Blog

10.07.2014 20:32

Na co se nejčastěji ptáte

Při sbírání podpisů zjišťujeme, že lidi mají obecně málo informací o tom, co se na Praze 10 děje a ani o radnici toho zpočátku příliš nevěděli. To se během naší kampaně hodně zlepšilo, dostali do schránek informační letáky a noviny. Přesto jsem si řekla, že tady uvedu to, na co se nejčastěji ptají.

Proč referendum?

O nutnosti řešit budovy radnice Prahy 10 se mluví již dlouho. Od r. 2013 vzniklo za nemalý peníz již několik studií – většinou však zcela bizarních (jedna počítala i s heliportem na střeše), které zdaleka neodpovídaly potřebám na úřad kladeným. Od roku 2012, kdy byl tento úkol přijat zastupitelstvem Prahy 10, se o osud radnice zajímá řada občanů a spolků, kteří si myslí, že o takto velké a zásadní investici my se mělo rozhodovat zodpovědně a v souladu s potřebami a přáním obyvatel. Stavba zatíží rozpočet na několik let dopředu a bude-li přistoupeno ke stavbě nové budovy, tak ovlivní i vzhled města. Přestože se občané snažili vyvolat veřejné projednání, pomohli iniciovat participační jednání a snažili se do rozhodování zapojit, nebyla snaha radnice o dialog dostatečná. Po vyčerpání všech možností se veřejnost rozhodla vyvolat referendum k této stavbě.

V čem je nesoulad mezi radnicí a občany?

Na tak složitou zakázku nemají všichni stejný názor. Zásadní rozpor je ale v několika otázkách. Tou první je, zda je lépe zrekonstruovat starou budovu radnice a nebo stavět novou. Rekonstrukce za provozu není jistě jednoduchá, ale možná – to si ověřili na Praze 6. U nás je to snazší v tom, že objekt se skládá ze tří budov a je možné provádět rekonstrukci po etapách. Velmi důležitým bodem je i to, co se starou budovou? Zůstane dalším chátrajícím objektem na Praze 10? Už jich tu máme několik – KD Eden, stará strašnická škola u Metra, Kino Vzlet. Předpokládaný prodej s sebou nese rovněž problémy – cena, kterou radnice očekává není dle realitních kanceláří reálná. Další nebezepčeí je v tom, jakým způsobem s budovou naloží nový majitel? Druhou otázkou je otázka ceny. Nová budova by měla stát 777 milionů bez DPH, tj. téměř miliardu. Není tu rovněž jistota, že se její stavba prodraží. Občané si myslí, že není třeba tak velké investice a stejně jako lidé na Praze 7 si stanovili únosnou hranici 500 mil. Za takovou cenu se totiž dá stavba zrealizovat a rekonstrukci lze pořídit i za méně. Nechceme bombastickou multifunkční budovu, ale jednoduchou, uživatelsky příjemnou budovu, ve které se budou dobře cítit i úředníci. Výmluvy na to, že stará budova je opotřebovaná neobstojí. Důvodem je chybějící řádná údržba. Většina z nás bydlí i ve starších domech, o které se běžně stará, a které stále dobře slouží. S péčí řádného hospodáře by budova byla rozhodně v lepším stavu. Navíc konstrukce budovy umožňuje snadnoou rekonstrukci, která by zajistila dostatečný komfort všem, i těm, kteří bydlí v nejbližším okolí.

Je tu víc možností řešení?

Ano. Nabízelo se několik variant – stavba u Metra na Strašnické, rekonstrukce staré budovy, stavba na jiném vhodném pozemku. K lokalitě Strašnická proběhla participace a občané se jednoznačně vyjádřili. Vzhledem k absenci tradičního středu obce – např. centrálního náměstí – vnímají okolí Metra jako centrum Strašnic a přejí si zachování tohoto veřejného prostoru. Touží jen po jeho kultivaci a současně zprovoznění staré budovy školy, která by měla opět sloužit svému účelu. Namísto toho zeje už pět let prázdnotou. Tyto varianty byly zváženy, zadány studie řešení a nakonec bez ohledu na kvalitu jejich zpracování, kterou považujeme za nedostatečnou, přistoupila radnice k vyhlášení této veřejné zakázky: "Koupě vhodné nemovitosti na základě výsledků výběrového řízení za účelem vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10". Předpokládá se nákup pozemku, vypracovní projektové dokumentace a realizace stavby. Z takového zadání zcela jasně vyplývá, že je ušito na míru konkrétnímu subjektu, protože splnit tyto podmínky je na Praze 10 prakticky nemožné. To ještě podporují požadavky na dopravní obslužnost, zcela nesmyslně danou dochozí vzdáleností od Metra. Je tak zcela jasné, že se tu utvořily podmínky pro variantu „Hagibor“ na pozemcích nejasné majetkové struktury a přitom zcela nevhodných pro takovou zástavbu.

Jsou to jediné důvody?

Dalším z mnoha a přitom zcela zásadním důvodem je, že přijímat takové rozhodnutí před komunálními volbami (konec výběrového řízení je vyhlášen na 30.9.2014) je zcela nezodpovědné a amorální. Složení současného vedení zdaleka neodpovídá výsledkům voleb předchozích a ti, kteří by takové rozhodnutí nyní přijali, by sice rozhodli, ale zodpovědnost za celý projekt hodili na krk budoucímu vedení radnice. Nyní se vymlouvají na to, že jejich odpůrci celou věc politizují. Není to pravda, protože současná opozice (TOP09) sice je proti přijatému rozhodnutí, ale hlavní hybnou silou v rozhodnutí uspořádat byli samotní občané, kteří se sjednotili a spojili své síly. Někteří pod vlivem událostí se rozhodli sami kandidovat do zastupitelstva. A to je zcela legitimní a pochopitelné, protože v Praze 10 se podivných kauz už odehrálo tolik, že jejich rozhořčení a nedůvěra jsou zcela opodstatněné.

