Blog

01.05.2012 17:42

"Vyberte nejnižší číslo z následujících:"

„Stop korupci – Praha to dokázala“ aneb Hodnotící komise veřejných zakázek v praxi

V prosinci 2010 jsem se přihlásil do „registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek“. Hned v březnu 2012 jsem byl přizván coby člen hodnotící komise do výběrového řízení na instalaci solárních soustav. Komise měla celkem šest členů, pět úředníků ÚMČ Praha 10 a zastupitelů a jednoho zástupce veřejnosti, tedy mě.

Složení komise bylo uvedeno na pozvánce, přítomní však nepovažovali za nutné uvést, jaká je jejich role ani čím se jinak zabývají. Stejně tak se vůbec neřešila transparentnost ani potřebnost celého podniku – nezbývá než doufat, že je lze tiše předpokládat. Solární soustavy na objekty v majetku MČ Praha 10 má ze 70 procent celkového rozpočtu 18 milionů pokrývat dotace, proto byla jediným kritériem co nejnižší cena (tak, aby spoluúčast Prahy 10 byla co nejnižší). S kvalitou zařízení, jeho instalace ani s dlouhodobými náklady na provoz a údržbu si očividně nikdo starosti nedělá – hlavní je dosáhnout na dotaci, dokud je.

Celkem 13 dodavatelů předložilo 4 nabídky (z toho jedna nebyla nabídkou v pravém slova smyslu, nýbrž námitkou vznesenou proti kritériím výběru dodavatele). Všechny nabídky měly formální nedostatky: to je pochopitelné, protože nejspíš jediné, co dodavatelé nemuseli potvrzovat, byl nežidovský původ jejich babičky z druhého kolene. Chyběly mj.výpisy pokut, trestního rejstříku právnických osob, někde scházely podpisy.

Koncem března se řešilo, zda se vyloučí všechny nabídky a soutěž se zruší. Vidina dotace byla lákavější, a jelikož jeden dodavatel všechna chybějící potvrzení dodatečně dodal, stal se vítězem on (ačkoli nešlo o nabídku nejlevnější).

Shrnuto a podtrženo: připadal jsem si, že jsem v komisi do počtu. V prvé řadě se řešila pouze co nejnižší cena, toto kritérium záhy vystřídaly mantinely formálních požadavků (s ohledem na ně nelze nevzpomenout na bájné ostrovy Charybda a Skylla). Pro zástupce radnice jde očividně o rutinní záležitost, zástupce veřejnosti se může divit, proč má natřikrát hodnotit něco, co svede i mírně zaostalý školák prvního stupně – totiž označit nejnižší částku z několika navržených a na víc se neptat. (Zaměstnanci úřadu městské části navíc neformálně potvrzují, že zástupci veřejnosti své roli v hodnotící komisi až na výjimky nerozumějí, protože je o ní radnice neinformuje srozumitelně a jasně.) Nabídka prostudovat si fascikly dokumentace od dodavatelů sice zazněla, jenže bez klíče, podle kterého by bylo možné zhodnotit, zda vyhovuje čili nic, je to marná práce.

Jako občana Prahy 10 a zejména jako daňového poplatníka tohoto státu mě tato zkušenost nepřesvědčila, že by veřejnost mohla nějak výrazně přispět k transparentnosti výběrových řízení. Jednoduše se někdo pozve, dá se mu porovnat pár čísel, pak se pošle domů a je to. Při pomyšlení na množství veřejných zakázek a sumy z našich peněz, které se takto přerozdělují, mi běhá mráz po zádech.
 

—————

15.03.2012 21:28

Co chtějí lidi ve Strašnicích?

