Jak lze utratit 20 milionů za virtuální projekt

29.04.2013 22:59

Na jednáních zastupitelstva Prahy 10 není nouze o překvapení. Na minulém zastupitelstvu to byla hojná účast členů boxerského klubu, kteří zabránili běžným občanům zúčastnit se jednání. Ti pak zůstali na chodbě a někteří se tak nedostali k diskusi, na kterou byli řádně přihlášeni. Dnes byl na pořad dne mimo řádný program vložen bod 0,  který stanoví, že občané se mohou k diskusi přihlásit pouze před zahájením projednávání příslušného bodu - nikoliv už v jeho průběhu.

Navíc jsou vyslechnuti jako první před případnými diskutéry z řad zastupitelů. Nemají pak už vůbec žádnou šanci se k jejich vystoupení či situaci, která z projednávání vyplynu znovu vyslovit. Na dotaz, co takovéto opatření občanu přinese dobrého, odpověděl  starosta, že je to tak naprosto v pořádku, protože na magistrátu je to také tak. Pravda, nedochází ke kolizi s předpisy, ale občanům to rozhodně jejich situaci neulehčí. ale o to přece nejde - nebo jde? To byla perlička na zahájení.

V podobném duchu probíhá diskuse ke všem tématům. Občan je sice vyslechnut, ale to je asi tak vše. Program jednání dostávají zastupitelé týden před projednáním, což je naprosto nedostatečná doba k tomu, aby mohli daný problém nastudovat, získat k němu více informací a případně si připravit vystoupení k tématu. Rada asi naznala, že to vlastně ani není třeba,  tradiční koalice ODS - ČSSD a Zelení má převahu a zastupitelé těchto stran poslušně odmávají vše, co je na stole. Tento týden dostávali materiály na třikrát, poslední várku v pátek. Občané nemají ani takový přístup k informacím, dostanou se maximálně k programu jednání, kde jsou body pouze uvedeny nadpisem, pokud možno větou holou, která neříká nic o obsahu skrytém v tom kterém bodě.

Kdo chtěl být divákem skvělého spektáklu, dočkal se u bodu 41. Bylo projednáváno a odsouhlaseno čerpání 20 mil. Kč z rozpočtu na dostavbu Gutovky.  V důvodové zprávě - materiál pro běžného smrtelníka nedostupný se uvádí:

"realizace opatření uvedených v rozvojové studii „Rozvoj parku volného času GUTOVKA“ zpracované architektonickým ateliérem VZ architekti v červnu 2012 za účelem optimalizace fungování Areálu volného času – Gutova pro občany i jeho provozní ekonomiky za předpokladu, že celkové náklady jejich realizace v roce 2013 nepřesáhnou 20 mil. Kč."

Nebylo by to možná překvapivé, kdyby citovanou studii někdo viděl. Neviděli ji ani členové výboru, v jehož kompetenci zpracování studie bylo. Výmluvou bylo, že její předseda p. Vozobule je s těžkým zraněním v nemocnic. Se vší úctou k němu a s přáním jeho návratu do plného zdraví je s podivem, že není nikoho, kdo by ho zastoupil, tuto studii vzal a seznámil s ní zastupitele, kteří mají tento výdaj odsouhlasit. Nicméně neuvěřitelné se stalo skutkem a ani přání předsedkyně kontrolního výboru, aby byl tento bod odložen a byla jim dána možnost se se studií seznámit nebyl přijat. Takže kromě zastupitelů TOP09 a KSČM všichni odhlasovali tento výdaj, aniž by koutkem oka viděli obsah této studie.  To, že v rozpočtu je  v položce Rrevitalizace Gutovky 0,- Kč a v další kolonce Rozšíření Gutovky 20 mil. Kč je už jen podružný detail.  Šílených plánů kolem Gutovky jsme již zažili dost, proč bychom tedy měli být překvapeni. Nezbývá než se těšit na další kolo trapné show. Pro mně další důvod, proč je pro mne ODS v příštích volbách nevolitelnou stranou. Respekt k občanům, případně kolegům zastupitelům z jiných stran je stejně tak virtuální, jako dnes odsouhlasený projekt.  

---

Ivana Mádrová

předsedkyně Útulné Strašnice o.s.

—————

Zpět