Jak to dopadne?

Věřím, že dobře. Máme již přes 7000 podpisů z 8600 nutných pro vyvolání referenda. Takže po splnění této podmínky nic nebrání tomu, aby bylo vyhlášeno. Současně doufáme, že názory občanů se projeví i u voleb a že vznikne nové vedení, které dosud přijatá rozhodnutí přehodnotí a bude komunikovat s občany a respektovat jejich názory.

Ivana Mádrová

—————

11.04.2014 10:57

Stavět či rekonstruovat? Udržovat nebo nechat chátrat?

Na posledním jednání zastupitelstva Prahy 10 byla odhlasována varianta výstavby, resp. koupě nové budovy radnice na zatím neznámém místě. Všichni ale tuší, že jde o pozemek na Hagiboru, který je až na samém okraji Prahy 10 a pro většinu občanů spíš nedostupný. Znepokojivé je, že tady Praha 10 v loňském roce prodala rozsáhlý pozemek za pouhých 15 mil. Kč, (část ceny inkasoval magistrát, protože to byly jeho pozemky). Nyní se ukazuje, že jsou to pozemky strategické, protože by plnily funkci přístupového prostoru k budoucí budově radnice.

Dalším znepokojivým faktem je i cena, která byla zatím stanovena na 1 miliardu korun. Aby tato částka nebila do očí, manipuluje se tu s prodejem pozemků na Strašnické, které jsou ale z pohledu občanů strategické. Podle proběhnuvšího participačního řízení občané tento prostor vnímají jako veřejný, nepřejí si jeho zastavění. Naopak - přejí si jeho rekultivaci tak, aby mohl sloužit důstojně všem. Stejně tak si přejí znovu zprovoznit objekt staré školy, aby sloužil znovu veřejnosti, nejlépe školství ať již klasického či uměleckého zaměření. Pokud by měl prostor u Metra sloužit výstavbě komerčního objektu, ohrozil by všechny provozovatele prodejen na Strašnické. Z toho důvodu se jeví jako nevhodná i výstavba předimenzované radnice avizované jako multifunkční objekt, kde by rovněž vznikla řada prodejen.

Třetí a podle mne nejschůdnější variantou je rekonstrukce stávající budovy úřadu. Oproti studii na rekonstrukci, kterou si radnice nechala zpracovat, máme k dispozici studii „opoziční“. Oficiální studii zpracoval projektant, který dostává převážnou část projekčních zakázek od radnice. Za posledních pár let to bylo přes 30 mil. Kč. Lze tedy jen předpokládat, že zpracovatel vyhoví svému zákazníkovi a vyrobí studii „na míru“. To vyplývá i z faktu, že tuto studii radnice dva roky tajila a vědomě lhala všem, kteří se po ní dotazovali. Po dvou letech byla zveřejněna s tím, že proběhly její úpravy – neexistuje však na tuto „úpravu“ ani dodatek ke smlouvě, ani faktura za vícepráce, žádný doklad, který by tuto skutečnost doložil. Předpokládané náklady několikanásobně převyšují ty, které zvažuje studie, zpracovaná firmou KRR. I kdybychom připustili korekci těchto nákladů, ty by nemohly dosáhnout 100 % navýšení (oproti studii D-plus).

Důležitým faktorem je rovněž to, že se předpokládá prodej budov stávající radnice – uvažovaná cena 130 mil. ale dle odborníků není reálná. Radnice se navíc zbaví možnosti ovlivnit budoucnost tohoto prostoru. Budoucí majitel zde může vystavět cokoliv (je ale předem známo, že např. pro výstavbu bytů je tento pozemek nevhodný). Podle nám známých reakcí obyvatel přilehlého sídliště tito si přejí radnici na stávajícím místě ponechat, provést její rekonstrukci a při té příležitosti rovněž vyřešit další fungování objektu Kulturního domu Eden, který již několik let zeje prázdnotou.

Rekonstrukce jistě nebude zcela jednoduchá, ale díky tomu, že jde o tři budovy, lze ji provádět po etapách. Nebudu tu už rozpitvávat skutečnost, že domy úřadu jsou v dezolátním stavu díky naprosté absenci promyšlené údržby. Za celou dobu byly prováděny jen nezbytné kosmetické úpravy. Nikdo nezabránil protékání vody do objektu. Plán údržby ÚMČ nemá, studie na opravu teras a jejich opravy proti zatékání existuje již od roku 2007, bohužel jen na papíře. Otázkou je, proč se takové studie dávají zpracovat, když se pak nevyužívají?

Lze tu snést mnoho názorů, připomínek i důkazů. Docházím ale k jednomu závěru. Vedení radnice se již mnoho let nechová jako řádný hospodář. Svůj majetek nechává zcela záměrně devastovat. Od roku 2006, kdy se začalo o řešení radnice uvažovat se vyhodilo několik milionů za studie, které nic nepřinesly. Nyní se rozhodlo bez jakékoliv profesionální přípravy (jeden návrh od jedné firmy považuji za naprosto nedostatečný) a bez veřejného projednání, které si takto velká investice vyžaduje. Zatíží obec na několik let, ale to už bude starostí nového vedení. Koho to tedy dnes zajímá? Je nutné urychleně a nezodpovědně rozhodnout. Nabízí se otázka: proč asi???

