Andrea Vlásenková - reference garanta pro životní prostředí pražské ODS

11.10.2010 08:04

 

Andrea Vlásenková kandiduje do Zastupitelstva hlavního města Prahy v šestém volebním obvodu. ODS ji umístila na druhé místo kandidátky, hned za Borise Šťastného. Vlásenková je garantem pražské ODS pro životní prostředí. Tady jsou její reference z domovské scény - Újezdu nad Lesy, které pro nás sepsala paní Zita Kazdová z občanského sdružení Újezdský STROM.

 

Andrea Vlásenková, členka ODS, je starostkou Újezda nad Lesy v Praze 9 druhé volební období. Předtím pracovala jako zastupitelka, celkově tedy působí na újezdské radnici 12 let. Zároveň je místopředsedkyní pražské ODS a spolupracovnicí primártora Pavla Béma. Ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy kandiduje ve šestém volebním obvodu. ODS ji umístila na druhé místo kandidátky  se stala garantem pro životní prostředí pražské ODS.

 

Pro všechny, kteří nemají přímou zkušenost se „zelenou“ politikou paní Vlásenkové, uvádím pár příkladů z jejího domovského působiště, Újezda nad Lesy.

 

1. Golf a přírodní rezervace

V nejznámějším místním průšvihu, tedy pátým rokem trvajícím ohrožení části přírodní rezervace a oblasti Natura 2000 v Klánovickém lese kvůli zamýšlené stavbě golfového areálu, zůstává paní starostka formálně vázána rozhodnutím újezdského zastupitelstva z 18.6.2007, které stavbu golfu nepodpořilo. Prakticky ovšem neučinila jediný krok k tomu, aby les hájila, o což ji jako vysoce postavenou členku ODS žádala místní občanská sdružení. Pražská ODS totiž dosud blokuje změnu územního plánu řádně podanou klánovickou radnicí v r.2005. Změna se týká ploch, které umožňují výstavbu areálu, zpět na původní lesní plochy. Reakcí paní starostky bylo embargo na jakékoli zmínky o Klánovickém lese v místním tisku a odmítání jakýchkoli dotazů od občanů. Stejně nečinnou se stala i místní státní správa, sídlící na radnici... Tato situace se v Újezdě nezměnila ani po loňském referendu v sousedních Klánovicích, ve kterém stavbu areálu občané odmítli. Újezd, ačkoli je nad Lesy, tedy nad Klánovickým lesem, oficiálně je nucen přihlížet, jak investor s podporou ODS činí nové a nové kroky k uskutečnění stavby areálu, protože pro pražský magistrát = pražskou ODS není výsledek referenda závazný.

 

2. P+R parkoviště místo lesa

Vybudování P + R parkoviště místo lesa je jedním z bodů letošního volebního programu starostky Vlásenkové pro místní zastupitelstvo. Bez veřejného projednání podalo na jaře 2010 zastupitelstvo návrh na změnu územního plánu, aby mohl být les bez náhrady vykácen a plocha, územně náležející do přírodního parku Klánovice - Čihadla a ochranného pásma přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov, vybetonována pro odstavné parkoviště.

3. Z Lesa stavební parcely

Další změna územního plánu podaná na jaře 2010 se týká dvouhektarového lesíka u výpadovky na Kolín, uprostřed Újezda nad Lesy. Plně funkční smíšený les, poslední pozůstatek původního vzhledu Újezda, má být změněn na stavební parcely. Opět bez náznaku informací alespoň obyvatelům sousedící zástavby. Na své utajené předvolební diskusi, jíž se zúčastnilo 14 osob, z toho 7 zastupitelů ODS, označila paní starostka tento les oblíbeným odsuzujícím pojmenováním „náletový“ a jeho vykácení umožňující novou zástavbu za přínosné.

4. Splašky do přírodní rezervace

Rekonstruovaná část kanalizace, která je prakticky stavbou novou, ale aby se vyhnula normám požadujícím oddělení dešťové a splaškové vody, je vedena jako „rekonstrukce“. Výsledkem stavby za 50 milionů je vyústění kanalizačního potrubí takzvanou odlehčovací komorou do lesa, těsně za cedulí Přírodní rezervace. Stavebně je projet řešen pouze do vzdálenosti cca 10m za uvedené místo, pokračování již nebylo v projektu řešeno. Při každém větším dešti se tak lesem valí proud splaškové vody ze sídliště Rohožník, včetně odpadů ze zdravotního střediska. Dále splašky pokračují stružkou částí obce a dále zpět do lesa starším neudržovaným melioračním systémem. Místní občanské sdružení Újezdský STROM vyvolalo kontrolní řízení s městskou částí, Pražskými vodárnami a kanalizacemi, Magistrátem hl.m. Prahy, a stavitelem SKANSKA. Paní starostka občanské sdružení z jednání vyloučila, řízení vyznělo do ztracena a stavba byla zkolaudována.

5. Poly(ne)funkční dům

Takzvaný polyfunkční dům, betonová stavba za 106 mil. Kč, která vznikla bez výběrového řízení a architektonické soutěže na centrální křižovatce Újezda. Půl roku po otevření zkrachovala restaurace, protože neutáhla enormní náklady na vytápění, osvětlení a údržbu dané zcela špatnými prostorovými a technickými parametry novostavby. Starostkou slibovaná pošta ani lékárna se do stavby nenastěhují, narychlo nastěhovaná knihovna pro nedostatek místa zatarasila policemi všechna okna v přízemí budovy. Náklady na provoz ze tří čtvrtin prázdné novostavby nese obec a dotací na stavbu předražené a nefunkční budovy pravděpodobně vyčerpala peníze od pražského magistrátu na roky dopředu.

6. Supermarket a parkoviště místo náměstí

Pro ukázku vytváření veřejného prostoru podle starostky Vlásenkové : Lidl a parkoviště místo náměstí. V příloze foto.

 

 

—————

Zpět