DIY = Do It Yourself

27.06.2011 06:53

 Na samém začátku parku u metra Strašnická, hned co vyjdete z pasáže, uvidíte dva velké stromy a kolem nich půlkruh sedaček. Hezké místo na posezení, zakousnutí svačiny nebo vykouření cigarety. Chce se vám nosit odpadky o 10 metrů dál? Je celkem dost lidí, kterým se nechce.

Jak mi napsal ing. Roman Kaštovský z oddělení městské zeleně a čistoty (Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10), „Odkládání odpadu mimo určené místo je v rozporu s příslušnými právními předpisy (např. vyhláška HMP č. 8/2008 o čistotě - "(1) Každý je povinen se chovat tak, aby: a) nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství)". Argument, že není koš přesně tam, kde mi vzniká odpad, není z tohoto hlediska podstatný.

To mi doslova otevřelo oči. Vyhlášku bych si sám nejspíš nenašel, a navíc umísťovat koše tam, kde vzniká odpad, nemá pro zaměstnance oddělení městské zeleně a čistoty prioritu.

Inu, hledáte-li pomocnou ruku, najdete ji na konci svého ramene. V sobotu odpoledne jsem tedy vyrobil improvizovaný koš i s nádobou na nedopalky (jak mi napsal p. Kaštovský „V parkové ploše je několik košů a s instalací dalších ještě počítáme (nikoli ovšem s popelníkovou nástavbou).“ umístil pod stromy k sedačkám. Odpadky z okolí sedaček jsem vysbíral, aby i o víkendu nevypadal vstup do parku jako skládka.

Uvidíme, jestli se koš osvědčí. Budu se o něj starat do té doby, dokud sem úřad nenechá nainstalovat normální koš, i kdyby nakrásně bez oné popelníkové nástavby. (L.A.E.)

—————

Zpět