Ivana Mádrová

—————

26.03.2014 09:32

Půl roku do voleb

Vážení přátelé, příznivci! Do voleb zbývá půl roku. Na našem webu se snažíme být apolitičtí, i když je to prakticky nemožné, zajímá-li nás dění kolem a sledujeme-li, co se děje a chystá na Praze 10. To, koho si na podzim zvolíme do zastupitelstva je však důležité a určuje to kvalitu života i u nás, ve Strašnicích.

Všichni asi víte, jak dopadly volby minulé, víte i to, že nám opět vládne nerozborná koalice ODS a ČSSD, které věrně přisluhují Zelení i DpD (příznivci fotbalu). V opozici tedy zůstává jen TOP09 a jako opozice se tváří i KSČM. Protože se pravidelně účastním jednání zastupitelstva a mám tak nezprostředkované informace, dovolím si malý komentář, který vám snad pomůže při rozhodování.

Koalice ODS s ČSSD na Praze 10 funguje už opravdu dlouho. Podle novin, které ÚMČ Praha 10 vydává, může tato symbióza vypadat téměř ideálně. Kdo se však blíž zajímá o to, co se děje, nemůže optimismus hlásaný tímto plátkem přijmout tak snadno, jak by si naši koaliční zastupitelé přáli. Informovaný občan si totiž klade řadu otázek. Je rekonstrukce Vršovického zámečku opravdu úspěch? Projekt byl několikrát změněn. Původní návrh na hotelový komplex byl hodně lidem trnem v oku. Našel se proto projekt nový, kdo by nakonec byl proti domovu seniorů? To, že z památkového objektu zbyly jen obvodové zdi, že rekonstrukce trvala déle než se plánovalo, že stála mnohem víc, než se plánovalo je fakt. Prezentováno je jen jeho slavnostní otevření, které se náležitě oslavovalo.

Stejnou oslavu si vysloužil nákup Čapkovy vily. Za tento nákup jsme rádi, zatím to vypadá, že odborná komise zajistí, aby archivace a uchování památek po Čapkovi proběhlo regulérně. Plánovaná rekonstrukce má stát desítky milionů a nám nezbývá, než si přát, aby byla provedena citlivě a provoz tohoto památníku mohli ocenit nejen občané Prahy 10. Vadou na kráse této bohulibé koupě je oslava za více než 2 mil. Kč, které Praha 10 zaplatila. Za dvě vystoupení Partičky ve Strašnickém divadle dostali vystupující honorář, který nedostávají renomovaní umělci ani za měsíc vystupování v divadle. Není to náhodou tím, že Geňa je kamarádem starosty? Sám se tím na vystoupení pochlubil. Jistě by bylo užitečnější takovou částkou podpořit provoz divadla ve Strašnicích nebo i jiného kulturního podniku.

Další pochyby mám při čtení rámcové smlouvy na stavební práce, kterou ÚMČ uzavřel. Od té doby uplynuly dva roky, ceny stavebních prací a hlavně materiálů od té doby významně klesly. Tady se však jede podle tabulkových cen, které jsou výrazně vyšší. Koho to zajímá. Je ale potřeba se řádně pochlubit, jaký ta smlouva byla výborný tah.

Chystá se výstavba nové radnice za miliardu korun. Výběr varianty proběhl naprosto neprofesionálně. Původně slibovaná participace proběhla pouze zčásti. Komise pro řešení této problematiky, do které byli jmenováni dva odborníci z řad občanů, neplnila svou funkci. Tito profesionálové nakonec pro nečinnost a nesouhlas s postupem výběru odstoupili. Byli nakonec narychlo nahrazeni dvěma občany, vybranými náhodným losováním. Tím se tak říkajíc měl vlk nažrat a koza zůstat celá. Oba občané byli laici a na prostudování materiálů měli pouhý týden. Dva zástupci, když má Praha 110 tis. Obyvatel? Není to málo? Nemělo proběhnout veřejné řízení, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor? Občanská sdružení vedla dlouhý a marný boj od konce loňského roku. Nakonec to dopadlo přesně tak, jak se dalo očekávat. Námi prosazovaná varianta rekonstrukce staré budovy ÚMČ neprošla, přestože a nebo právě protože byla o polovinu levnější. Vedení radnice také chce prodat lukrativní pozemky u Metra, aby mohla zafinancovat alespoň část této stavby. Pozemky (resp. jejich část), na kterých by měla nová radnice stát, byly před nedávnem prodány za směšnou cenu firmě, která je nyní ke stavbě pozemku nabízí. Smutné je to, že předsedkyní komise, která této frašce sekundovala, je předsedkyně Strany Zelených na Praze 10. Strany, od které bychom čekali jiný přístup. Strany, která podle svého programu nepodporuje novou zástavbu a dává přednost ekologickým řešením. Strany, kterou by rádi volili mladí lidé jako alternativu stranám, které tu od počátku developerské projekty podporují. Pokud jsme SZ žádali o podporu v našich stanoviscích, nikdy se nám jí nedostalo. Podpis koalice s ODS je pro mnoho obyvatel, členů i příznivců Zelených nepochopitelný a nestravitelný.

