Pasáž Strašnická s otazníkem

22.11.2011 22:37

Po opakovaných urgencích z naší strany došlo ve třetím listopadovém týdnu k odstranění grafitti a tagů z pasáže Strašnická. Ačkoli jsme již při posuzování výchozích projektů její rekonstrukce na jaře 2011 poukazovali na to, že je nezbytně nutné zajistit sledování pasáže a prevenci vandalismu, nebyla značná část projektu zrealizována a výsledné polovičaté řešení bohužel vede znovu tam, kde už jsme byli:

Bohužel jsme se do dnešního dne (21. 11. 2011) ani od TSK, radnice Prahy 10 ani firmy VSSZ (která rekonstrukci v létě 2011 prováděla) nedočkali vyčíslení nákladů ani rozpisu plánovaného úklidu pasáže. Není tedy stále jasné, kdo je povinen pasáž udržovat v čistotě (pochozí plochy), kdo a jak často je povinen odstraňovat grafitti a tagy (svislé plochy) a kolik stojí údržba a čištění nás, daňové poplatníky. Tak například – kolik stojí metr čtvereční antigrafitti nátěru včetně práce a DPH? Nedočkali jsme se ani informace, zda proběhlo na dodavatele výběrové řízení, ačkoli radnice Prahy 10 uvolnila na rekonstrukci pasáže 2 miliony korun z obecního rozpočtu. Dočkali jsme se toho, že pasáž někdo zbavil grafitti a nenapsal ani slovo.

Otázky přednesené už v létě při prohlídce pasáže těsně před jejím dokončením byly zopakovány tiskovému mluvčímu radnice panu Charvátovi začátkem listopadu. Stále bez odpovědi. Pošleme je tedy s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím přes podatelnu ÚMČ Praha 10 v naději, že radnice Prahy 10 dodrží zákon, když už se neobtěžuje dodržovat pravidla slušného chování a odpovídat na otázky jí položené.

—————

Zpět