Patří město lidem, nebo developerům?

17.05.2010 23:59

Chcete-li vidět, jak s občany jednají jejich volení zástupci na radnicích městských částí, rozhlédněte se. Nevidíte kolem sebe různá občanská sdružení a iniciativy bojující za udržení zbytků zelených ploch v Praze? Pak bydlíte ve šťastné čtvrti.


Ale kamkoliv se podívám já, vidím na jedné straně zoufalé občany bránící poslední kmeny stromů a bezmála i poslední stébla trávy - a na druhé straně průmyslníky, developery a investory toužící zastavět každý metr čtverečný. A mezi nimi stojí naši radní, kteří by pro nás měli vykonávat práci zastupitelské demokracie - ochotně naslouchat potřebám svých občanů a svědomitě hospodařit se svěřenými veřejnými financemi - avšak místo toho prosazují své vyšší zájmy, které jsou "pro dobro všech" i bez ohledu na to, co si o tom všichni ostatní myslí. Otázkou, o které však nechci ani spekulovat, je, pro čí dobro to tedy je a čí zájmy námi volení zastupitelé zastupují...


Když jsme zakládali občanské sdružení Útulné Strašnice, byli jsme překvapení tím, co se v okolí našich domovů děje. Nechápali jsme to, a tak jsem si naivně myslel, že radnice jen v dobré víře vnucuje občanům něco, o co nemají zájem. Nyní jsem přesvědčen, že radní dobře ví, že lidé ve Strašnicích v parku žádné kurty a hřiště nechtějí. Ty hlasy nemohli přeslechnout. Ví to... a je jim to jedno.


Když jsme zakládali občanské sdružení, věřil jsem v možnost diskuse se zástupci radnice. V diskusi, ve které si obě strany sdělí svá stanoviska a argumenty a společně dojdou k všeobecně akceptovatelnému cíli. Pokoušeli jsme se jednat, ale marně.
 

A pak jsem se rozhlédl...
 

Tak, jako se občanské sdružení Útulné Strašnice snaží zachránit park u metra Strašnická, tak se obyvatelé v Ruské brání výstavbě pravoslavného kostela v tamním parku. O kousek dál bojuje občanské sdružení Tomická o zachování malé zahrady mezi vilovou zástavbou a ještě dál vede občanské sdružení Malešice za lepší život doslova zákopovou válku s projektanty překladového nádraží. Když se podívám o kousek dál, tak vidím celou koalici občanských sdružení Trojmezí, která bojuje proti zastavění ohromné a unikátní zelené plochy na pomezí Prahy 10, 11 a 15. A když pohlédnu za hranice naší městské části, vidím neochabující boj občanského sdružení Chodov proti vykácení parku za účelem výstavby administrativní budovy u Litochlebského náměstí.
 

...a řeknu vám, je to smutný pohled.
 

"Městská část podcenila informování obyvatel a diskusi o detailních úpravách a řešeních, a tak zanedbala svůj závazek vůči občanům, informovat o záměrech ve veřejném prostoru. Za toto zanedbání se vedení radnice svým občanům omlouvá."

Facebook Prahy 10

 

"Charakter potřebných doplňovaných aktivit v prostoru Parku Strašnická, jejich specifičnost a řada kritérií nastavených již realizací „Gutovky“ (veřejný, bezplatný přístup, orientace na děti a mládež, nabídka aktivit na úkor pasivního konzumu, eliminace prostoru pro problémové skupiny, motivace namísto represe…), stejně jako ekonomický model vylučují zařazení do projektu Společně měníme, protože je zde prakticky minimální manipulační prostor pro změny a zohlednění námětů obyvatel."

Webové stránky Prahy 10

Tohle je šablona, kterou dostáváme od začátku dubna jako odpověď na otázku, proč nebyli obyvatelé Strašnic informováni o chystaném rozšířování ztrátového sportovního areálu Gutovka. Na většinu dalších otázek - ať již se ptají prostí občané nebo občanská sdružení - už pro jistotu není odpověď žádná. Můžeme se jen dohadovat.
 

A tak bych Vás při této příležitosti chtěl požádat, abyste podpořili petici za záchranu parku Strašnice. A rozhlédněte se také - jednají vaši radní ve vašem zájmu, nebo za vašimi zády? A vzpomeňte si na to, až půjdete letos k volbám. A pokud to po dobrém nepůjde, jděte jim to říct při nejbližší příležitosti a pořádně nahlas! A můžete třeba rovnou tuto středu 19.5. v 16:30 jít vysvětlit radním na Praze 11, že město patří lidem, ne developerům!

 

Michal Kec

—————

Zpět