To, že DpD mlčí naopak pochopitelné je. Tato strana šla do voleb pouze s cílem vyřešit situaci Vršovického Ďolíčku. Za čtyři roky se nestalo vůbec nic. Její fanouškové tu sehráli trapnou roli při zastupitelstvu, kdy se řešilo odpuštění odvodů ze vstupenek. Nikdo jim v tom nechtěl bránit a i kdyby ano, neměl nikdo šanci toto rozhodnutí přehlasovat. Namísto toho tu probíhaly plamenné projevy na obranu sportu (je otázkou nakolik je profesionální fotbal ještě sportem a kulturní zábavou). Účastníci diskuse byli odměněni pivem a párkem (komu se to jindy přihodí?) a my už je zase na zastupitelstvu hodně dlouho neuvidíme, protože nic jiného je evidentně nezajímá. Budou i nadále drženi v nejistotě. Dobré dva hlasy, které přihodí do hlasování svým koaličním partnerům, aby si uchovali další čtyři roky iluze o tom, že jim Praha 10 Ďolíček koupí.

Zbývají opoziční strany. KSČM se tu jako opozice tváří. Jen velmi zřídka hlasuje proti návrhům opozice, výjimečně se zdržuje hlasování. Je pověřena vedení kontrolního výboru, který sice kontroluje, ale žádných výsledků se nikdy nedočkáme. Tudíž ani nápravy či návrhů na nějaká opatření.

Dnes, po mnoha politických přestupech, je TOP09 jedinou opravdu opoziční stranou. Pravda, její počáteční rozjezd byl rozpačitý a nesmělý. Její zastupitelé neměli za sebou delí politickou zkušenost a učili se za pochodu. Mám-li být objektivní, byli jedinou stranou, kterou naše problémy a připomínky zajímaly a která s námi spolupracovala. Její zástupce v komisi pro řešení radnice odvedla velký kus práce a k její cti nutno přiznat, že marný boj, kdy stála sama proti všem, aby hájila zájmy občanských sdružení, nebyla vůbec jednoduchá. Několikrát si na zastupitelstvu TOP09 přisvojila návrhy a podněty občanů, aby mohly být projednány. Koalice není ani natolik chytrá ani vstřícná, aby alespoň jednou za čtyři roky některý z nich přijala a alespoň o něm přemýšlela, než ho shodila se stolu.

Mohu tedy na závěr říct, že jsem se za čtyři roky hodně naučila. Naučila jsem se, že si občan nesmí nechat líbit arogantní chování zastupitelů (vynikají v něm zejména zástupci – dnes už i bývalí - ODS), že se má hlásit o svá práva a nebát se říct svůj názor. Zastupitelé jsou tu proto, aby nás zastupovali. Ne proto, aby nás jen zneužívali k plnění svých rádoby politických zájmů. Praha 10 je v tomto ohledu velmi „výživný“ materiál. Proto prosím, až půjdete volit – a určitě běžte – přemýšlejte o své volbě a od těch, které volíte, vyžadujte plnění toho, co slibují a toho, co vy sami od nich očekáváte.

 

Ivana Mádrová
předsedkyně OS Útulné Strašnice
tel. 777 766 351

—————

14.12.2013 21:07

Odpověď předsedkyně občanského sdružení Útulné Strašnice na interpelaci místostarosty Milana Richtera ze dne 23.9.2013 (viz. video) - odeslaná všem zastupitelům Prahy 10

Ačkoli není zvykem, aby radní interpelovali občany a dokonce od nich požadovali písemné odpovědi a dávali jim termíny, odpovídám velmi ráda na útoky místostarosty Ing. Richtera proti občanské iniciativě a jmenovitě mé osobě, protože s interpelací projev z minulého zastupitelstva nemá nic společného. Důvodem je to, že se p. Richter vědomě dopustil mnoha lží a dezinterpretací.

Jestliže pan Richter říká, že politika je hra, má pravdu. Na Praze 10 je to ale hra v některých případech nečistá. Občané, kvůli kterým v zastuptelstvu všichni sedíte, jsou dehonestováni jen proto, že požadují informace, na které mají právo, zejména když se domnívají, že věci nefungují tak, jak by měly. My si rádi takovou hru odpustíme, pokud ji opět začnete vnímat ne jako hru, ale jako práci, za kterou občanům zodpovídáte. Nikoho nesvlékáme z kůže, jak říká p. Richter, chceme vědět pouze to, na co máme právo. My nejsme ti, kdo nakládají s veřejnými prostředky ani ti, kdo se mají zodpovídat. To, že jednotlivci z řad občanů vedeni svým zájmem o věci veřejné se nakonec zcela legitimně rozhodnou kandidovat do zastupitelstva obce, ve které – na rozdíl od mnoha zastupitelů – fakticky žijí, je jim při každé příležitosti otloukáno o hlavu, jako by šlo o nějaký zločin. Jsem ráda, že občané Prahy 10 nejsou ovce a že se o život na desítce zajímají.

Nyní vyvrátím mýty, kterými nás p. Richter ohlupuje. Jeho boj za park je jednou velkou lží. Majitel stavební pozemek, který leží v parku při ul. V Olšinách, získal ve zcela řádné soutěži proto, že nabídl více peněz než městská část. Tím nejspíš zhatil plány radnice, nicméně zcela legálním způsobem a nelze proti tomu nic namítnout. Proč ale p. Richter - když tolik o pozemek stál - nešel za p. Rachidim a nepožádal ho, aby mu pozemek prodal? Proč místo toho byla týden po prodeji podána Úřadem MČ žádost o změnu ÚP na zeleň a parky, a proč tato žádost nebyla stažena v době, když začalo platit zákonné opatření, že v případě změny bude muset Praha 10 jako žadatel vyplatit majiteli náhradu škody ve výši cca 40 mil. Kč? Připomínám, že tato žádost ležela na magistrátě tři roky v období, kdy tu vládla ODS s ČSSD a nikdo ji neřešil. Teprve v r. 2012 byla zamítnuta jako nekoncepční komisí, ve které byl pouze jeden člen TOP 09. Takže to není tak, jak říká Ing. Richter, že TOP 09 tuto žádost smetla se stolu. V odůvodnění zcela pravdivě stálo, že jde pouze o naschvál Prahy 10. Takže ano, šlo zase jen o špinavou hru tentokrát proti investorovi.

