Další otevřený dopis starostovi

26.05.2010 17:36

Přestože radnice několikrát přiznala své pochybení v přístupu k veřejnosti a nedocenění svého závazku informovat občany o své činnosti, nadále neoblomně pokračuje v prosazování vlastních zájmů bez jakékoliv diskuse s veřejností. Představitelé radnice už nereagují na dotazy občanů na facebookové stránce Prahy 10, neodpovídají na dotazy občanského sdružení, ani na formální žádost podle zákona.

Avšak občané chtějí znát odpovědi svých volených zastupitelů! Proto po nedávném otevřeném dopisu starostovi od občanského sdružení Útulné Strašnice vzniká další veřejná výzva starostovi, jejímž autorem je Filip Kalfus. V ní pana starostu vyzývá k pozastavení prací na projektu expanze areálu Gutovka, zpřístupnění dokumentace a prezentaci dopadů projektu, jakož i následnou veřejnou diskusi s občany Strašnic. V druhé části Filip Kalfus poukazuje na oblasti, ve kterých podle něj radnice selhala.

Veřejným zájmem je:

  • právo na pravdivě a úplné informace
  • ochrana životních podmínek místních obyvatel
  • ochrana zájmů znevýhodněných
  • ochrana životního prostředí
  • bezpečnost
  • hospodárné využívání finančních prostředků a hmotných statků obce ve prospěch jejích obyvatel

V těchto oblastech radnice jako správní orgán a investor tragicky selhává.

Vážený pane starosto,

jde-li Vám o veřejný zájem, přečtěte si tento dopis a ukažte, že Vám nejsou občané Prahy 10 lhostejní!

—————

Zpět