Když jsme v pondělí 27. února v podvečer otevřeli improvizovanou kavárnu na rohu Mrštíkovy a Starostrašnické ulice, sešlo se docela dost lidí a s nimi i nápady, co by se s prostorem určeným pro kancelář poslanců ODS dalo udělat. Nápady z nálepek jsme zapsali:


Chci, aby tady...
bylo něco smysluplného.
byla kavárna.
byla čajovna.
byl nekuřácký podnik!
byla kavárna pro lidi! Já taky :D!
byla cukrárna a kavárna.
byla kavárna s cukrárnou!
bylo pěkné bistro nebo kavárna.
bylo něco pro děti (a ne pro gaunery).
bylo muzeum Strašnic a strašnických strašidel.

proběhlo řádné výběrové řízení na tyto prostory.
Hrdličkovi kmotři přestali blokovat privatizaci tohoto domu.
pánové Šťastný a Florián si políbili pr... a usídlili se někde jinde. Vemte s sebou Richtera! :-)
nebylo Borisovo!
Boris Šťastný neměl kancelář.
byl prostor pro Strašničáky, ne pro poslance ODS!
neseděli jen poslanci za ODS.
nevládli kleptokrati.
politici žrali, ale nemlaskali!

 

Cukrárnu chceme ZDE!
Sportbar ne herna!
Tančírna! Souhlas!
Hračkářství protože mám malou sestru. Je jí 5.
Cukrárnu!!! Kavárna.
Kavárna pro důchodce.
Psí salon! jsme pro!
kavárna liška.
Canino.
Kavárna pro důchodce.
Psí salon! Jsme pro!
Knihovna kavárna.


Druhý den vzkazy obyvatel Prahy 10 nechala radnice Prahy 10 ve vší tichosti odstranit – z tohohle webu je ale smazat nemůže, stejně tak jako si koneckonců v žádných volbách nemůže ve volbách zvolit občany, kteří by se chovali podle jejích představ. Co na to poslanec Boris Šťastný? Mlčí jako ryba. Prostor kanceláře zůstává dál nefunkční.

—————

18.02.2012 14:01

Právo na Prahu – několik poznámek z diskuse

Ve středu 15. února večer jsem se zúčastnil panelové diskuse s výmluvným názvem „Právo na Prahu“ v holešovické galerii DOX.Mezi panelisty seděl pražský primátor dr. Svoboda. Z toho, co říkal do mikrofonu, jsem si odnesl následující:


- Jestli se mi jako Pražanovi něco na fungování Prahy nelíbí, mám si jít „sednout na židli“ (čímž pan doktor nejspíš myslel, že mám zaujmout nějakou funkci na úřadě).
- Praha nemá na nic peníze, kasa je prázdná. Přesto pan primátor slíbil, že uvolní 10 milionů na participativní hospodaření s obecními penězi, což je nesporně vstřícný krok.
- Primátor si přeje, aby spolu Pražané komunikovali měli místa, kde se mohou potkávat. Přeje si také, aby Pražané začali něco dělat, ale není schopen jim prozradit, co on udělá proto, aby něco dělat mohli / směli.
- Primátor si myslí, že je třeba převychovat mj. pražské pejskaře a kuřáky, aby nenechávali na chodnících lejna a nedopalky. Nedostatečný úklid města pro něj vůbec není téma. Ombudsmana pro veřejná prostranství Praha prý nepotřebuje, stejně jako podle něj není potřeba místo, kde by se prezentovala vize Prahy tak, jak je tomu v Paříži nebo Londýně ani místa, kde by se veřejnost mohla setkávat se zástupci občanských sdružení. Tím tak trochu zazdil výše uvedenou možnost občanů něco společně pro Prahu dělat a vyjadřovat se k jejímu vývoji.
- Primátor raději nechá velkým nákladem dostavět zprzněný socialistický bazén Šutka, než aby zachránil pražskou kulturní památku Šlechtovka.
- Primátor nedokáže pochopit, že informace, které magistrát vypouští, veřejnost buď nezná, nebo nechápe. Nedochází mu totiž, že problém by mohl být v tom, jak magistrát komunikuje.


