Léto ve Strašnicích: ve znamení mrtvých ptáčat

21.07.2010 10:01

Praha, 21. července 2010 – V hlavním strašnickém parku v blízkosti metra Strašnická provádějí v těchto dnech dělníci z firmy INGBAU CZ intenzivní kácení keřů za účelem přeložení hlavní zdejší pěší cesty na metro. Cesta musí ustoupit novému oplocenému areálu minigolfu, budovanému za více než 20 mil. Kč z popudu radnice Prahy 10. Dělníci ovšem spolu s keři bez milosti likvidují i množství ptačích hnízd a některá z nich bezohledně rozšlapávají i s neopeřenými ptáčaty. Občané, kteří byli svědky této barbarské činnosti, odvezli přeživší ptáčata na Záchrannou stanici v pražských Jinonicích. Kácení keřů ve Strašnicích navíc probíhá v rozporu se stavebním zákonem, neboť Úřad MČ Praha 10 nezískal souhlas s budováním nové cesty od majitelů sousedních pozemků (bytové družstvo Nosická). Rovněž Magistrát hl. Města Prahy již na jaře doporučil neprovádět kácení v době hnízdění ptactva. Po opakovaném upozornění občanů na vzniklé škody dnes firma INGBAU CZ kácení dočasně pozastavila.

„Je to nejvyšší stupeň barbarství a každý, kdo má srdce, nemůže při pohledu na umírající či opuštěná ptáčata zůstat lhostejný. Plná zodpovědnost za toto nelidské řádění jde za starostou Prahy 10 Vladimírem Lipovským, z jehož popudu se toto vše děje, a za Odborem životního prostředí MČ Praha 10,“ uvedla předsedkyně sdružení Útulné Strašnice Ivana Mádrová. „Nejenže radnice Prahy 10 přes výhrady občanů uprostřed léta likviduje vzrostlou zeleň, přestože zákon doporučuje kácení v době vegetačního klidu. Spolu se zelení likviduje i živé hnízdící ptactvo včetně právě vylíhnutých mláďat. Ignoruje tak doporučení nadřízeného úřadu, kterým je v tomto případě magistrát. Podáme tedy stížnost na jednání MČ Praha 10 a Česká inspekce životního prostředí z  našeho popudu zahájí s firmou INGBAU CZ správní řízení,“ dodala Mádrová.

Starosta Vladimír Lipovský přislíbil sdružení Útulné Strašnice schůzku k projektu sportoviště a související dokumentaci již koncem června. Schůzka se ale dosud nekonala a občanské sdružení nemělo možnost do dokumentace nahlédnout. Mezitím naopak začaly práce na likvidaci zeleně v parku. Občané Strašnic protestují již několik měsíců proti budování dalšího sportoviště ve Strašnicích, kdy má být oplocena značná část veřejné zeleně, a proti přezírání jejich požadavků ze strany radnice, která např. cíleně zablokovala projednání petice za zachování parku na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva. Občané též bez odezvy předali starostovi alternativní projekt revitalizace parku.

 

Fotodokumentace:  https://picasaweb.google.cz/madr.strasnice.eu/20100720StavbaNoveCestyPtacata#

 

 

Kontakt: Michaela Mlíčková-Jelínková

 o.s. Útulné Strašnice;  utulnestrasnice@seznam.cz 
GSM +420 603 543 360  https://utulnestrasnice.webnode.cz

—————

Zpět