Co je to DIY Strašnice?

05.10.2011 22:06

DIY Strašnice je projekt o.s. Útulné Strašnice, který podpořila Nadace VIA grantem v rámci Fondu místních iniciativ.

Budeme kultivovat veřejná prostranství Strašnic.     

Náplní projektu je nízkoprahové, konkrétní zapojení obyvatel Strašnic do úprav veřejných prostranství v místě jejich bydliště nebo v jiném místě, které dobře znají a které navštěvují. Půjde o průběžný úklid veřejných prostranství a péči o ně (např. renovace stávajících laviček), drobný guerilla gardening, zmapování ovocných stromů/ keřů na veřejně přístupných plochách, výroba a instalace ptačích budek, tedy všemožné zpříjemňování a zabydlování městského prostoru, jakousi adopci veřejných prostranství jejich uživateli.     

To vše bude co možná nejpřístupnější všem, kteří se budou do projektu chtít zapojit. Abychom jim to maximálně usnadnili, přizpůsobíme celou informační strategii projektu a jeho samotné provádění tak, aby bylo co nejsnazší se ho zúčastnit pro co nejširší skupinu obyvatel Strašnic a všechny ostatní zainteresované bez ohledu na stáří, pohlaví nebo časovou zaneprázdněnost. S těmito lidmi budeme otevřeně komunikovat a podporovat jejich zapojení do utváření a zušlechťování veřejných prostranství.    

Snížíme či zcela odstraníme bariéry při zvelebování veřejných prostranství (jako je neznalost majetkových poměrů, souvislostí či zákona ze strany veřejnosti či absence přiměřené komunikace ze strany MČ Praha 10). Zaměříme se zejména na ta strašnická veřejná prostranství, která jsou dlouhodobě zanedbaná a po oslovení jejich majitelů (a ve spolupráci s nimi) budeme usilovat o jejich zkulturnění, ať již jejich pouhou údržbou, nebo jejich nenásilnou přeměnou v hodnotná veřejná prostranství (pobytové louky, hřiště na pétanque a jiné městské sporty apod.)    

Budeme zvýšenou měrou fungovat jako prostředník při komunikaci podnětů ze strany obyvatel Strašnic směrem k úřadu MČ Praha 10 a důsledně usilovat o to, aby úřad s obyvateli Strašnic komunikoval srozumitelně a konzistentně. Obyvatele Strašnic budeme informovat o důležitých změnách veřejných prostranství ve Strašnicích, vyzývat je k aktivní účasti na rozhodovacích procesech a dávat jim jasné a srozumitelné rady, jak to dělat. Společně s nimi budeme na základě vstupů z názorových šetření usilovat o zavedení závazných směrnic pro komplexní monitorování a hodnocení stavu a vývoje zeleně a veřejných prostranství na Praze 10.

DIY Strašnice najdete také na Facebooku.

L.A.E.

 

 

—————

Zpět