I přes všechno to, co docent doktor Svoboda, kandidát věd na magistrátu podniká, aby odstavil mafii prorostlou do pražské politiky od vysychajícího vemene obecního rozpočtu, jsem nenabyl dojmu, že by tento gynekolog (který jeden den z týdne ordinuje a kterému pacientky drží palce, jak neopomněl zdůraznit) byl o moc víc než pouhou figurkou, kterou si pražská ODS z nedostatku stranických kádrů posunula na to pole politické šachovnice, kterému se říká pražský magistrát. Pražané pro něj mnoho neznamenají a nezdá se, že by měl zájem naslouchat jejich názorům. Spíš se rád poslouchá sám. Ani jeho vize Prahy (sen o multifunkčním centru) mě nepřesvědčila.


Od března letošního roku by měly s primátorem Svobodou probíhat on-line diskuse.


Záznam z diskuse je k nalezení zde.
 

L.A.E.
 

—————

26.12.2011 19:28

Káva u pana poslance

V roce 2010 dostali obyvatelé Prahy 10 na zdejší poměry jedinečnou možnost se vyjádřit k dostupnosti obchodů a služeb ve svém okolí. Názorové šetření proběhlo v rámci projektu Společně měníme Prahu 10, ale jeho výsledky nebyly nikdy zveřejněny. Nám se je podařilo získat, přečíst a dobrat se na jejich základě k tomu, že se jimi nikdo na Praze 10 neřídí. Stáhnout si je můžete tady:

VYSLEDKY ANKETY

S přehledem vede potřeba podniku (třeba kavárny, čajovny nebo restaurace), kam by se dalo jít s dětmi. Třeba ve Vršovicích je kaváren dost – ale ve Strašnicích? Nevíme ani o jediném podniku, který by se dal za kavárnu označit, o čajovnách ani nemluvě... Je tu hodně putyk, náleven a špeluněk, ale restaurací pramálo – a takových, kam vzít děti, ještě méně. Prostory tu jsou, potřeba taky – takže co udělá MČ Praha 10 s prostorem blízko metra, na nároží, v přízemí obecního domu, nadto s velkými výlohami? (Ještě ke všem těmto přednostem je prostor vedle „veřejného dětského hříště“, kde by mohli hosté posedávat s kávou a novinami a dohlížet na hrající si děti, když je venku hezky..?). Že by tu radnice nechala zřídit kavárnu nebo čajovnu, když ji lidé na Praze 10 chtějí?

Ale kdeže. Poslaneckou kancelář. Tu tam totiž nikde poblíž nemáme a potřebujeme ji právě tam jako prase drbání. Však sedět se dá v parku i s termoskou, nebo s krabicovým vínem. Navíc už je pozdě - radnice Prahy je vlastníkem objektu a zadala celou rekonstrukci stavební firmě, od ní hotové dílo už převzala.


Ale možná nás budoucí osazenstvo poslanecké kanceláře pohostí kávou... necháme se překvapit.

—————

22.11.2011 22:37

Pasáž Strašnická s otazníkem

Po opakovaných urgencích z naší strany došlo ve třetím listopadovém týdnu k odstranění grafitti a tagů z pasáže Strašnická. Ačkoli jsme již při posuzování výchozích projektů její rekonstrukce na jaře 2011 poukazovali na to, že je nezbytně nutné zajistit sledování pasáže a prevenci vandalismu, nebyla značná část projektu zrealizována a výsledné polovičaté řešení bohužel vede znovu tam, kde už jsme byli:

Bohužel jsme se do dnešního dne (21. 11. 2011) ani od TSK, radnice Prahy 10 ani firmy VSSZ (která rekonstrukci v létě 2011 prováděla) nedočkali vyčíslení nákladů ani rozpisu plánovaného úklidu pasáže. Není tedy stále jasné, kdo je povinen pasáž udržovat v čistotě (pochozí plochy), kdo a jak často je povinen odstraňovat grafitti a tagy (svislé plochy) a kolik stojí údržba a čištění nás, daňové poplatníky. Tak například – kolik stojí metr čtvereční antigrafitti nátěru včetně práce a DPH? Nedočkali jsme se ani informace, zda proběhlo na dodavatele výběrové řízení, ačkoli radnice Prahy 10 uvolnila na rekonstrukci pasáže 2 miliony korun z obecního rozpočtu. Dočkali jsme se toho, že pasáž někdo zbavil grafitti a nenapsal ani slovo.

