Další stromy v ohrožení kvůli rozšířování Gutovky, obyvatelé se bouří

17.05.2010 14:24

V posledních dnech, zcela bez ohledu na protesty obyvatel z okolí, začala třetí etapa rozšiřování sportovního areálu Gutovka - dětské lanové hřiště. Výstavba začala provizorním oplocením staveniště (sotva to lze nyní nazvat parkem) a stavbou betonové podezdívky nového plotu. Jedná se opět o zakázku pro společnost INGBAU CZ, o které jsme zde již informovali. Propagační materiály radnice tuto etapu popisují následovně:

Vzrostlé stromy v západní části areálu budou doplněny o herní či lanové prvky a drobnou architekturu zejména lavičky. Lanové prvky vytvoří dva základní okruhy pro děti od 3 do 6 let s překážkami 80 cm nad zemí a pro děti od 6 do 12 let ve výšce 2 m nad zemí.

Strašnický volnočasový park, prezentace Městské části Praha 10

Stav v tuto chvíli vypadá následovně

Jedná se o likvidaci další volně přístupné zelené plochy v okolí. Dalšího parku, který je zatím přístupný všem - i pejskařům - a bez omezení. Podle obav obyvatel dojde i v tomto případě ke kácení vzrostlých dřevin tak, jako k tomu došlo (a podle dostupných plánů ještě dojde) v případě chystaných tenisových kurtů. Navíc ve výše citovaném materiálu radnice není ani slovo o vykácení několika stromů pro potřeby většího parkoviště, jak je patrné z horní části následujícího plánku:

Občané v okolí se bouří stejně hlasitě a stejně marně, jako nedávno v případě výstavby oplocení plánovaného minigolfového a tenisového areálu.

Nemám nic proti současnému parku Gutovka v Praze 10 v areálu základní školy. Naopak. Ale zásadně nesouhlasím se stavbou komerčních oplocených tenisových kurtů a minigolfových hřišť na téměř celé ploše veřejného parku. Pohyb po parku má být do podzimu významně omezen a sveden do úzkých oplocených koridorů.

Stavba plotu s betonovou podezdívkou protne kořenový systém velmi starých a hodnotných stromů. K obnažení kořenů jednoho stromu již došlo.

Na místě plánovaného parkoviště pro cca 20 aut budou vykáceny 3 lípy a akát spolu s živým plotem. Další stromy budou muset ustoupit plánovaným  atrakcím a propojení se stávajícím areálem Gutovka.

Filip Kalfus

Prohlédněte si prezentaci Filipa Kalfuse, která představuje nejnovější vývoj v západní části areálu Gutovka:

 

Občanské sdružení Útulné Strašnice nesouhlasí s postupem radnice MČ Praha 10, která přes protesty obyvatel pokračuje v devastaci parkových ploch. Opakovaně žádáme o okamžité přerušení výstavby sportovního areálu a o zahájení diskuse o využití zelených ploch s občany. Občanské sdružení Útulné Strašnice se budou na příslušných úřadech informovat o postupu radnice a o zvláštním schvalování zakázek v souvislosti s rozšiřováním Gutovky. Smutným důkazem toho, jak moc stojí radnice Prahy 10 o diskusi s občany je fakt, že na písemné otázky, které zástupci občanského sdružení předali panu starostovi osobně dne 30.4.2010, dosud nedostali žádné vyjádření.

—————

Zpět