Zde je odpověď na otázku, kde jsme v tu dobu byli jako občanské sdružení. Naše o.s. Útulné Strašnice investora kontaktovalo, byli jsme seznámeni s jeho plány na výstavbu obytných domů, zúčastnili jsme se příslušných řízení a kontaktovali jsme také projektanta a investora stavby s tím, že proběhla diskuse o projektu, jeho vlivu na životní prostředí a o opatřeních na zachování a obnovu zeleně. Vyjasnili jsme si vzájemná stanoviska a došli ke shodě. Respektujeme v tomto případě soukromé vlastnictví i záměr investora. Zde má p. Richter další fatální neznalost a nebo naschvál lže, protože nejde o 15 patrový mrakodrap, ale 3 obytné domy 6, 7 a 8 patrové. Možná si to pan Richter spletl a měl na mysli návrh architekta Kouckého na 11patrové tzv. polyfunkčni centrum Strašnic s heliportem na střeše, čili projekt nové radnice z roku 2006, která měla vzniknout na mistě staré školy u metra. Zpátky ale k projektu arch. Rachidiho. Projekt vyhověl všem požadavkům stavebního úřadu i územního plánu a je dokonce o jedno poschodí nižší, než bylo povoleno.

Chápu, že zklamání p. Richtera je velké, ale ani na vteřinu nikdo z nás nevěřil, že mu šlo o blaho občanů a park. Jde tu o soukromou investici a není to proto stejné jako když se ptáme zastupitelů, jak zachází se svěřenými prostředky nás všech. To je zásadní rozdíl, který nás k takovým dotazům opravňuje. Nabízí se tu ale otázka, proč některému stavebníkovi úřad Prahy 10 vyhoví v jeho žádostech téměř okamžitě a jiným, jako právě investorovi zmíněných obytných domů, trvá získání potřebných dokladů tak dlouho? Pokud má místostarosta Prahy 10 tak fatální neznalosti, že neví, že – cituji - “můj investor” nemůže zrušit návrh na změnu územního plánu, pak si říkám, zda má vůbec smysl na tuto interpelaci odpovídat. Ale byla jsem o odpověď požádána, tedy odpovídám.

Další záměrná mystifikace je tvrzení, že jsem na tomto pozemku někomu slibovala park. Ano, naše občanské sdružení se snažilo, aby byl zachován park, ale na úplně jiném pozemku, což pan Richter velmi dobře ví, protože krátce po svém zvolení, zřejmě aby se zalíbil, s námi celou oblast prošel a slíbil další spolupráci v řešení rozvoje tohoto veřejného prostranství. To se nestalo. Okolí parku dál zdobí torzo plotu za několik set tisíc korun, jeho část zmizela úplně. Dál se mrhá veřejnými prostředky na neuvážené stavby na Gutovce. A proč se nepřipojujeme k panu starostovi v boji o park? Pan starosta nás o to ani jednou nepožádal a nemáme žádné informace o tomto jeho "boji". Navíc Praha 10 má dost jiných prostor, o které se může a měla by se starat. Stačí jmenovat okolí metra Strašnická, chybějící chodníky v Záběhlicích a další, které potřebují úpravu. A přestože to p. Richter tvrdí, nejsem nepřítel Gutovky. Jen si přejeme, aby veřejné prostředky byly vynakládány účelně a aby se v okolí Gutovky dalo žít. Bohužel to tak není a bylo to mimo jiné předmětem řízení Kontrolního výboru pod vedením paní Mgr. Čunátové.

Jinak než ubohostí nelze nazvat nařčení z korupce. Věřím, že p. Richter patří k těm, kterým se zdá nepochopitelné, že někdo může jednat nezištně. K jeho lítosti já ani nikdo v našem OS k takovým lidem patří. Naše OS je financováno z prostředků jeho členské základny. V roce 2011 jsme obdrželi grant od Nadace Via - prostředky jsme m.j. využili na rekonstrukci hřiště v Dětské ulici, pořádání komunitních akcí, úklid veřejných prostranství, bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Naše účetnictví je spolu s dalšími dokumenty připraveno k předání orgánům činným v trestním řízení, které necháme posoudit, zda jsme korupčníci.

Jestli si pan místostarosta Richter myslí, že invektivy vůči občanům jsou tou správnou hra, která mu přinese politické ocenění a hlasy voličů, já si to nemyslím. Tam, kde chybí konstruktivní dialog, respekt a úcta a nastupuje demagogie, lež a urážky není politika hrou.

S přáním  klidných Vánoc a úspěšného nového roku

Ivana Mádrová
předsedkyně OS Útulné Strašnice
tel. 777 766 351

—————

27.11.2013 00:18

Otevřený dopis členům Komise pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10

Letošní rok se nesl na vlně participace, které jsme se jako sdružení pilně účastnili. Řešila se radnice - rekonstrukce nebo nová stavba? - a s tím současně řešení prostoru kolem Metra Strašnická. Jak to dopadlo sepsal Ing. arch. Petr Klápště, mediátor celé akce. 