Otázky přednesené už v létě při prohlídce pasáže těsně před jejím dokončením byly zopakovány tiskovému mluvčímu radnice panu Charvátovi začátkem listopadu. Stále bez odpovědi. Pošleme je tedy s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím přes podatelnu ÚMČ Praha 10 v naději, že radnice Prahy 10 dodrží zákon, když už se neobtěžuje dodržovat pravidla slušného chování a odpovídat na otázky jí položené.

—————

05.10.2011 22:17

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky..?

Jak se ukazuje, některé věci se na Praze 10 asi jen tak rychle nezmění. V červnu jsme psali o tom, jak u domu v majetku MČ Praha 10 koncem května zmizela mříž kryjící světlík a ten zůstal několik týdnů nezakrytý za naprostého nezájmu nájemců, správců i majitelů domu v Průběžné ulici č. 1823/57. 

Díra, do které může někdo spadnout... co by tak mohlo následovat po tom, co jsme ÚMČ Praha 10 a správcovskou firmu Austis vyzvali k tomu, aby revidovali kontrolní mechanismy a postarali se včasné hlášení a řešení problémů? Tak třeba padající omítka. První kusy přistály na chodníku před pizzerií Veranda ve sváteční středu 28. září 2011. Personál pizzerie to přešel se stoickým klidem. Před podnikem si nezametají, takže je nevyvede z míry ani závěj nedopalků, ani bující plevel, tak co by řešili nějaké zdivo, které jim může spadnout na zákazníky, že...

Pomocí služby MMS jsme problém okamžitě hlásili MČ Praha 10, majiteli objektu. Bez odezvy (posledně byla odezva na podobný podnět poměrně bouřlivá, nejspíše i vzhledem k osobnímu zapojení se páně starosty Richtera). To se tentokrát však nekonalo. Tak tedy druhý pokus. Ani v pátek 30. září není místo nikterak zajištěno ani vizuálně, ani fyzicky, proto jsme tam navčer umístili výstražnou pásku a znovu vyzvali personál pizzerie, aby věc řešil se správcem objektu.

Po víkendu leželo na zemi ještě více omítky a pásku někdo trochu posunul. Další výzva směřovala firmě Austis, která je povinna se o objekt starat. Paní Mlčáková, která zvedla telefon, nebyla schopna předat záležitost technikovi a doporučila zavolat firmu Bytoservis. Ta však řeší pouze interiéry, ne však fasády budov... firma Bytoservis tedy doporučila zavolat Austis. Zde se kruh absurdity a hazardu se zdravím chodců uzavírá.

Ne však celý příběh. Firmě Austis (stejně jako ÚMČ Praha 10) jsme adresovali e-mail se žádostí o řešení situace. Firma Austis zareagovala poměrně obšírným přípisem, bohužel z větší části sestávajícím ze smyšlenek, ne však z odpovědí na otázky, které jsme jim položili (jako třeba proč nemá jejich technik mobilní telefon, jak řeší havárie, které se stanou mimo jejich úřední hodiny a proč není místo označeno). Přislíbili, že havarijní stav omítky budou řešit na konci týdne (budeme naivně vycházet z toho, že to bude tento, tedy 40. kalendářní týden roku 2011). Více příště... a pozor na hlavu!

L.A.E., K.S.

 

—————

05.10.2011 21:57

Proč se v Čechách doma zouváte?

Častá otázka cizinců, kteří se nad tímto prazvláštním zvykem domorodců pozastavují. Abychom dali přímou odpověď: protože máme na chodnících lejna a moč (od psů i lidí), chrchle, zvratky, holubí trus i peří (a někdy i kusy holubů), nedopalky, papírky, plastové obaly, víčka od láhví... protože narozdíl od (hlavních) měst v civilizovaných zemích se v Praze chodníky pravidelně nečistí a hlavně se nesplachují. Zajeďte se podívat do Vídně, do Basileje, do Paříže, do Barcelony, projděte se po chodníku... chodníky se tam nejenom pravidelně čistí košťaty a kartáči, navíc se také splachují. Díky tomu na nich není prach, odstraní se tak výkaly a jiné neřádstvo a lidem pak vlastně nepřijde divné se doma nezouvat. Zde se kruh uzavírá. Na čistých ulicích je příjemnější a zdravější pobývat. Na čistém chodníku se většina lidí rozpakuje něco odhodit, protože mají větší zábrany než na chodníku pokáleném a posetém odpadky.


