Dnes ve strašnickém parku umírala ptáčata

21.07.2010 23:59

Dnes ve strašnickém parku umírala ptáčata. Stavební společnost INGBAU CZ a její subdodavatelé mýtí na východní hranici parku keře, aby na jejich místě postavili překlad jedné z hlavních cest. Ta pro změnu musí ustoupit oplocenému areálu minigolfu. Radnice ho nechává budovat s astronomickými náklady za více než 20 miliónů Kč. Mýcení probíhá bez ohledu na to, že v keřích v tomto období hnízdí kosy a jiní pěvcí. Neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Místní obyvatelé našli v průseku, který za sebou nechali dělníci s křovinořezy, vysypané kosí hnízdo a tři holá a slepá ptáčata. Jedno z nich byl o již bohužel mrtvé. Svůj nález okamžitě oznámili Ivaně Mádrové, která zalarmovala Inspekci životního prostředí. Dvě žíjící holátka místní převezli do Záchranné stanice v pražských Jinonicích.

Kácení keřů ve Strašnicích probíhá v rozporu se stavebním zákonem, neboť Úřad MČ Praha 10 nezískal souhlas s budováním nové cesty od majitelů sousedních pozemků (bytové družstvo Nosická). Rovněž Magistrát hl. Města Prahy již na jaře doporučil neprovádět kácení v době hnízdění ptactva. Po opakovaném upozornění občanů na vzniklé škody, firma INGBAU CZ kácení dočasně pozastavila.

„Je to nejvyšší stupeň barbarství a každý, kdo má srdce, nemůže při pohledu na umírající či opuštěná ptáčata zůstat lhostejný. Plná zodpovědnost za tento masakr jde za starostou Prahy 10 Vladislavem Lipovským, který stavbu tlačí stále dopředu, a za Odborem životního prostředí MČ Praha 10,“ uvedla předsedkyně sdružení Útulné Strašnice Ivana Mádrová. „Nejenže radnice Prahy 10 přes výhrady občanů uprostřed léta likviduje vzrostlou zeleň, přestože zákon doporučuje kácení v době vegetačního klidu. Spolu se zelení likviduje i živé hnízdící ptactvo včetně právě vylíhnutých mláďat. Ignoruje tak doporučení magistrátu. Podáme na jednání MČ Praha 10 stížnost a Česká inspekce životního prostředí z našeho popudu zahájí s firmou INGBAU CZ správní řízení,“ dodala Mádrová.

Starosta Vladislav Lipovský přislíbil sdružení Útulné Strašnice schůzku k projektu sportoviště a související dokumentaci již koncem června. Schůzka se ale dosud nekonala a občanské sdružení nemělo možnost do dokumentace nahlédnout. Mezitím naopak začaly práce na likvidaci zeleně v parku.

Tisková zpráva
Fotodokumentace

—————

Zpět