Co děláme

Zastavili jsme plánované vykácení větší části parku u metra Strašnická a jeho přeměnu na komerční sportoviště. Pod naši petici za jeho záchranu se podepsalo více než 3,000 lidí.

Předložili jsme alternativní plán rozvoje parku u metra Strašnická.

Podáváme návrhy na zlepšení stavu parku, jeho okolí a celé městské části Praha 10. Aktivně tyto návrhy naplňujeme konkrétními činy.

Aktivně pečujeme o zeleň na Praze 10 - staráme se o své okolí, ošetřujeme stromy napadené klíněnkou, uklízíme park u stanice metra Strašnická, přilehlou pasáž a další plochy na území Prahy 10.

Zvyšujeme povědomí veřejnosti o tom, co se ve Strašnicích děje a co může se stávající situací zeleně a veřejných prostranství dělat každý obyvatel Prahy 10.

Vedeme pravidelná jednání se starostou Městské části Praha 10, vedoucími odborů úřadu MČ Praha 10, zastupiteli a dalšími institucemi, jejichž sféra vlivu do parku zasahuje, a pravidelně zveřejňujeme jejich výstupy. Účastníme se jednání zastupitelstva MČ Prahy 10.

Poukázali jsme na bezmála o polovinu předraženou zakázku na oplocení parku – do obecního rozpočtu bylo vráceno kolem 500.000 Kč.

Požadujeme, aby se radnice MČ Prahy 10 řídila výstupy názorového šetření, provedeného v roce 2008 v rámci kampaně Společně měníme Prahu 10

Požadujeme důsledné naplňování Mezinárodní charty chůze a Strategie pro veřejné prostory Prahy 10, k němuž se MČ Praha 10 zavázala v roce 2010.

Požadujeme, aby Programové prohlášení rady MČ Praha 10 bylo převedeno do konkrétního plánu a aby byl tento plán naplňován. (L.A.E.)