Na co se nejčastěji ptáte

10.07.2014 20:32

Při sbírání podpisů zjišťujeme, že lidi mají obecně málo informací o tom, co se na Praze 10 děje a ani o radnici toho zpočátku příliš nevěděli. To se během naší kampaně hodně zlepšilo, dostali do schránek informační letáky a noviny. Přesto jsem si řekla, že tady uvedu to, na co se nejčastěji ptají.

Proč referendum?

O nutnosti řešit budovy radnice Prahy 10 se mluví již dlouho. Od r. 2013 vzniklo za nemalý peníz již několik studií – většinou však zcela bizarních (jedna počítala i s heliportem na střeše), které zdaleka neodpovídaly potřebám na úřad kladeným. Od roku 2012, kdy byl tento úkol přijat zastupitelstvem Prahy 10, se o osud radnice zajímá řada občanů a spolků, kteří si myslí, že o takto velké a zásadní investici my se mělo rozhodovat zodpovědně a v souladu s potřebami a přáním obyvatel. Stavba zatíží rozpočet na několik let dopředu a bude-li přistoupeno ke stavbě nové budovy, tak ovlivní i vzhled města. Přestože se občané snažili vyvolat veřejné projednání, pomohli iniciovat participační jednání a snažili se do rozhodování zapojit, nebyla snaha radnice o dialog dostatečná. Po vyčerpání všech možností se veřejnost rozhodla vyvolat referendum k této stavbě.

V čem je nesoulad mezi radnicí a občany?

Na tak složitou zakázku nemají všichni stejný názor. Zásadní rozpor je ale v několika otázkách. Tou první je, zda je lépe zrekonstruovat starou budovu radnice a nebo stavět novou. Rekonstrukce za provozu není jistě jednoduchá, ale možná – to si ověřili na Praze 6. U nás je to snazší v tom, že objekt se skládá ze tří budov a je možné provádět rekonstrukci po etapách. Velmi důležitým bodem je i to, co se starou budovou? Zůstane dalším chátrajícím objektem na Praze 10? Už jich tu máme několik – KD Eden, stará strašnická škola u Metra, Kino Vzlet. Předpokládaný prodej s sebou nese rovněž problémy – cena, kterou radnice očekává není dle realitních kanceláří reálná. Další nebezepčeí je v tom, jakým způsobem s budovou naloží nový majitel? Druhou otázkou je otázka ceny. Nová budova by měla stát 777 milionů bez DPH, tj. téměř miliardu. Není tu rovněž jistota, že se její stavba prodraží. Občané si myslí, že není třeba tak velké investice a stejně jako lidé na Praze 7 si stanovili únosnou hranici 500 mil. Za takovou cenu se totiž dá stavba zrealizovat a rekonstrukci lze pořídit i za méně. Nechceme bombastickou multifunkční budovu, ale jednoduchou, uživatelsky příjemnou budovu, ve které se budou dobře cítit i úředníci. Výmluvy na to, že stará budova je opotřebovaná neobstojí. Důvodem je chybějící řádná údržba. Většina z nás bydlí i ve starších domech, o které se běžně stará, a které stále dobře slouží. S péčí řádného hospodáře by budova byla rozhodně v lepším stavu. Navíc konstrukce budovy umožňuje snadnoou rekonstrukci, která by zajistila dostatečný komfort všem, i těm, kteří bydlí v nejbližším okolí.

Je tu víc možností řešení?

Ano. Nabízelo se několik variant – stavba u Metra na Strašnické, rekonstrukce staré budovy, stavba na jiném vhodném pozemku. K lokalitě Strašnická proběhla participace a občané se jednoznačně vyjádřili. Vzhledem k absenci tradičního středu obce – např. centrálního náměstí – vnímají okolí Metra jako centrum Strašnic a přejí si zachování tohoto veřejného prostoru. Touží jen po jeho kultivaci a současně zprovoznění staré budovy školy, která by měla opět sloužit svému účelu. Namísto toho zeje už pět let prázdnotou. Tyto varianty byly zváženy, zadány studie řešení a nakonec bez ohledu na kvalitu jejich zpracování, kterou považujeme za nedostatečnou, přistoupila radnice k vyhlášení této veřejné zakázky: "Koupě vhodné nemovitosti na základě výsledků výběrového řízení za účelem vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10". Předpokládá se nákup pozemku, vypracovní projektové dokumentace a realizace stavby. Z takového zadání zcela jasně vyplývá, že je ušito na míru konkrétnímu subjektu, protože splnit tyto podmínky je na Praze 10 prakticky nemožné. To ještě podporují požadavky na dopravní obslužnost, zcela nesmyslně danou dochozí vzdáleností od Metra. Je tak zcela jasné, že se tu utvořily podmínky pro variantu „Hagibor“ na pozemcích nejasné majetkové struktury a přitom zcela nevhodných pro takovou zástavbu.

Jsou to jediné důvody?

Dalším z mnoha a přitom zcela zásadním důvodem je, že přijímat takové rozhodnutí před komunálními volbami (konec výběrového řízení je vyhlášen na 30.9.2014) je zcela nezodpovědné a amorální. Složení současného vedení zdaleka neodpovídá výsledkům voleb předchozích a ti, kteří by takové rozhodnutí nyní přijali, by sice rozhodli, ale zodpovědnost za celý projekt hodili na krk budoucímu vedení radnice. Nyní se vymlouvají na to, že jejich odpůrci celou věc politizují. Není to pravda, protože současná opozice (TOP09) sice je proti přijatému rozhodnutí, ale hlavní hybnou silou v rozhodnutí uspořádat byli samotní občané, kteří se sjednotili a spojili své síly. Někteří pod vlivem událostí se rozhodli sami kandidovat do zastupitelstva. A to je zcela legitimní a pochopitelné, protože v Praze 10 se podivných kauz už odehrálo tolik, že jejich rozhořčení a nedůvěra jsou zcela opodstatněné.

Jak to dopadne?

Věřím, že dobře. Máme již přes 7000 podpisů z 8600 nutných pro vyvolání referenda. Takže po splnění této podmínky nic nebrání tomu, aby bylo vyhlášeno. Současně doufáme, že názory občanů se projeví i u voleb a že vznikne nové vedení, které dosud přijatá rozhodnutí přehodnotí a bude komunikovat s občany a respektovat jejich názory.

Ivana Mádrová

—————

Zpět