Rádi bychom napsali, že dobře, ale bohužel vše se vrátilo na starou kolej. Radnice opět ignoruje své občany, ničí to, co se zdálo být nastaveno jako spolupráce mezi nimi a vedením Prahy 10. Platí to, že starého psa novým kouskům nenaučíš. 

Pokud budeme chtít funkční radnici, která by stála o názory občanů a respektovala je, budeme muset u voleb sáhnout po jiném než modrém a oranžovém lístku.

Otevřený dopis zde:

https://zaostrenona10.cz/pdf/otevreny_dopis_2013-11-25_pk.pdf

—————

23.09.2013 21:35

Petice za záchranu obecního majetku

Znění petice

Touto peticí vyjadřujeme své hluboké znepokojení nad tím, jak je nakládáno s majetkem hl. m. Prahy ve správě městské části Praha 10 i s majetkem obce. Strašnická škola i kulturní dům Eden chátrají a není s nimi nakládáno s péčí řádného hospodáře. Vyzýváme tímto Úřad MČ Prahy 10 k okamžité nápravě. Zastavte devastaci těchto objektů, zajistěte nezbytné opravy a vraťte je k užívání obyvatelům Prahy 10!

Stažení petičního archu

https://goo.gl/4eBQZv

Doručovací adresa

Ivana Mádrová

Nosická 12

100 00 Praha 10

 

Online petice

https://www.petice24.com/petice_za_zachranu_obecniho_majetku

—————

29.04.2013 22:59

Jak lze utratit 20 milionů za virtuální projekt

Na jednáních zastupitelstva Prahy 10 není nouze o překvapení. Na minulém zastupitelstvu to byla hojná účast členů boxerského klubu, kteří zabránili běžným občanům zúčastnit se jednání. Ti pak zůstali na chodbě a někteří se tak nedostali k diskusi, na kterou byli řádně přihlášeni. Dnes byl na pořad dne mimo řádný program vložen bod 0,  který stanoví, že občané se mohou k diskusi přihlásit pouze před zahájením projednávání příslušného bodu - nikoliv už v jeho průběhu.

Navíc jsou vyslechnuti jako první před případnými diskutéry z řad zastupitelů. Nemají pak už vůbec žádnou šanci se k jejich vystoupení či situaci, která z projednávání vyplynu znovu vyslovit. Na dotaz, co takovéto opatření občanu přinese dobrého, odpověděl  starosta, že je to tak naprosto v pořádku, protože na magistrátu je to také tak. Pravda, nedochází ke kolizi s předpisy, ale občanům to rozhodně jejich situaci neulehčí. ale o to přece nejde - nebo jde? To byla perlička na zahájení.

V podobném duchu probíhá diskuse ke všem tématům. Občan je sice vyslechnut, ale to je asi tak vše. Program jednání dostávají zastupitelé týden před projednáním, což je naprosto nedostatečná doba k tomu, aby mohli daný problém nastudovat, získat k němu více informací a případně si připravit vystoupení k tématu. Rada asi naznala, že to vlastně ani není třeba,  tradiční koalice ODS - ČSSD a Zelení má převahu a zastupitelé těchto stran poslušně odmávají vše, co je na stole. Tento týden dostávali materiály na třikrát, poslední várku v pátek. Občané nemají ani takový přístup k informacím, dostanou se maximálně k programu jednání, kde jsou body pouze uvedeny nadpisem, pokud možno větou holou, která neříká nic o obsahu skrytém v tom kterém bodě.

Kdo chtěl být divákem skvělého spektáklu, dočkal se u bodu 41. Bylo projednáváno a odsouhlaseno čerpání 20 mil. Kč z rozpočtu na dostavbu Gutovky.  V důvodové zprávě - materiál pro běžného smrtelníka nedostupný se uvádí:

"realizace opatření uvedených v rozvojové studii „Rozvoj parku volného času GUTOVKA“ zpracované architektonickým ateliérem VZ architekti v červnu 2012 za účelem optimalizace fungování Areálu volného času – Gutova pro občany i jeho provozní ekonomiky za předpokladu, že celkové náklady jejich realizace v roce 2013 nepřesáhnou 20 mil. Kč."

Nebylo by to možná překvapivé, kdyby citovanou studii někdo viděl. Neviděli ji ani členové výboru, v jehož kompetenci zpracování studie bylo. Výmluvou bylo, že její předseda p. Vozobule je s těžkým zraněním v nemocnic. Se vší úctou k němu a s přáním jeho návratu do plného zdraví je s podivem, že není nikoho, kdo by ho zastoupil, tuto studii vzal a seznámil s ní zastupitele, kteří mají tento výdaj odsouhlasit. Nicméně neuvěřitelné se stalo skutkem a ani přání předsedkyně kontrolního výboru, aby byl tento bod odložen a byla jim dána možnost se se studií seznámit nebyl přijat. Takže kromě zastupitelů TOP09 a KSČM všichni odhlasovali tento výdaj, aniž by koutkem oka viděli obsah této studie.  To, že v rozpočtu je  v položce Rrevitalizace Gutovky 0,- Kč a v další kolonce Rozšíření Gutovky 20 mil. Kč je už jen podružný detail.  Šílených plánů kolem Gutovky jsme již zažili dost, proč bychom tedy měli být překvapeni. Nezbývá než se těšit na další kolo trapné show. Pro mně další důvod, proč je pro mne ODS v příštích volbách nevolitelnou stranou. Respekt k občanům, případně kolegům zastupitelům z jiných stran je stejně tak virtuální, jako dnes odsouhlasený projekt.  