V Praze (na Vinohradech, v Kolínské ulici) to v zimě vypadá třeba takhle:

a v létě to u metra Strašnická vypadá taky takhle:

Silně pochybujeme o tom, že by tyhle skvrny byly od vody. I tram. zastávka Průběžná byla pomočená až běda. Stačilo pár desítek litrů vody a vydrhnout kartáčem – pomohlo to, i když dlouhodobé řešení to není. To by znamenalo, že se frekventovaná místa budou pravidelně a důsledně uklízet a splachovat a tyto úkony budou podléhat kontrole.

Dokud čistotu a pořádek nezačneme my, daňoví poplatníci tohoto státu, vyžadovat a vymáhat, budeme žít ve stejném svinčíku, jaký dokládají fotografie shora. A budeme stejně hloupě odpovídat na otázku, proč se přezouváme, když přijdeme domů...

 

L.A.E., K.S.

—————

17.07.2011 07:31

Vstup na vlastní nebezpečí: Rekonstrukce pasáže u metra Strašnická

Ani po opakovaných žádostech není Všeobecná stavební společnost schopna zajistit na místě stavby bezpečnost kolemjdoucích. V pondělí 11. července ráno měli zástupci o.s. US schůzku s vedením firmy VSSZ, která t.č. provádí rekonstrukci pasáže, a upozornili je na očividná porušení zásad bezpečnosti práce (např. osekávaná omítka létá na metry daleko – i na kolemjdoucí nebo oblaka prachu ze zpracovávaného cementu i z bouraného betonu). Místa, kde stavební práce probíhaly, nebyla nijak ohrazena.


V úterý 12. července na místě stály zábrany a místo, kde kolemjdoucím hrozí zranění nebo znečištění, bylo označeno červenobílými páskami.


Hned ve středu 13. července 2011 ráno však jeden z dělníků úhlovou bruskou řezal kovový kryt odtokového kanálu – bez ochranných brýlí, bez štítu, ale hlavně bez toho, aby byli před gejzírem žhavých jisker chráněni kolemjdoucí.


Okamžitě jsme uvědomili vedení VSSZ. Jde už o minimálně čtvrté porušení bezpečnosti práce za relativně krátkou dobu. Pro vedení VSSZ je podle jejich tvrzení obtížné zajistit dodržování bezpečnostních opatření při práci. Pokud při tom přijde o zrak jejich zaměstnanec, je to teoreticky pouze a jenom jejich věc: ale co my kolemjdoucí? O celé záležitosti je průběžně informován OŽP na Praze 10. Zatím dělá mrtvého brouka.


Koncem týdne nám pan Sádek z VSSZ odpověděl následující: „práci našeho zaměstnance, který prováděl broušení svárů na krytech kanálků, zajišťoval jeho kolega. Ten mu při přiblížení procházejících osob okamžitě dal pokyn k přerušení práce,takže k ohrožení veřejnosti nedocházelo. Všichni naši zaměstnanci jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Vámi uváděný pracovník přiznal, že z důvodu zamlžení ochranných brýlí tyto na chvíli odložil, což mu bylo samozřejmě vytknuto a sjednána náprava.” Tak trochu zklamání je, že pan Sádek lže, jako když Rudé právo tiskne - za brusičem nikdo nestál.


Takže místo toho, aby se za brusiče dala zábrana, jako to třeba dělají u Dopravních podniků při opravě kolejí, postaví za něj firma VSSZ kolegu, který mu dělá kukačku a hlásí mu kolemjdoucí.

Je tohle rok 2011? Jsme ve střední Evropě..? kde se stala chyba?!

(L.A.E., K.S.)
 

