Odpověď předsedkyně občanského sdružení Útulné Strašnice na interpelaci místostarosty Milana Richtera ze dne 23.9.2013 (viz. video) - odeslaná všem zastupitelům Prahy 10

14.12.2013 21:07

Ačkoli není zvykem, aby radní interpelovali občany a dokonce od nich požadovali písemné odpovědi a dávali jim termíny, odpovídám velmi ráda na útoky místostarosty Ing. Richtera proti občanské iniciativě a jmenovitě mé osobě, protože s interpelací projev z minulého zastupitelstva nemá nic společného. Důvodem je to, že se p. Richter vědomě dopustil mnoha lží a dezinterpretací.

Jestliže pan Richter říká, že politika je hra, má pravdu. Na Praze 10 je to ale hra v některých případech nečistá. Občané, kvůli kterým v zastuptelstvu všichni sedíte, jsou dehonestováni jen proto, že požadují informace, na které mají právo, zejména když se domnívají, že věci nefungují tak, jak by měly. My si rádi takovou hru odpustíme, pokud ji opět začnete vnímat ne jako hru, ale jako práci, za kterou občanům zodpovídáte. Nikoho nesvlékáme z kůže, jak říká p. Richter, chceme vědět pouze to, na co máme právo. My nejsme ti, kdo nakládají s veřejnými prostředky ani ti, kdo se mají zodpovídat. To, že jednotlivci z řad občanů vedeni svým zájmem o věci veřejné se nakonec zcela legitimně rozhodnou kandidovat do zastupitelstva obce, ve které – na rozdíl od mnoha zastupitelů – fakticky žijí, je jim při každé příležitosti otloukáno o hlavu, jako by šlo o nějaký zločin. Jsem ráda, že občané Prahy 10 nejsou ovce a že se o život na desítce zajímají.

Nyní vyvrátím mýty, kterými nás p. Richter ohlupuje. Jeho boj za park je jednou velkou lží. Majitel stavební pozemek, který leží v parku při ul. V Olšinách, získal ve zcela řádné soutěži proto, že nabídl více peněz než městská část. Tím nejspíš zhatil plány radnice, nicméně zcela legálním způsobem a nelze proti tomu nic namítnout. Proč ale p. Richter - když tolik o pozemek stál - nešel za p. Rachidim a nepožádal ho, aby mu pozemek prodal? Proč místo toho byla týden po prodeji podána Úřadem MČ žádost o změnu ÚP na zeleň a parky, a proč tato žádost nebyla stažena v době, když začalo platit zákonné opatření, že v případě změny bude muset Praha 10 jako žadatel vyplatit majiteli náhradu škody ve výši cca 40 mil. Kč? Připomínám, že tato žádost ležela na magistrátě tři roky v období, kdy tu vládla ODS s ČSSD a nikdo ji neřešil. Teprve v r. 2012 byla zamítnuta jako nekoncepční komisí, ve které byl pouze jeden člen TOP 09. Takže to není tak, jak říká Ing. Richter, že TOP 09 tuto žádost smetla se stolu. V odůvodnění zcela pravdivě stálo, že jde pouze o naschvál Prahy 10. Takže ano, šlo zase jen o špinavou hru tentokrát proti investorovi.

Zde je odpověď na otázku, kde jsme v tu dobu byli jako občanské sdružení. Naše o.s. Útulné Strašnice investora kontaktovalo, byli jsme seznámeni s jeho plány na výstavbu obytných domů, zúčastnili jsme se příslušných řízení a kontaktovali jsme také projektanta a investora stavby s tím, že proběhla diskuse o projektu, jeho vlivu na životní prostředí a o opatřeních na zachování a obnovu zeleně. Vyjasnili jsme si vzájemná stanoviska a došli ke shodě. Respektujeme v tomto případě soukromé vlastnictví i záměr investora. Zde má p. Richter další fatální neznalost a nebo naschvál lže, protože nejde o 15 patrový mrakodrap, ale 3 obytné domy 6, 7 a 8 patrové. Možná si to pan Richter spletl a měl na mysli návrh architekta Kouckého na 11patrové tzv. polyfunkčni centrum Strašnic s heliportem na střeše, čili projekt nové radnice z roku 2006, která měla vzniknout na mistě staré školy u metra. Zpátky ale k projektu arch. Rachidiho. Projekt vyhověl všem požadavkům stavebního úřadu i územního plánu a je dokonce o jedno poschodí nižší, než bylo povoleno.

