Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky..?

05.10.2011 22:17

Jak se ukazuje, některé věci se na Praze 10 asi jen tak rychle nezmění. V červnu jsme psali o tom, jak u domu v majetku MČ Praha 10 koncem května zmizela mříž kryjící světlík a ten zůstal několik týdnů nezakrytý za naprostého nezájmu nájemců, správců i majitelů domu v Průběžné ulici č. 1823/57. 

Díra, do které může někdo spadnout... co by tak mohlo následovat po tom, co jsme ÚMČ Praha 10 a správcovskou firmu Austis vyzvali k tomu, aby revidovali kontrolní mechanismy a postarali se včasné hlášení a řešení problémů? Tak třeba padající omítka. První kusy přistály na chodníku před pizzerií Veranda ve sváteční středu 28. září 2011. Personál pizzerie to přešel se stoickým klidem. Před podnikem si nezametají, takže je nevyvede z míry ani závěj nedopalků, ani bující plevel, tak co by řešili nějaké zdivo, které jim může spadnout na zákazníky, že...

Pomocí služby MMS jsme problém okamžitě hlásili MČ Praha 10, majiteli objektu. Bez odezvy (posledně byla odezva na podobný podnět poměrně bouřlivá, nejspíše i vzhledem k osobnímu zapojení se páně starosty Richtera). To se tentokrát však nekonalo. Tak tedy druhý pokus. Ani v pátek 30. září není místo nikterak zajištěno ani vizuálně, ani fyzicky, proto jsme tam navčer umístili výstražnou pásku a znovu vyzvali personál pizzerie, aby věc řešil se správcem objektu.

Po víkendu leželo na zemi ještě více omítky a pásku někdo trochu posunul. Další výzva směřovala firmě Austis, která je povinna se o objekt starat. Paní Mlčáková, která zvedla telefon, nebyla schopna předat záležitost technikovi a doporučila zavolat firmu Bytoservis. Ta však řeší pouze interiéry, ne však fasády budov... firma Bytoservis tedy doporučila zavolat Austis. Zde se kruh absurdity a hazardu se zdravím chodců uzavírá.

Ne však celý příběh. Firmě Austis (stejně jako ÚMČ Praha 10) jsme adresovali e-mail se žádostí o řešení situace. Firma Austis zareagovala poměrně obšírným přípisem, bohužel z větší části sestávajícím ze smyšlenek, ne však z odpovědí na otázky, které jsme jim položili (jako třeba proč nemá jejich technik mobilní telefon, jak řeší havárie, které se stanou mimo jejich úřední hodiny a proč není místo označeno). Přislíbili, že havarijní stav omítky budou řešit na konci týdne (budeme naivně vycházet z toho, že to bude tento, tedy 40. kalendářní týden roku 2011). Více příště... a pozor na hlavu!

L.A.E., K.S.

 

—————

Zpět