku Gutovka.

Právě v době, kdy probíhalo na radnici jednání, byly zlikvidovány v Parku Strašnická další šeříkové porosty, přestože odbor životního prostředí MČ P10 již dříve připustil, že v období, kdy vše kvete, by k takovéto činnosti docházet vůbec nemělo. Zástupci o.s. ihned po zjištění dalšího kácení písemně upozornili odbor životního prostředí MČ, že kácení stromů a keřů je v tomto ročním období zcela nevhodné. Je regulováno zákonem, a i když je prováděno takto postupně, tj. po malých částech, zákonu odporuje. Práce prováděla společnost Augias. OŽP MČ P10 uvedl v emailové odpovědi následující: „Řez šeříků byl prováděn (práce byly již z naší strany zastaveny) v důsledku opravy objektu Policie ČR - statické zajištění budovy. Dle informaci stavebníka není momentálně potřeba dalších zásahů. Zároveň ale bude vše záviset na stavu budovy po úplném prověření technického stavu. Případné další zásahy by nám měl stavebník dopředu nahlásit a projednat.“

Členové sdružení budou situaci i nadále podrobně monitorovat.


Kontakt: Ivana Mádrová, předsedkyně o.s. Útulné Strašnice; madrova@seznam.cz
GSM +420 776 458 832 https://utulnestrasnice.webnode.cz

—————

Zpět