—————

05.07.2011 20:23

Stačí se ozvat (a vytrvat)

Minulý týden schválilo zastupitelstvo uvolnění peněz na rekonstrukci pasáže u metra Strašnická. V pátek 1. července rekonstrukce začala, dělníci na místě sbíječkami bourali povrch rampy bez toho, aby se obtěžovali povrch zvlhčit, aby tolik neprášil, aniž by stavbu jakkoli ohradili nebo aby sami nosili ochranné pomůcky. Obrátil jsem se na firmu, která práce provádí se žádostí o dodržování bezpečnosti práce – a vida, hned v pondělí bylo místo ohrazené a já vedením firmy písemně ujištěn o tom, že dělníci jsou proškoleni o bezpečnosti práce a že na chodce v pasáži budou brát ohled.

I koš u vstupu do pasáže nechala radnice Prahy 10 nakonec nainstalovat (stačilo si pouze nějakou dobu dopisovat s příslušným odborem a dokládat komunikaci fotografiemi místa zaneseného odpadky, dát celou věc na vědomí starostovi a nainstalovat na místo vlastní provizorní koš, nic víc).


A taky se dost výrazně zlepšil stav záchodků ve stanici metra Strašnická. Původní personál nedodržoval pracovní dobu a běžně zavíral o hodinu dříve. Toalety byly ve stavu, který nápadně připomínal jihovýchodní Evropu. Na základě domluvy s provozovatelem byl původní personál bez odkladu vyhozen, záchodky prošly radikální očistou a nezbývá než doufat, že zase budou vypadat jako ve střední Evropě. (L.A.E.)

 

—————

05.07.2011 20:01

„Pobytová loučka“ v parku

Nedopalky. Vajgly. Špačky. Spousty... celé závěje... víčka od PETek, korunky od piva, uzávěry od destilátů. Střepy. Zapalovače rozbité na prvosoučástky. Papírky, obaly od bonbonů a žvýkaček, rozmoklé filtry od jointů, kusy propisovaček. Kovová padesátikoruna. Ložiska ze skejtu...


To na trávníku v parku před Gutovkou není po rockovém festivalu ani po technu. Je to tam po návštěvnících Gutovky. Vlastně to tam už není, protože jsem to dneska ráno shrabal (byly toho tři pytle).

Je zarážející, že radnice používá Gutovku jako promo všude, kde to jenom jde, ale o její bezprostřední okolí (konkrétně travnatou část parku vedle skejtových drah) se vytrvale odmítá starat. Starat se o něj odmítá i současný nájemce Gutovky, firma Hamrsport – jednak už bude brzy jako provozovatel končit, a potom – oni mají přece pronajatý prostor uvnitř plotu, co je za ním, je nezajímá, navíc mají odpadků v Gutovce samotné až až. To potvrdila i moje nedávná diskuse s provozním Gutovky panem Baumem.


I tak vyšel vstříc mé žádosti a nechal na plot umístit plastové pytle na odpad. Situace se v bezprostředním okolí mírně zlepšila, ale systémové řešení to není. Tím by byla úprava trávníku před Gutovkou jako pobytové loučky, což je ostatně něco, co do parku přirozeně patří (a co poptávali respondenti ankety v rámci projektu Společně měníme Prahu 10 už v roce 2008).


Poslední dobou jsem v debatách s lidmi zainteresovanými na veřejných prostranstvích opakovaně slyšel názor, že chování lidí je možné změnit jen a jen výchovou v rodinách. Jsem přesvědčený o tom, že tato cesta by sice byla nejpřirozenější, jenomže i při nejlepší vůli bude mít v kontextu České republiky výsledky až za několik generací. Proto prosazuji cestu kultivace veřejného prostoru, skrze níž se snad budou kultivovat i ti, kteří v něm jsou: třeba už tím, že bude čistší a že dostanou možnost ho neznečišťovat, protože budou mít kam vyhodit odpadky. Tam, kde je čisto, má drtivá většina lidí větší zábrany něco odhodit než tam, kde už je beztak svinčík. Uvidíme, zda se pytle na odpadky a improvizované popelníky u Gutovky ujmou... (L.A.E.)


