Jak se pilo za plotem

22.06.2011 22:23

Lidé procházející parkem kolem Gutovky možná vědí, že procházejí kolem tzv. drug-free zone, tedy volně přeloženo místa, kde se nemají (nesmějí..?) konzumovat omamné látky. Zóna je ohrazena plotem, a co se děje za ním, už do ní nespadá...

Pod svícnem je tma největší a za plotem drug-free zóny probíhal koncem května a začátkem června bezmála Woodstock.


Od začátku června, kdy tuto oblast začala monitorovat Městská policie, došlo k výraznému zlepšení situace. Na náš popud byla také zvýšena frekvence vývozu košů kolem Gutovky a ty by tak už ani o víkendech neměly přetékat. (L.A.E.)

—————

Zpět