Chápu, že zklamání p. Richtera je velké, ale ani na vteřinu nikdo z nás nevěřil, že mu šlo o blaho občanů a park. Jde tu o soukromou investici a není to proto stejné jako když se ptáme zastupitelů, jak zachází se svěřenými prostředky nás všech. To je zásadní rozdíl, který nás k takovým dotazům opravňuje. Nabízí se tu ale otázka, proč některému stavebníkovi úřad Prahy 10 vyhoví v jeho žádostech téměř okamžitě a jiným, jako právě investorovi zmíněných obytných domů, trvá získání potřebných dokladů tak dlouho? Pokud má místostarosta Prahy 10 tak fatální neznalosti, že neví, že – cituji - “můj investor” nemůže zrušit návrh na změnu územního plánu, pak si říkám, zda má vůbec smysl na tuto interpelaci odpovídat. Ale byla jsem o odpověď požádána, tedy odpovídám.

Další záměrná mystifikace je tvrzení, že jsem na tomto pozemku někomu slibovala park. Ano, naše občanské sdružení se snažilo, aby byl zachován park, ale na úplně jiném pozemku, což pan Richter velmi dobře ví, protože krátce po svém zvolení, zřejmě aby se zalíbil, s námi celou oblast prošel a slíbil další spolupráci v řešení rozvoje tohoto veřejného prostranství. To se nestalo. Okolí parku dál zdobí torzo plotu za několik set tisíc korun, jeho část zmizela úplně. Dál se mrhá veřejnými prostředky na neuvážené stavby na Gutovce. A proč se nepřipojujeme k panu starostovi v boji o park? Pan starosta nás o to ani jednou nepožádal a nemáme žádné informace o tomto jeho "boji". Navíc Praha 10 má dost jiných prostor, o které se může a měla by se starat. Stačí jmenovat okolí metra Strašnická, chybějící chodníky v Záběhlicích a další, které potřebují úpravu. A přestože to p. Richter tvrdí, nejsem nepřítel Gutovky. Jen si přejeme, aby veřejné prostředky byly vynakládány účelně a aby se v okolí Gutovky dalo žít. Bohužel to tak není a bylo to mimo jiné předmětem řízení Kontrolního výboru pod vedením paní Mgr. Čunátové.

Jinak než ubohostí nelze nazvat nařčení z korupce. Věřím, že p. Richter patří k těm, kterým se zdá nepochopitelné, že někdo může jednat nezištně. K jeho lítosti já ani nikdo v našem OS k takovým lidem patří. Naše OS je financováno z prostředků jeho členské základny. V roce 2011 jsme obdrželi grant od Nadace Via - prostředky jsme m.j. využili na rekonstrukci hřiště v Dětské ulici, pořádání komunitních akcí, úklid veřejných prostranství, bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Naše účetnictví je spolu s dalšími dokumenty připraveno k předání orgánům činným v trestním řízení, které necháme posoudit, zda jsme korupčníci.

Jestli si pan místostarosta Richter myslí, že invektivy vůči občanům jsou tou správnou hra, která mu přinese politické ocenění a hlasy voličů, já si to nemyslím. Tam, kde chybí konstruktivní dialog, respekt a úcta a nastupuje demagogie, lež a urážky není politika hrou.

S přáním  klidných Vánoc a úspěšného nového roku

Ivana Mádrová
předsedkyně OS Útulné Strašnice
tel. 777 766 351

—————

Zpět