Deník Metro se zřejmě zapojil do pomlouvačné kampaně radnice Praha 10

26.05.2010 21:19

Praha, 26. května 2010 – Občanské sdružení Útulné Strašnice se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým deník Metro ve svém dnešním pražském vydání prezentuje přestavbu Strašnického parku na sportoviště, resp. rozšíření sport areálu Gutovka. Vyjádření předsedkyně sdružení Ivany Mádrové, které si deník Metro vyžádal, nebyla využita až na jednu citaci vytrženou z kontextu. Zároveň se sdružení ohrazuje proti citovaných výrokům mluvčího radnice Jana Charváta, který říká, že (cit.) „My jsme kvůli stížnostem do parku umístili další klidové zóny, průchozí zóny a dokonce jsme zrušili jeden tenisový kurt, místo kterého postavíme dětské hřiště. Oni zkrátka chtějí, aby to hřiště vypadalo tak, jak chtějí oni, a sami nejsou schopni jediného kompromisu.“ Vše nasvědčuje tomu, že Deník Metro se zapojil do pomlouvačné kampaně radnice Praha 10.

 

Občanské sdružení nemá od radnice k dispozici žádné informace ohledně plánovaných změn projektu. V současné době je celá více než tříhektarová oblast klidovou zónou, zeleným parkem. Radnice tedy ústy mluvčího přiznává, že chce zásadně měnit charakter oblasti, i když navenek tvrdí opak. Navíc, klidová zóna u rušného minigolfu zní už na první poslech jako protimluv. Také dětské hřiště již existuje, jen potřebuje zvelebit, stejně tak průchozí zóny. To vše odpovídá manipulativní argumentaci, kterou radnice používá od začátku, když rozšiřování sport areálu Gutovka na úkor parku vydává za jeho rekultivaci. Radnice dělá z občanů hlupáky.

 

O.s. Útulné Strašnice též odmítá nařčení z neochoty ke kompromisu. „Jsme připraveni jednat, nikoli však, pokud radnice bude tvrdošíjně trvat na tom, že nám dává dárek a my jsme divní, protože ho nechceme. Takový přístup je pro nás nepřijatelný,“ říká předsedkyně sdružení Ivana Mádrová. „Je přece přirozené, že lidé, kteří v dané oblasti bydlí, mají mít co říci k projektu, který bezprostředně ovlivní jejich život a má stát daňové poplatníky nejméně 50 miliónů Kč. Takovou možnost měli např. obyvatelé Zahradního Města či Malešic. Nechceme žádné extrabuřty, ale férový přístup. Koncem dubna jsme se jakožto zástupci o.s. setkali se starostou Lipovským a místostarostou Zoufalíkem. Od té doby čekáme na odpovědi na předané otázky,“ uvedla předsedkyně sdružení Ivana Mádrová.

 

Radnice buduje na většině území parku Strašnická komerční oplocená sportoviště, na projekt vyčlenila 50 miliónů korun. Ruší dosud volně přístupné zelené plochy, přehrazuje hlavní cesty. Projekt ohrožuje klíčový úsek bezbariérové trasy Sever - Jih a Východ - Západ a hodnotnou zeleň. Sportoviště hodlá radnice pronajmout novému správci za symbolickou cenu 1 koruny za rok. Stavba vzbudila odpor strašnických obyvatel, kteří se o celém projektu dozvěděli až se zahájením stavebních prací na oplocení budoucích sportovišť. Místní občané založili občanské sdružení Útulné Strašnice a sepsali proti projektu radnice petici, kterou do dnešního dne podepsalo již 1700 občanů v písemné podobě a 2600 lidí na Facebooku. Starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský se s představiteli sdružení formálně sešel na konci dubna letošního roku. Od té doby radnice všechny podněty sdružení a žádosti o informace o projektu ignoruje. Nyní se Úřad městské části pustil do odpůrců projektu zveřejněním lživých informací v tisku, které nesou znaky pomlouvačné kampaně.


Kontakt: Ivana Mádrová, předsedkyně o.s. Útulné Strašnice; madrova@seznam.cz
GSM +420 776 458 832
https://utulnestrasnice.webnode.cz

 

 

Související:

 

 

—————

Zpět