Fotografie týdne: Sakura Project

20.10.2010 16:44

20. října 2010

Odbor životního prostředí MČ Praha 10 v nejbližších dnech rozhodne o žádosti společnosti Morian s.r.o., která ho žádá o povolení kácet na pozemcích kolem bývalé Bečvářovy vily.

Konkrétně jde o:
- jasan zteptIý s obvodem kmene ve výčetní výšce je 95 cm
- borovice vejrnutovka s obvodem kmene 96 cm
- 2 borovice černá s obvody kmenů ]49 a l08 cm

Osud podměrečných stromů (obvod kmene < 60 cm) na těchto stavebních pozemcích je nejasný. Za normálních okolností je může vlastník kácet kdykoliv podle svého uvážení. V územním plánu je ale značka, která má místní zeleni zaručovovat zvýšenou ochranu.


Na pozemcích mají vyrůst výškové obytné domy.
Existují dvě varianty:
- 1 mrakodrap o 11 nadzemních podlažích
- několik domů o 7 podlažích,

které na svých stránkách jako připravený projekt prezentuje společnost KRR Architektura

 

 

—————

Zpět