 

—————


Novinky

21.05.2014 22:29

Petice za referendum

Strašničtí,  petici za referendum můžete podepsat nebo odevzdat arch zatím v kadeřnictví v Sokole, tedy: STUDIO AIM Saratovská 4 100 00 Praha 10 Díky!  Každý podpis je důležitý.  Na sedmičce to dokázali, dokažme si, že to zvládneme taky!

—————

26.03.2014 09:25

Vývoj složení rady ÚMČ v uplynulém volebním období

Vývoj složení rady ÚMČ v uplynulém volebním období: Zdroj a celý článek zde: https://zaostrenona10.cz/?page=zastupitelstvo-24-3-2014

—————

17.03.2014 19:23

Vynášení zimy ze Strašnic

Kdy: 6. dubna od 15:30 / kde: metro Strašnická   Zveme vás na tradiční vynášení zimy ze Strašnic. Sejdeme se o smrtnou neděli 6. dubna o půl čtvrté odpoledne u metra Strašnická a na opozdilce chvíli počkáme. Pokud už na místě nikoho nenajdete, volejte na číslo 603 925 741...

—————

06.02.2014 16:33

Zabraňme megalomanské výstavbě U METRA, nechceme radnici ani jinou zástavbu

Zabraňme megalomanské výstavbě U METRA, nechceme radnici ani jinou zástavbu POSLEDNÍ ŠANCE ZASTAVIT TRANSPARENTNÍ LEVÁRNU!   NEVÍME, JAK CHTĚJÍ POLITICI ROZHODNOUT O MILIARDOVÉ INVESTICI DO NOVÉ RADNICE!   A jaký dopad to bude mít na prostor kolem Metra?   !  ...

—————

30.12.2013 12:54

Místostarostka Radmila Kleslová - Rozvědčice pracuje pro ANO

Vzhledem k tomu, že příští rok 2014 bude rokem volebním, je namístě si občas připomenout, jací zastupitelé fungují na Praze 10 a u voleb tyto informace potom zúročit. Postupně Vám budeme takové informace zprostředkovávat napříč politickými stranami. Pro přečten í článku klikněte ZDE  

—————

19.09.2013 11:56

Program "Zažít město jinak - STRAŠNICKÁ ZÓNA"

21. září 2013 - park před Strašnickým divadlem, organizátor Divadlo X10

—————

10.03.2013 22:55

Vynášení zimy ze Strašnic

Sraz v neděli 17. března u metra Strašnická v 16:00 Přineste si smrtku a něco na dělání randálu! Info: 603 925 741

—————

05.03.2013 13:51

POZVÁNKA K VEŘEJNÉ DISKUSI O BUDOUCNOSTI PROSTORU KOLEM METRA STRAŠNICKÁ

DŮVOD, FORMÁT A CÍLE SETKÁNÍ Hlavním impulzem k setkání je úvaha vedení městské části o rekonstrukci současné budovy radnice ve Vršovické ul., nebo výstavbě nové budovy na Strašnické. Kdyby ke stavbě nové radnice na Strašnické došlo, bude to znamenat pro okolí metra Strašnická velkou změnu. Je...

—————

16.02.2013 12:24

Vážení přátelé

V současné době probíhají žhavá jednání s radnicí o nové podobě naší radnice. Kromě alternativy rekonstrukce staré budovy je ve hře výstavba nové. Radnice přislíbila participaci občanů. Je to ale projekt, který může zásadně změnit vzhled Strašnic a přáli bychom si, aby se co nejvíc lidí zapojilo do...

—————

02.01.2013 15:51

Tříkrálový průvod světel v Malešicích - neděle 6.1. v 5 odpoledne

  Letošní Tři krále oslavíme spolu se sousedy z Malešic. Sejdeme se v neděli 6. ledna 2012 v pět hodin odpoledne u Milíčovy modlitebny v Rektorské ulici. Nejbližší dopravní spojení je zastávka autobusu č. 297 "Rektorská". Na programu je improvizovaný koncert, tříkrálová legenda, vůně...

—————