---

Ivana Mádrová

předsedkyně Útulné Strašnice o.s.

—————

03.06.2012 11:17

"Věc: Stav v okolí pošty v ulici Černokostelecká"

Před nějakou dobou jsem si byl na hlavní poště v Černokostelecké ulici něco vyzvednout. Její okolí vypadalo tak zanedbaně, že jsem nejdřív nevěřil vlastním očím, a když jsem po chvíli uvěřil, obrátil jsem se na Českou poštu a na majitele pozemku, jestli mu to přijde v pořádku. Ten nereagoval, takže jsem ho dohledal v katastru, zavolal mu a zjistil, že se o pozemek kolem pošty má starat správní firma, kterou platí. 

To se očividně neděje. Slíbili, že zjednají nápravu. České poště je to jedno. Když jsem se optal na úřadě městské části Praha 10, jestli jim přijde tento stav veřejných prostranství, nadto tak frekventovaných (na hlavní poštu Prahy 10 chodí skutečně dost lidí), jako uspokojivý, dozveděl jsem se, že jim to přijde v normě. Takže to se už v budoucnosti nebudu divit, že máme ve Strašnicích na ulicích takový bordel...

A to nemusíme chodit moc daleko - stačí si zajít za parkoviště u pošty:

L.A. E. 

—————

14.05.2012 21:05

Jak jsme od pana poslance nedostali kávu

    Na rohu ulic Mrštíkovy a Starostrašnické, na jednom z nejlepších míst starých Strašnic, vznikla před několika měsíci i přes protesty místních poslanecká kancelář. Místu by daleko víc prospěla kavárna nebo čajovna, ale když už si to místo vybrali naši zákonodárci, budiž – tak se s nimi budeme moci alespoň scházet u nás a nebudeme se muset trmácet do podhradí. Dvěře kanceláře však zůstaly zamčené, jen výlohy se pokryly reklamami na modré ptáky, jak kdosi trefně napsal na jeden ze slepých výkladů. A tak mě napadlo se pánům poslancům ozvat a domluvit si s nimi schůzku.

    Napsal jsem jim prostřednictvím webu napistejim.cz – asi za týden přišla odpověď od poslance Šťastného. Odpověděl mi, že pokud upřednostňuji „...aby setkání proběhlo v mé kanceláři na Praze 10, rád Vám vyhovím.“ To jsem skutečně upřednostňoval, protože když už si tu za 650 tisíc korun českých z daní platíme roční provoz poslanecké kanceláře, ve které nikdo nesedí, alespoň jednou jedinkrát jsem ji zatoužil spatřit zevnitř, pokud možno včetně opravdového poslance.

    Schůzka proběhla ve čtvrtek 10. května. Šel jsem s kamarádem Martinem, který je taky ze Strašnic a zajímá se o dění v Praze. Pan poslanec nám nabídl místo u velkého stolu, ne však občerstvení. Pravda, šetřit se musí - i tak mě zamrzelo, že ani káva, ba ani sklenka vody od pana poslance nebude...

    Podle pana Šťastného jsou tři hlavní témata jeho politického angažmá fiskální zodpovědnost a stabilita,  potom taky transparentnost veřejné správy a do třetice trošku vágní dobrý život pro občany. Ach ano, je to tak - nelze nevzpomenout na 200 milionů půjčených Prahou 10 společnosti Key Investment na věčnou oplátku, výběrové řízení na přístavbu Gutovky transparentní tak, až ho vyšetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo vyloženě lidumilnou privatizaci tzv. viladomů a stavbu pensionu Malešice. Je znát, že těmto tématům se zdejší radní a zastupitelé, ať už uvolnění nebo (jako pan Šťastný) neuvolnění, věnují pilně.

    Zazněla holá i rozvitá souvětí o etickém kodexu zastupitelů, o zákonu o veřejných zakázkách, o zdravotních a sociálních službách... ke Sněhurce a sedmi trpaslíkům jsme se z časových důvodů nedostali.

    Pan poslanec nám pak s vážnou tváří vysvětlil, že stávající zastupitelskou kancelář ODS ve Strašnicích si nepronajal, aby nemohl být obviněn z toho, že snad svou stranu takto financuje a že od soukromé osoby si prostory pronajmout nechtěl. Takže co mu zbylo jiného, než si prostřednictvím poslanecké sněmovny pronajmout kancelář na nejlukrativnějším místě v centrálních Strašnicích, nechat si ji zrekonstruovat a pak se ještě pyšnit tím, že do obecní kasy ročně zaplatí s kolegou Floriánem štědrých 650 tisíc? My, daňoví poplatníci, bychom měli nakonec být rádi, že si naše městská část na tuhle utěšenou sumičku přijde tak svrchovaně transparentním způsobem... nebo snad ne?

    Pan poslanec nám bohužel neprozradil ani téma, ani termín kdysi ohlášených přednášek se zdravotnickou tématikou, které chtěl v kanceláři pořádat, přislíbil však, že nám dodá bližší informace k vyšetřování ÚOHS i k Mezinárodní chartě chůze, kterou sice odhlasoval jeho zastupitelský klub, o níž však on sám jako zastupitel (pravda neuvolněný) netuší zhola nic.

    Ještě se chci v kanceláři sejít s panem Floriánem, abych se ho zeptal na to, proč je tak transparentní, až skoro není vidět. A třeba se dočkám toho kafe... pan Florián zatím zarytě mlčí. 

