Chcete Gutovku za 1 Kč?

03.05.2010 09:23

Radnice MČ Praha 10 dne 16.4.2010 vyhlásila výběrové řízení na provozovatele areálu Gutovka, protože společnost Taiko, která  areál provozuje nyní, jej dle vyjádření mluvčího radnice Jana Charváta "opouští s několikamilíónovou ztrátou". Soutěžní podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na úřední desce radnice a z jejich obsahu citujeme:

4.1. Předmětem výběrového řízení je nájem a provoz Areálu a jeho další rozvoj. Specifikace pozemků a zařízení, které budou předmětem nájmu je přílohou č. 1 Podmínek. Přílohu č. 2 Podmínek tvoří Záměr dalšího rozvoje Areálu, který obsahuje rovněž specifikaci zařízení, které se stanou v budoucnu předmětem nájmu a termíny jejich realizace.

4.2. Cílem výběrového řízení je uzavření nájemní smlouvy se zájemcem, který předloží nejvhodnější nabídku ve smyslu Podmínek (dále jen vítězný zájemce). Předmětem nájemní smlouvy bude nájem a zajištění provozu Areálu a jeho další rozvoj za podmínek stanovených výběrovým řízením, nabídkou vítězného zájemce a nájemní smlouvou.

Výše nájemného bude činit 1,-Kč za rok.

Další rozvoj Areálu bude probíhat v souladu se Záměrem dalšího rozvoje Areálu, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek. Další rozvoj Areálu bude probíhat na náklady vyhlašovatele v etapách, na kterých se dohodne vyhlašovatel a vítězný zájemce v souladu se Záměrem dalšího rozvoje Areálu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo realizovat jen část záměru dalšího rozvoje Areálu a to zejména s ohledem na množství finančních prostředků, které bude mít k danému účelu k dispozici.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.6.2010, přičemž výpovědní lhůta bude činit 6 měsíců.

Náklady provozu areálu, běžných oprav a provozní vybavení bude nést v plném rozsahu vítězný zájemce.

8.1.3. Programový plán provozu Areálu

Zájemce předloží Programový plán provozu Areálu, včetně akcí, které bude bezplatně zajišťovat pro vyhlašovatele nebo jím zřízené organizace.

Součástí Programového plánu bude návrh výše vstupného do Areálu. Jakékoliv zvýšení výše vstupného do Areálu bude následně podléhat schválení vyhlašovatele.

    

13.1. Kriterii pro výběr nejvhodnější nabídky jsou :

a) Kvalita Programového plánu provozu Areálu předloženého zájemcem dle čl. 8.1.3. Podmínek

b) Kvalita referencí předložených zájemce dle čl. 8.1.5. Podmínek

13.2. Způsob výběru se nestanovuje, vyhlašovatel si vybere návrh, který mu nejlépe vyhovuje při uvážení výše uvedených kriterií a to bez pořadí důležitosti.

15.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo změnit Podmínky.

15.6. Toto výběrové řízení nepodléhá režimu ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a rovněž se na něj nevztahuje působnost zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 

Zmiňované dvě přílohy sice zveřejněny nejsou, ale přesto - nechcete Gutovku za jednu korunu? Radnice slibuje, že vám ji na náklady své občanů Prahy 10 bude dále rozšiřovat. No, neberte to!

—————

Zpět