Pečujte o své okolí

27.06.2011 06:02

Udržované ulice, nároží i zákoutí dávají jasnou zprávu – toto místo je živé, opečovávané, někdo se o něj stará. Takováto místa jsou nejenom na pohled mnohem příjemnější než místa ponechaná na milost a často nemilost firmám, které si městské části najímají, aby úklid prováděly – jsou díky tomu, že se o ně lidé starají, také bezpečnější. Jsou také čistší, a to dlouhodobě – na místo, které je čisté, se kolemjdoucí přeci jen rozpakují odhodit odpadky, kdežto na místo, kde je nepořádek, zpravidla svůj díl bez většího přemýšlení přidají.

V těchto místech funguje totiž to, co ve městech fungovalo skoro vždycky – společenské vazby a vztah k místu, kde člověk žije. Naplňuje se v nich přirozená lidská potřeba být obklopen krásou a harmonií, žít v čistém a bezpečném prostředí.

Je vedlejší, jestli v daném místě žijete nastálo nebo tam jste jenom dočasně. I pokud jste se do Prahy přistěhovali pouze za prací, neznamená to, že musíte rezignovat na spoluutváření veřejných prostor a město pouze netečně používat k přepravě, vydělávání a utrácení peněz nebo k zábavě.

Jednoduchá myšlenka na závěr – kdyby se každý člověk v Praze staral o kultivaci cesty, kterou den co den urazí do práce, školy nebo za jinými povinnostmi, byla by Praha mnohem krásnějším a příjemnějším místem k životu. (L.A.E.)


 

—————

Zpět