—————

07.05.2012 21:09

Chodci sobě v Praze

    Poslední dobou se začínají množit weby, které se snaží usnadnit veřejnosti to, co by mělo být snadné už ze samotné podstaty věci (jako třeba dohledat si “svého” poslance a napsat mu), jenom zatím v České republice snadné nejsou. Hodně z nich už najdete v naší sekci Odkazy. A některé z nich budeme testovat.

 

Jako první jsme otestovali web chodcisobe.cz

Web má intuitivně ovladatelné a uživatelsky přívětivé rozhraní. Reakce institucí oslovených prostřednictvím webu jsou podstatně svižnější než např. reakce na podněty zaslané na adresu mms@praha10. Přeci jenom, úředníci spíš slyší na renomované neziskovky než na samotné daňové poplatníky, kteří stojí na žebříčku jejich zájmu opravdu nejníže. Navíc reakce z webu chodí mailem přímo tomu, kdo podnět zadal – nemáte tedy pocit, že voláte do tmy a nic se neděje (jako např. v případě služby MMS na stránkách www.praha10.cz). Všechny podněty doprovázejí fotografie nebo videa (např. na rozdíl od webu TSK Praha). K průběhu a závažnosti podnětů i k reakcím zodpovědných osob / institucí se mohou vyjadřovat návštěvníci webu.

 

I přes drobné porodní bolesti úžasný web, díky kterému se doufejme podaří vrátit pražské ulice a chodníky do stavu, jaký by naše evropská metropole zasluhovala: bezpečné, čisté, udržované, promyšlené a pohodlné pro pěší i cyklisty.

L.A. E.

—————


Novinky

21.05.2014 22:29

Petice za referendum

Strašničtí,  petici za referendum můžete podepsat nebo odevzdat arch zatím v kadeřnictví v Sokole, tedy: STUDIO AIM Saratovská 4 100 00 Praha 10 Díky!  Každý podpis je důležitý.  Na sedmičce to dokázali, dokažme si, že to zvládneme taky!

—————

26.03.2014 09:25

Vývoj složení rady ÚMČ v uplynulém volebním období

Vývoj složení rady ÚMČ v uplynulém volebním období: Zdroj a celý článek zde: https://zaostrenona10.cz/?page=zastupitelstvo-24-3-2014

—————

17.03.2014 19:23

Vynášení zimy ze Strašnic

Kdy: 6. dubna od 15:30 / kde: metro Strašnická   Zveme vás na tradiční vynášení zimy ze Strašnic. Sejdeme se o smrtnou neděli 6. dubna o půl čtvrté odpoledne u metra Strašnická a na opozdilce chvíli počkáme. Pokud už na místě nikoho nenajdete, volejte na číslo 603 925 741...

—————

06.02.2014 16:33

Zabraňme megalomanské výstavbě U METRA, nechceme radnici ani jinou zástavbu

Zabraňme megalomanské výstavbě U METRA, nechceme radnici ani jinou zástavbu POSLEDNÍ ŠANCE ZASTAVIT TRANSPARENTNÍ LEVÁRNU!   NEVÍME, JAK CHTĚJÍ POLITICI ROZHODNOUT O MILIARDOVÉ INVESTICI DO NOVÉ RADNICE!   A jaký dopad to bude mít na prostor kolem Metra?   !  ...

—————

30.12.2013 12:54

Místostarostka Radmila Kleslová - Rozvědčice pracuje pro ANO

Vzhledem k tomu, že příští rok 2014 bude rokem volebním, je namístě si občas připomenout, jací zastupitelé fungují na Praze 10 a u voleb tyto informace potom zúročit. Postupně Vám budeme takové informace zprostředkovávat napříč politickými stranami. Pro přečten í článku klikněte ZDE  

—————

19.09.2013 11:56

Program "Zažít město jinak - STRAŠNICKÁ ZÓNA"

21. září 2013 - park před Strašnickým divadlem, organizátor Divadlo X10

—————

10.03.2013 22:55

Vynášení zimy ze Strašnic

Sraz v neděli 17. března u metra Strašnická v 16:00 Přineste si smrtku a něco na dělání randálu! Info: 603 925 741

—————

05.03.2013 13:51

POZVÁNKA K VEŘEJNÉ DISKUSI O BUDOUCNOSTI PROSTORU KOLEM METRA STRAŠNICKÁ

DŮVOD, FORMÁT A CÍLE SETKÁNÍ Hlavním impulzem k setkání je úvaha vedení městské části o rekonstrukci současné budovy radnice ve Vršovické ul., nebo výstavbě nové budovy na Strašnické. Kdyby ke stavbě nové radnice na Strašnické došlo, bude to znamenat pro okolí metra Strašnická velkou změnu. Je...

—————

16.02.2013 12:24

Vážení přátelé

V současné době probíhají žhavá jednání s radnicí o nové podobě naší radnice. Kromě alternativy rekonstrukce staré budovy je ve hře výstavba nové. Radnice přislíbila participaci občanů. Je to ale projekt, který může zásadně změnit vzhled Strašnic a přáli bychom si, aby se co nejvíc lidí zapojilo do...

—————

02.01.2013 15:51

Tříkrálový průvod světel v Malešicích - neděle 6.1. v 5 odpoledne

  Letošní Tři krále oslavíme spolu se sousedy z Malešic. Sejdeme se v neděli 6. ledna 2012 v pět hodin odpoledne u Milíčovy modlitebny v Rektorské ulici. Nejbližší dopravní spojení je zastávka autobusu č. 297 "Rektorská". Na programu je improvizovaný koncert, tříkrálová legenda, vůně...

—————